Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Matematyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe.Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c,gdzie a jest rózne od zera,można ro [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:26 , Wyświetleń: 4245 , Ocena: 12.27, Głosów: 311, Autor: agacjo

Przeliczanie

DROGI PRACOWNIKU !!!Słyszałem, że chciałbyś podwyżkę!Czy Ty nie masz honoru? Czy nie wiesz jak mało pracujesz?Policzmy:Rok majak wiadomo 365 dni. A Ty codzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:26 , Wyświetleń: 3340 , Ocena: 10.5, Głosów: 321, Autor: agacjo

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnegoCykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego trendu.W procesie wzrostu g [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:27 , Wyświetleń: 4108 , Ocena: 10.6, Głosów: 323, Autor: agacjo

wzory

Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych:sin(x+y)=sinxcosy+cosxsinysin(x-y)=sinxcosy-cosxsinycos(x+y)=cosxcosy-sinxsinycos(x-y)=cosxcosy+sinxsinyWielokąty:< [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:28 , Wyświetleń: 3702 , Ocena: 10.99, Głosów: 353, Autor: agacjo

FRAKTALE

Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:29 , Wyświetleń: 3663 , Ocena: 12.85, Głosów: 300, Autor: agacjo

Próby złota i srebra

Zadanie 1Ile gramów czystego złota znajduje się w 50g czystego stopu, jeżeli czyste złoto stanowi 0,960 masy stopu? Rozwišzanie:Obliczamy 0,960 liczby 500,960 [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:30 , Wyświetleń: 4732 , Ocena: 12.3, Głosów: 300, Autor: agacjo

Podnoszenie do kwadratu liczb z końcówką "5"

Aby podnieść (w pamięci) do kwadratu liczby zakończone cyfrą "5", należy wykonać następujące operacje:1. Końcowe cyfry wyniku, to będzie "25";2. Początkowe cyfr [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 3439 , Ocena: 11.32, Głosów: 298, Autor: agacjo

Egzaminy kompetencji z matematyki

MatematykaZestaw egzaminacyjny I Życzę powodzenia!-------------------------------------------------------------------------------- 1. Oblicz 132% różnicy liczb: [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:31 , Wyświetleń: 3116 , Ocena: 12.78, Głosów: 271, Autor: ew.la

Ułamki egipskie (1)

Matematyczne WypracowaniaUŁAMKI EGIPSKIE Wieskubi Tak podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczba czy najprostsze - figury geometryczne, powsta [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:26 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 14.79, Głosów: 200, Autor: ew.la

Ułamki egipskie (2)

Matematyczne WypracowaniaUŁAMKI EGIPSKIE Wieskubi Tak podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczba czy najprostsze - figury geometryczne, powsta [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:32 , Wyświetleń: 2933 , Ocena: 31.36, Głosów: 82, Autor: ew.la

Pomoc przy niektórych mnożeniach

Niektórym osobom sprawia pewną trudność mnożenie lub dzielenie liczb przez liczbę 5, natomiast bez problemu wykonują te same działania (mnożenie i dzielenie) przez 2.J [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:28 , Wyświetleń: 2141 , Ocena: 61.33, Głosów: 39, Autor: ew.la

Dowód, że 7=3 (???)

Weźmy proste równanie z dwoma niewiadomymi: 16x = 12yTeraz dokonamy kilku przekształceń algebraicznych: 28x - 12x = 21y - 9yNiektóre z wyrazó [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:30 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 38.25, Głosów: 70, Autor: ew.la

Dowód, że 7=3 (wyjaśnienie)

Na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się moim dowodem, a szczególnie tym, którzy przysłali korespondencję (zarówno z rozwiązaniem problemu, [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:36 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 54.84, Głosów: 48, Autor: ew.la

Jeszcze jeden "dziwny" dowód

Cześć!!Chciałem Wam jeszcze raz przedstawić dość ciekawy dowód z matematyki. Myślę, że po moich wyjaśnieniach dotyczących dowodu równości "7=3" rozpracowanie tego [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 61.44, Głosów: 44, Autor: ew.la

Kryzys a dewaluacja

Cześć!!Może zdziwicie się, że temat dotyczący kryzysu znalazł się w dziale "Matematyka", chociaż właściwie do tego nie pasuje. Jest tak dlatego, że postaram się ma [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2560 , Ocena: 54.38, Głosów: 49, Autor: ew.la

Bajka o królu, szachach i ziarnach pszenicy

Dawno, dawno temu żył sobie król, który się strasznie nudził. Nie bawił go fechtunek, ani jazda konna, ani nawet turniej rycerski. Był tak znudzony, że rozesłał wici po [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:33 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 66.09, Głosów: 33, Autor: ew.la

