Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Otrzymywanie kwasu azotowego

W metodzie otrzymywania kwasu azotowego pod ciśnieniem jednej atmosfery proces utleniania amoniaku i dalsze etapy produkcji, aż do otrzymania HNO3 włącznie, odbywają się pod [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:35 , Wyświetleń: 154705 , Ocena: 2056.62, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Otrzymywanie kwasów

Gotowa ściąga z otrzymywania kwasów, tylko trzeba dorysować groty do tych kreseczek w dół lub w górę, zależy to od tego czy zw.chem osadza się (opada) czy wyparuwuje.

Dodano: 2008-09-13 14:59:18 , Wyświetleń: 77479 , Ocena: 1246.56, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Otrzymywanie soli oraz dysocjaca

SO3 – H2SO4SO2 – H2SO3CO2 – H2CO3N2O5 – HNO3N2O3 – HNO2P2O5 – H3PO4NaOH – Na2OKOH – K2OCa(OH)2 ̵ [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:22 , Wyświetleń: 75810 , Ocena: 780.07, Głosów: 151, Autor: sylwester811

Otrzymywanie żelaza

Żelazo otrzymuje się głównie w tzw. wielkich piecach. Produkt wielkopiecowy zwany surówką zawiera od 2,5% do 4% węgla, jest dość kruchy i nadaje się jedynie do odlewania [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:21 , Wyświetleń: 66821 , Ocena: 868.83, Głosów: 121, Autor: elkakida

Dziura ozonowa, efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:32 , Wyświetleń: 18634 , Ocena: 607.96, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Dziura ozonowa. (1)

OZON (O3)Jest to bezbarwny gaz, składający się z trzech atomów tlenu. Ozon pochłania szkodliwe dla organizmów promieniowanie ultrafioletowe. Może przyczynić się równi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:36 , Wyświetleń: 13477 , Ocena: 134.76, Głosów: 111, Autor: Mafej

Tworzywa sztuczne i syntetyczne - referat

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjny [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:13 , Wyświetleń: 12360 , Ocena: 24.43, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

Węglowce (2)

1.Wystepowanie Węgiel jako pierwiastek jest głównym składnikiem węgli kopalnych (mieszanin węgla i związków węgla) : antracytu(do 95%), węgla kamiennego (do 90%) i to [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:57 , Wyświetleń: 10846 , Ocena: 966, Głosów: 0, Autor: elkakida

Właściwości i zastosowanie fluoru

Fosfor- P, phosphorus, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 15 masie atomowej 30,9738; należy do grupy azotowców, jest niemetalem, tworzy on odmiany alotropowe(ALOTROPIA, wys [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:02 , Wyświetleń: 10441 , Ocena: 30.35, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Maria Skłodowsa-Curie - radioaktywność

(1867–1934), żona Piotra Curie, fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości; autorka pionierskich prac fizyki i chemii jądrowej. Po ukończeniu pensji [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:16 , Wyświetleń: 10157 , Ocena: 34.95, Głosów: 63, Autor: ew.la

Charakterystyka białek

1) Definicja2) Występowanie3) Podział i charakterystyka4) Reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek- ksantoproteinowa- biuretowa1) Definicja:Bia [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:33 , Wyświetleń: 8595 , Ocena: 37.8, Głosów: 49, Autor: Mafej

Destylacja ropy naftowej

Temat: PRZEDSTAW PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ ZCHARAKTERYZUJ PRODUKTY DESTYLACJI I PRZEDSTAW ICH ZASTOSOWANIE.ROPA NAFTOWACiekła, naturalna mieszanina węglowodor [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:52 , Wyświetleń: 7546 , Ocena: 16.31, Głosów: 133, Autor: ew.la

Wszystko o węglu

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Węgiel (carbon) jest to niemetal o liczbie atomowej równej 6, masie atomowej równej 12,01. Pierwiastek ten [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:32 , Wyświetleń: 7121 , Ocena: 23.87, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Maria-Skłodowska-Curie

Praca o Marii-Skłodowsiej-Curie jak okryła radJuż za 3 mięsiące [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:21 , Wyświetleń: 6751 , Ocena: 18.87, Głosów: 321, Autor: sylwester811

Niels Bohr (1885-1962)

Duńczyk Niels Bohr był najwybitniejszym fizykiem spośród tych, którzy wzięli udział w stworzeniu teorii kwantów. Niels Bohr odegrał decydującą rolę w transformacji, jak [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:52 , Wyświetleń: 6305 , Ocena: 48.9, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 100 [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:10 , Wyświetleń: 6238 , Ocena: 17.83, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Aminokwasy (1)

Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylo [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:39 , Wyświetleń: 6002 , Ocena: 16.75, Głosów: 121, Autor: Mafej

Korozja metali - Referat (dostałem z niego 5)

Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi po [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:51 , Wyświetleń: 5990 , Ocena: 22.4, Głosów: 135, Autor: sylwester811

Sole w przyrodzie i najbliższym otoczeniu

Duże zróżnicowanie soli występuje w przyrodzie, przybierając postać minerałów, które są składnikami skał. Sole, które możemy rozpuścić w wodzie wchodzą w skład w [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:50 , Wyświetleń: 5980 , Ocena: 31.59, Głosów: 90, Autor: majka100100

Nikiel (1)

 Nazwa łacińska – niccolum Nazwa angielska – nickel Symbol – Ni Liczba atomowa - 28Nikiel odkrył w 1751 roku Ax [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:28 , Wyświetleń: 5891 , Ocena: 11.86, Głosów: 291, Autor: sylwester811

Mydła i detergenty (opis,budowa,zasada działania,wpływ na środowisko)

Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwan [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:45 , Wyświetleń: 5622 , Ocena: 25.47, Głosów: 115, Autor: pawlukewa

Sole i ich zastosowanie

Sole są substancjami jonowymi . Są to związki o wzorze ogólnym Mn Rm przy czym M - oznacza metal , a R - resztę kwasową . Sole można otrzymać wieloma sposobami , wsród kt [...]

Dodano: 2008-09-22 10:25:30 , Wyświetleń: 5524 , Ocena: 28.12, Głosów: 129, Autor: Michalk88

Wiązania atomowe

wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:18 , Wyświetleń: 5414 , Ocena: 12.25, Głosów: 440, Autor: sylwester811

Woda. (2)

Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:34 , Wyświetleń: 5380 , Ocena: 25.84, Głosów: 239, Autor: sylwester811

Procesy wielkopiecowe

Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są t [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:20 , Wyświetleń: 5330 , Ocena: 15.61, Głosów: 295, Autor: sylwester811

Naturalne zródła weglowodorów

Weglowodory sa to zwiazki wegla z wodorem. Najbardziej uzytecznymi weglowodorami w przyrodzie sa ropa naftowa, gaz ziemny i wegiel kamienny.Naturalnymi źródłami węglowodor [...]

Dodano: 2008-11-13 09:34:55 , Wyświetleń: 5297 , Ocena: 70.73, Głosów: 48, Autor: Mafej

Naturalne źródła węglowodorów.

1. Węglowodory. Węglowodory są to związki węgla z wodorem. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łą [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:30 , Wyświetleń: 5297 , Ocena: 4.12, Głosów: 50, Autor: Mafej

Surowce

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych: [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:34 , Wyświetleń: 5187 , Ocena: 13.76, Głosów: 196, Autor: Michalk88

Utlenianie i redukcja

Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod- [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:19 , Wyświetleń: 5123 , Ocena: 12.34, Głosów: 323, Autor: sylwester811

Polimeryzacja

Polimeryzacja:Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. Począwszy od lat 30. XX w. wiele reakcji polimeryzacji wykorzystanych jest w przemyśle. Sz [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:43 , Wyświetleń: 5073 , Ocena: 13.31, Głosów: 146, Autor: ew.la

Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia

Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atom [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:53 , Wyświetleń: 5073 , Ocena: 19.42, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Sole ważne gospodarczo

SOLE WAZNE GOSPODARCZO:Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:17 , Wyświetleń: 5026 , Ocena: 23.3, Głosów: 198, Autor: sylwester811

sciaga z Chemii- mala

to jest sciagawka z teoriiProton- cząstka elementarna zawierająca ładunek dodatni ,masę 1u. Atom składa się z jądra i krążących wokół neutronów, jądro ma ładunek [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:43 , Wyświetleń: 4980 , Ocena: 29.73, Głosów: 96, Autor: sylwester811

Zastosowanie kwasów

Kwasy owocowe-jako składniki kosmetyków najczęściej stosuje się kwasy:glikonowy, mlekowy, jabłkowy, salicynowy, cytrynowy i winowy. W kremach stanowią one dodatek ok.3%, a w [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:22 , Wyświetleń: 4934 , Ocena: 13.53, Głosów: 188, Autor: Michalk88

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny - czyli surowce energetyczne (1)

