Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Sposoby usuwania zanieczyszczeń- uzdatniania wody.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne.Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mec [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 41.61, Głosów: 27, Autor: elkakida

Struktura elektronowa pierwiastków

H 1s1 n=1,l=0,m=0,s+b=S He 1s2 n=1,l=0,m=0,s-,b=S Li 1s22s1 n=2,l=0,m=0,s+, b=S Be 1s22s2 n=2,l=0,m=0,s-,b=S B 1s22s22p1 n=2,l=1,m=-1,s+ Ne 1s22s22p6 n=2,l=1,m [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:00 , Wyświetleń: 1328 , Ocena: 22.49, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Zanikający ozon. Czy nie niszczymy swojej tarczy ochronnej?

Wyobraźcie sobie, że codziennie musicie chodzić wśród zabójczego, ognistego deszczu. Chronią was przed nim tylko parasol, który jest jednak tak doskonale skonstruowany, że [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:36 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 30.37, Głosów: 40, Autor: elkakida

Rodzaje reakcji chemicznych. Metody otrzymywania soli.

Typy reakcji chemicznych1. Reakcje syntezySynteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właści [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:52 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 32.97, Głosów: 35, Autor: Mafej

Dlaczego folia sama przylega do żywności - ciekawostki.

Folia przylega do żywności z dwóch powodów- jest elastyczna i po rozciągnięciu próbuje powrócić do poprzedniej formy. Jest również naładowana ładunkiem statycznym ,kt [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:48 , Wyświetleń: 1399 , Ocena: 46.15, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Zagrożenia spowodowane piciem alkoholu.

Choroby spowodowane piciem alkoholu występują u ok. 50% mężczyzn i 10% kobiet zgłaszających się do lekarza. Lekarze nie rozpoznają jednak uzależnienia od alkoholu u więks [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:09 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 24.28, Głosów: 52, Autor: Mafej

Podstawy informacji z pierwszych dni liceum.

pierwiastek to zbiór atomów tego samego rodzaju maja taka sama ilosc elektronow protonow takisam ladunek jadra atomowego moga miec rozna ilosc neutronow atomy tego samego p [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:09 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 39.64, Głosów: 35, Autor: elkakida

Podstawowe metody wytwarzania metali. Ogólna charakterystyka procesów Pirometalurgicznych i Hydrometalurgicznych.

Metalurgia – jest to nauka o metodach otrzymywania metali z rud. W szerszym znaczeniu pod nazwą metalurgii rozumie się także dziedziny pokrewne, a więc kopalnictwo i prze [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:45 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 22.02, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Proces prania, mydła i detergenty

Pierwszym znanym i używanym detergentem było mydło, wynalezione na Bliskim Wschodzie ponad 5000 lat temu. Na początku używano go głównie do prania odzieży i przemywania [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:10 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 22.85, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Chemiluminescencja i Tryboluminescencja

CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJAChemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciep [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:01 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 24.11, Głosów: 46, Autor: tom

Struktura elektronowa pierwistków - definicje

I Postulat Bohra: Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany ene [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:01 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 36.08, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Pochodne węglowodorów--==ogólnie==--własciwosci

ALKOHOLE-fermentowanieC6H12O6-->2C2H5OH+2CO2MYDŁA-sole wyższych kwasów karboksylowych.mydła są mieszaniną soli sodowych wyzszych kwasów karboks.(głównie palmit [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:58 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 32.9, Głosów: 39, Autor: elkakida

Wpływ zanieczyszczen powietrza na srodowisko.

Wstęp.W miarę rozwoju ludzkości wpływ człowieka na przyrodę jest coraz większy. Wzrastające uprzemysłowienie spowodowało wiele nieodwracalnych zniszczeń.Dziś wi [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:19 , Wyświetleń: 1440 , Ocena: 26.44, Głosów: 47, Autor: Mafej

Maria Curie-Skłodowska,I. Mościcki, I. Łukasiewicz, Z. Wróblewski

Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 roku. Rosła i wychowywała się w środowisku inteligencji polskiej, w rodzinie biorącej żywy udział w życiu nauk [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:22 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 36.03, Głosów: 39, Autor: Mafej

Wróblewski i Olszewstki- biografie

Zygmunt Wróblewski 1845- 1888 Wróblewski pochodził z Grodna. Studia rozpoczął w Kijowie. Niestety, nie udało mu się ich zakończyć. Na przeszkodzie temu stanęł [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:49 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 29.15, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Od początku wiedzy chemicznej az po izotopy

OPRACOWANIE PYTAŃ Z CHEMI NA SPRI. Zasady bezpiecznej pracy w szkolnym laboratorium chemicznym1) W pracowni chemicznej uczniowie mogą przebywać wyłącznie pod opieką n [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:59 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 29.64, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka (z chemicznego i medycznego punktu widzenia).

Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego w swoim życiu papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzeżesz, że już wypalasz cał [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:53 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 47.63, Głosów: 29, Autor: elkakida

Ograniczona mieszalność cieczy. Wykres fazowy dla układu gliceryna-alkohol izoalmowy I-rzędowy

Treść w załączniku (wykresy, diagramy) [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:46 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 27.6, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Struktura lekcji problemowych wykorzystujących do rozwiązania problemu drogę od teorii do praktyki i od praktyki do teorii

W żadnej dziedzinie wiedy, nawet w najlepszych szkołach świata, nie można nauczyć ucznia czy studenta wszystkich wiadomości i umiejętności, jakie będą mu potrzebne do wyk [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:54 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 27.89, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny

Kopaliny użyteczne to substancje pochodzenia nieorganicznego lub organicznego nagromadzone w skorupie ziemskiej, mające przy danym stanie techniki i technologii zastosowanie w go [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:27 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 44.67, Głosów: 26, Autor: elkakida

Mendelejew- Twórca wielkiego układu okresowego

Dymitr Mendelejew urodził się w 1834 roku w Tobolsku na Syberii jako ostatnie, siedemnaste dziecko Iwana Pawłowicza i Marii Dmitrejewny Mendelejewów. Ojciec jego był nauczycie [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:56 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 36, Głosów: 43, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia powietrza w dzisiejszych czasach

Zanieczyszczenia powietrza, są to wprowadzone do powietrza organizmy żywe lub substancje chemiczne, które albo nie są jego naturalnymi składnikami, albo - będąc nimi - wyst [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:26 , Wyświetleń: 1470 , Ocena: 34.94, Głosów: 31, Autor: Mafej

Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

WYSTĘPOWANIE I OBRÓBKA :1) gazu ziemnego 2) smoły węglowej1. Gaz ziemnyWydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 rokuKrajeW petadżulach*Udział w ś [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:02 , Wyświetleń: 1477 , Ocena: 21.98, Głosów: 45, Autor: ew.la

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania.Efekt cieplarniany.

Międzynarodowa Komisja ds. Zmian Klimatu (przewiduje ocieplenie o 1-3,5 *C do 2100 roku oraz wzrost poziomu morza o kolejne 15-95 centymetrów. Całą winą obarcza się człowiek [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:40 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 25.74, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Mydła i detergenty. Na czym polega mechanizm prania.

Mydła Są one znane od bardzo dawna i stosowane powszechnie w życiu codziennym, stanowią, bowiem podstawowy składnik mydła. Mydło jest mieszaniną soli sodowych wyższych [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:47 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 35.54, Głosów: 36, Autor: majka100100

Maria Skłodowska-Curie -życie i sukcesy wybitnej uczonej

Maria Skłodowska-Curie(urodzona 7 listopada 1867 - zmarła 4 lipca 1934) wybitna uczona urodzona w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:55 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 62.62, Głosów: 25, Autor: elkakida

Powtórzenie całego roku ze szkoły średniej

AVOGADRA LICZBA, liczba jednakowych cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) dowolnej substancji zawarta w 1 molu tej substancji;IZOTOP jądra atomowe tego samego pierwi [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:28 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 21.17, Głosów: 53, Autor: pawlukewa

Zasady procesów technologicznych

Procesy technologiczne- Proces ciągłyProces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwan [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:24 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 18.83, Głosów: 69, Autor: ew.la

Promieniotwórczość oraz rodzaje promieniowania i jego skutki dla przyrody

Chciałabym dzisiaj przedstawić Pani rodzaje promieniowania , jego właściwości , różnice oraz zagrożenia i korzyści jakie niesie za sobą promieniotwórczość. Więc zaczy [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:25 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 63.11, Głosów: 17, Autor: Mafej

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

„Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych”.Związkiem organicznym nazywamy związ [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:16 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 37.42, Głosów: 42, Autor: tom

Promieniotwórczość, radioaktywność, izotopy.

1.Promieniotwórczość, radioaktywność. 2Rodzaje promieniowania.3.Izotop. 4.Izotopy promieniotwórcze.1.Promieniotwórczość, radioaktywność. Zjawisko sam [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:51 , Wyświetleń: 1506 , Ocena: 33.53, Głosów: 46, Autor: Mafej

Powietrze jako mieszanina gazów (1)

Powietrze jest to mieszanina gazów z których składa się atmosfera ziemska. Ze względu na skład chemiczny i właściwości fizyczne wyróżniamy w niej składniki stałe i zm [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:17 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 32.56, Głosów: 42, Autor: Mafej