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą:Zadanie 1.Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 93. Jakie to liczby?Zadanie 2.Suma dwóch kolejnych liczb całkowity [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:04 , Wyświetleń: 4240 , Ocena: 30.46, Głosów: 99, Autor: ew.la

Twierdzenie Kaprekar\'a

Własne numeryW 1949 roku indyjski matematyk D.K.Kaprekar okrył zbiór numerów zwanych własnymi numerami. Dla każdej naturalnej n, definiujemy d(n), która jest sumš n i j [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:21 , Wyświetleń: 2469 , Ocena: 46.56, Głosów: 54, Autor: ew.la

Zadania na Konkurs Matematyczny dla klas II LO

KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IIInstrukcja dla uczniów:Wasz zespół ma do rozwiązania pięć zadań. Nie piszcie po karcie zadań - wszystkich odpowiedzi udzielajcie na [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:24 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 71.21, Głosów: 28, Autor: ew.la

Tanges Cotanges

Kąt0°30°45°60°90°Tg0°Ö331Ö3∞Ctg∞Ö31Ö330to o z kropeczkami u gory - tzn. pierwiastek [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:54 , Wyświetleń: 3526 , Ocena: 30.31, Głosów: 100, Autor: ew.la

Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 .(!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ?Ano przy p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:43 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 38.18, Głosów: 65, Autor: ew.la

Liczby Pierwsze

Liczby pierwsze są to takie liczby naturalne, które większe są od jedynki i podzielne bez reszty przez samą siebie i jedynkę. Jednym z pytań dotyczących liczb pierwszych, k [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:06 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 44.9, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Prpstopadłosć prostych i płaszczyzn

1. Prostopadłość prostych w przestrzeni.Proste prostopadłe na płaszczyźnie są to dwie przecinające się proste, z których każda jest osią symetrii drugiej z nich.

Dodano: 2008-03-30 09:54:58 , Wyświetleń: 2229 , Ocena: 51.76, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Kim była Hypatia?

HYPATIA urodziła się prawdopodobnie około 370 roku. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, ale prawdopodobnie, chcąc dać jej solidne wykształcenie, uczył ją ojciec, którem [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:30 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 91.52, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Układ piątkowy

Układ piątkowy znajduje się wśród kilku układów niedziesiątkowych, które istniały lub istnieją nawet w pewnych częściach kuli ziemskiej. Wywodzi się on z Ameryki, zar [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 2438 , Ocena: 52.37, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Pytania i odpowiedzi z matury próbnej z matematyki (Zachodniopomorskie - 06.03.2001r.)

1) Dla jakich wartości parametru m, suma oraz iloczyn pierwiastków równania: 2(x²-1)-m(x+1)+x=0 są liczbami tego samego znaku?ODPOWIEDŹ: dla m є (-2;1)2) [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:45 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 93.67, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Wzory skróconego monożenia (2)

(a + b)2 =a2 + 2ab + b2(a - b)2 =a2 - 2ab + b2a2 - b2 =(a + b)(a - b)(a + b)3 =a3 + 3a2b + 3ab2 + b3(a - b)3 =a3 - 3a2b + 3ab2 - b3a3 + b3 =(a + b)(a2 - ab + b2 [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:44 , Wyświetleń: 2482 , Ocena: 38, Głosów: 61, Autor: pawlukewa

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równysumie kwadratów długości przyprostokątnych. Założenie: [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:44 , Wyświetleń: 2510 , Ocena: 62.8, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Funkcje trygonometryczne (2)

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNESinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a)leżącej na przeciw tego kąta do długości pr [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:58 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 60.85, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą podstawiania.

{ x - y = 2 2x + y = -2- wyznaczamy jedną niewiadomą z któregoś równania{ x = 2 + y 2x + y = -2- podstawiamy wyznaczone wyrażenie do drugiego równ [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:22 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 95.35, Głosów: 22, Autor: tom

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.W metodzie przeciwnych współczynników budujemy dwa równoważ [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:23 , Wyświetleń: 2628 , Ocena: 57.76, Głosów: 41, Autor: tom

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą wyznaczników.