WĘGLE KOPALNE, ROPA NAFTOWA, GAZ ZIEMNY – CZYLI SUROWCE ENERGETYCZNESpis treści:☼węgle kopalne ( str. 2 )☼węgiel brunatny ( str. 2 )☼wę [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:01 , Wyświetleń: 4855 , Ocena: 32.35, Głosów: 45, Autor: Mafej

Ewolucja poglądów na budowę materii

Wszystko, co nas otacza- książka, krzesło, woda- jest zbudowane z materii. Materia jednak to nie tylko rzeczy, których można dotknąć. To także powietrze, którym oddychamy, [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:31 , Wyświetleń: 4828 , Ocena: 20.05, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Wiązania

Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.*Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub e [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:23 , Wyświetleń: 4823 , Ocena: 11.22, Głosów: 244, Autor: pawlukewa

Białka - występowanie, podział, właściwości, znaczenie

Angielska nazwa białek - proteins, pochodzi od greckiego słowa - protos, co oznacza „pierw-szy”. Nazwa trafnie oddaje znaczenie białek, gdyż ze wszystkich związkó [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:55 , Wyświetleń: 4822 , Ocena: 12.67, Głosów: 129, Autor: tom

Cząsteczki

1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.2. Atom i cząsteczka.3. Struktura cząsteczki.4. Cząsteczki homo atomowe.5. Cząsteczki hetero atomowe.Ad. 1.De [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:12 , Wyświetleń: 4775 , Ocena: 11.71, Głosów: 415, Autor: sylwester811

Kwasy- wzory i nazwy

NAZWA Hm RnWZÓRSOLNYHClSIARKOWODOROWYH2SCYJANOWODOROWYHCNBROMOWODOROWY HBrJODOWODOROWYHJSIARKOWY (VI)H2SO4SIARKOWY(IV)H2SO3WĘGLOWYH2CO3ORTOFOS [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:25 , Wyświetleń: 4768 , Ocena: 16.98, Głosów: 166, Autor: sylwester811

Alkohol (2)

Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:15 , Wyświetleń: 4721 , Ocena: 14.86, Głosów: 300, Autor: sylwester811

Wodorotlenki (1)

Są to związki chemiczne nieorganiczne cząsteczka których zbudowana jest z atomów metali i grupy wodorotlenkowej.Do wodorotlenków zaliczamy wodrotlenek potasu wapnia < [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:13 , Wyświetleń: 4720 , Ocena: 13.35, Głosów: 306, Autor: sylwester811

Tworzywa sztuczne- referat

Otaczające nas materiały są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem budowy, jak również własności fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Bardzo różne są także ich [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:48 , Wyświetleń: 4710 , Ocena: 25.73, Głosów: 103, Autor: Mafej

Nawozy sztuczne

1.Znaczenie i podział nawozów sztucznych. Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki m [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:18 , Wyświetleń: 4706 , Ocena: 43.58, Głosów: 148, Autor: elkakida

Podstawowe składniki żywności i ich rola w organizmie

- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancje te powinny być zawart [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:23 , Wyświetleń: 4595 , Ocena: 23.4, Głosów: 92, Autor: elkakida

Toksyczne Środki Przemysłowe (1)

Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymiW przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:14 , Wyświetleń: 4542 , Ocena: 19.83, Głosów: 166, Autor: sylwester811

Zastosowanie soli w życiu codziennym

Sole. Są to związki o wzorze ogólnym MnRm, Mn(HkR)m lub [M(OH)k]nRm, przy czym M oznacza metal, a R -resztę kwasową..Otrzymywanie. Sole można otrzymywać wieloma sposobam [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:01 , Wyświetleń: 4439 , Ocena: 30.46, Głosów: 88, Autor: Mafej

Polisacharydy

Polisacharydy są nazywane inaczej poliozami. Do polisacharydów należą związki o składzie elementarnym C6H10O5 i o niezwykle dużej masie cząsteczkowej. Nie mają one słodki [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:48 , Wyświetleń: 4434 , Ocena: 15.54, Głosów: 179, Autor: ew.la

Zastosowanie wodoru.

Wodór jest to najprostszym i najlżejszym pierwiastkiem chemicznym, rozpoczynającym układ okresowy. W 1661r. R. Boyle działając na żelazo roztworem kwasu siarkowego otrzymał [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 4376 , Ocena: 6.97, Głosów: 418, Autor: elkakida

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWEZwiązki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjn [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:50 , Wyświetleń: 4357 , Ocena: 13.6, Głosów: 115, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?