Oznaczanie kwasu i zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego

Metody alkacymetrycznego miareczkowania stosowane są powszechnie do oznaczania kwasów i zasad. Metody te cechuje szybkość i prostota wykonania.Analiza miareczkowa polega na [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:23 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 50.32, Głosów: 27, Autor: Mafej

hydroliza, elektrochemia - ściąga

KwasyKat: HAn:bztl: niemet z reszty kwtl: tlen gaz z H2OZasadyKat: a) H z H2O (jeżeli metal z cząst zasady przed H)b) Met (jeżeli za H)An [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:36 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 22.95, Głosów: 58, Autor: pawlukewa

Koloidy, roztwory koloidowe

CO TO---, układy dyspersyjne o odpowiednio małych cząstkach fazy rozproszonej (tzw. cząstkach koloidalnych). Koloidy (zole) są to układy o dużym stopniu rozdrobnienia.S [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:55 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 19.3, Głosów: 78, Autor: majka100100

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Benzen C6H6Działanie toksyczne: Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wp [...]

Dodano: 2008-04-06 15:11:56 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 21.32, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Roztwory, rozpuszczalność, stężenie

Substancję rozproszoną układu nazywa się ośrodkiem lub fazą zdyspergowaną, a przestrzeń w której nastąpiło rozproszenie środowiskiem dyspersyjnym lub fazą dyspersyjną [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:05 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 25.84, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Polscy chemicy.

Maria Skłodowska-Curie"Jestem z tych, którzy wierzą iż nauka jest czymś bardzo pięknym." Biografia: Maria Skłodowska-Curie urodziła się dnia 7.XI. 1867r. w War [...]

Dodano: 2008-12-07 10:42:04 , Wyświetleń: 1535 , Ocena: 15.26, Głosów: 84, Autor: majka100100

Reakcja chemiczna - regułki

Reakcja chemiczna – zjawisko w czasie których z jednego rodzaju materii powstaje inny rodzaj. Przemiany fizyczne – zjawiska w czasie których rodzaj materii nie ulega [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:53 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 17.47, Głosów: 84, Autor: Mafej

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków Dymitrij Mendelejew urodził się w 1834r. A zmarł w 1907.Był on rosyjskim cemikiem.Od 1864r. był profesorem Instytutu T [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:12 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 51.58, Głosów: 25, Autor: majka100100

Etylen - warto wiedzieć

Etylen jest jedynym gazowym hormonem roślin. Jego wpływ na rośliny zauważono już w XIX wieku, na długo przed oficjalnym uznaniem go za hormon.. Dawniej- przed odkryciem elekt [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:15 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 25.18, Głosów: 50, Autor: Mafej

Surowce i tworzywa - ściąga dla gimnazjum

Surowce mineralne-minerały i skały wykorzystywaneprzez człowieka w różnych dziedzinachżycia. Minerały-pierwiastki w stanie wolnym i związkichem. powstałe w prz [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:37 , Wyświetleń: 1538 , Ocena: 19.69, Głosów: 61, Autor: Mafej

Tlen jeden z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie

Temat pracy:Tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków rozpowszechnionych w przyrodzie. Przedstaw właściwości tlenu oraz metody laboratoryjne i przemysłowe j [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:14 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 37.94, Głosów: 30, Autor: tom

Kwas mrówkowy - właściwości i zastosowanie.

Kwas mrówkowy (HCOOH)właściwości:-bezbarwna ciecz-ostry, drażniący zapach-ma właściwości żrące-doskonale miesza się z wodą-temperatura topnien [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:53 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 26, Głosów: 41, Autor: majka100100

Przygotawnie do chemii w pierwszej klasie gimnazjum.

ChemiaPojęcia:Mieszanina jednorodna: mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą żadnych przyrządów optycznychMieszanina nieje [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:57 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 58.13, Głosów: 22, Autor: Mafej

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel?

ALKOHOL- PODSTAWOWE INFORMACJEAlkohol jest związkiem organicznym zawierającym jedną lub więcej grup wodorotlenkowych (alkohole jedno-, dwu-, lub wielodorotlenkowe). Silnie [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:25 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 55.45, Głosów: 28, Autor: elkakida

Zwiazki chemiczne a uzależnienia

1.Alkoholizm Już od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one z okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:20 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 38.11, Głosów: 36, Autor: Mafej

Ignacy Mościcki (1867-1946)

Inżynier chemik, profesor elektro-chemii, wynalazca, położył wielkie zasługi w dziedzinie elektrotechniki (technika wysokich napięć i ochrona przepięciowa). Wykrył wyłado [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:35 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 17.32, Głosów: 86, Autor: Mafej

Glin - jestem glinem

Jestem glinem, zwanym również aluminium, ale tylko wtedy, gdy wykorzystuje się mnie w technice. Należę do grupy borowców. Mam liczbę atomową 13, leżę w trzeciej grupie g [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:15 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 14.27, Głosów: 105, Autor: elkakida

Działanie metanolu i etanolu na organizm człowieka

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:30 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 37.83, Głosów: 35, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?