W – wyznacznik głównyWx – wyznacznik xWy – wyznacznik y{ a x + b y = c d x + e y = f | a b |W= | d e | = a * e – [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:24 , Wyświetleń: 2035 , Ocena: 55, Głosów: 37, Autor: tom

FUNKCJA WYKŁADNICZA

Funkcją wykładniczą nazywamy f-cję określoną wzorem: y= a^x ( ^ -do potęgi) ,gdzie a>0 i a jest różne od 1a x jest dowolną liczbą rzeczywistą Wspólne w [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:00 , Wyświetleń: 2571 , Ocena: 50.81, Głosów: 42, Autor: tom

Funkcje trygonometryczne (1)

Sinusem kąta α nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu na kąńcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego tego punktu. sin α=y [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:06 , Wyświetleń: 2380 , Ocena: 98.5, Głosów: 21, Autor: tom

Dowód, że 7=5

Jedno z wielu "mądrych" zadań, wykazujących cuda?-))7=5+2 / (7-5)7(7-5)=(5+2) (7-5)49-35=35-25+14-10przenosimy 14 na drugą stronę49-35-14=35-25-10z [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:11 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 47.38, Głosów: 49, Autor: tom

Dzieje Liczb

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:12 , Wyświetleń: 2189 , Ocena: 55.15, Głosów: 40, Autor: tom

Różne tematy z Matematyki

Patrz załączniki:- Trójkąt równoboczny i inne- Wektory- Granice funkcji- Wzory Wiete [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:13 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 77.53, Głosów: 31, Autor: tom

Twierdzenie kotangensów

Twierdzenie kotangensówW każdym trójkącie kwadrat dł dowolnego boku jest równy sumie kwadratów dł pozostałych boków minus podwojon iloczyn dł tych boków przez kosi [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:13 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 187.73, Głosów: 10, Autor: tom

Funkcje trygonometryczne - zaawansowane wzory

Funkcje trygonometryczne - wzorysin2x=2sinxcosxcos2x=cosxcox-sinxsinxsin(x+y)=sinxcosy+cosxsinysin(x-y)=sinxcosy-cosxsinycos(x+y)=cosxcosy-sinxsinycos(x-y)= [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:18 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 60.08, Głosów: 38, Autor: tom

Liczby (1)

1.Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.2.Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:19 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 31, Głosów: 79, Autor: tom

Podstawowe elemnty kombinatoryki

Podstawowe elementy kombinatoryki(ze względu na wzory, praca dostępna tylko jako .doc [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:20 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 94.32, Głosów: 21, Autor: tom

Asymptoty ukośne

Asymptoty ukośne istnieją wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje asymptota pozioma, stad wniosek ze jesli istnieje asymptota pozioma to nie istnieje asymptota ukośna w danym otocz [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:15 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 62.84, Głosów: 37, Autor: tom

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=sinyDziedziną jest zbiór 2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosyDziedziną jest zbiór 3. y=arctgx wtedy i [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:16 , Wyświetleń: 2772 , Ocena: 45.86, Głosów: 57, Autor: tom

Rachunek prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Nie możemy ze stuprocentową szybkością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą jesteśmy w stanie okr [...]

Dodano: 2008-07-22 11:11:45 , Wyświetleń: 100726 , Ocena: 4241.22, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Liczby (dzieje liczb)

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:09 , Wyświetleń: 2452 , Ocena: 31.24, Głosów: 85, Autor: GOSIA288

Hiperbola

Hiperbola, krzywa płaska (dwuwymiarowa), będąca złączeniem dwóch krzywych zwanych gałęziami hiperboli, równoważnie hiperbola może być zdefiniowana jako miejsce geometry [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:53 , Wyświetleń: 2891 , Ocena: 25.45, Głosów: 102, Autor: GOSIA288

Suwak logarytmiczny

Matematyka jest jedną z najstarszych nauk. Pierwsze spostrzeżenia matematyczne daleko wykraczają poza obszar obejmowany przez historie. Pierwsze odnotowane fakty, które można [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:01 , Wyświetleń: 2698 , Ocena: 79.81, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Potęgi

1² = 1 1³ = 12² = 4 2³ = 83² = 9 3³ = 274² = 164³ = 645² = 255³ = 125

Dodano: 2008-08-25 10:27:03 , Wyświetleń: 2268 , Ocena: 38.55, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Wzory skróconego monożenia (1)

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 a2 - b2 = (a + b)(a - b) (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 a3 + b3 = (a + b)(a [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:04 , Wyświetleń: 2661 , Ocena: 103.42, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Zbiory

Zbiór pusty Ć jest to zbiór do którego nie należy żaden elementZbiór skończony gdy istnieje taka liczba naturalna n, że zbiór ma n elementów.Zbiór nieskończony [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:05 , Wyświetleń: 2151 , Ocena: 38.11, Głosów: 64, Autor: Michalk88

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?