Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Maria Skłodowska-Curie (2)

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte, ostatnie dziecko Władysława i Bronisławy Skłodowskich. Pochodziła z drobnej szlachty. O [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:43 , Wyświetleń: 2660 , Ocena: 1791, Głosów: 0, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (8)

Kwaśne deszcze, deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wody dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, g [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:28 , Wyświetleń: 3038 , Ocena: 2391, Głosów: 0, Autor: Mafej

Wzory związków nieorganicznych. (2)

TLENKI tlenek wapnia – CaOtlenek manganu (VII) – Mn2O7tlenek węgla (IV) – CO2 tlenek węgla (II) - COtlenek siarki (IV) – SO2tlenek [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:30 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 881, Głosów: 0, Autor: majka100100

Estry kwasów karboksylowych (2)

1.Estry są to pochodne kwasów i alkoholi o ogólnym wzorze: R1, R2 – rodniki alifatyczne lub aromatyczne < [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:14 , Wyświetleń: 2488 , Ocena: 1020, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kwasy - ściąga

Ponizej znajduje sie krocitka (i jakze praktyczna) sciaga z ktorej korzystalem w szkole na chemii. Udostepniam ja tutaj by ktos ja mogl ponownie przeczytac i ewentualnie wydrukowac [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:54 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kwasy - ściaga

Kw.chlorowodorowy HCl ciecz,cięższy od wody, max.stę.37%dymi, żrący. Zast: leki, tworzywo sztuczne,cukiernictwo,włukiennictwo Kw. siarkowodorowy (II) H2S Zast. W laborato [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:33 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Szkło (2)

Szkło to substancja, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:24 , Wyświetleń: 2388 , Ocena: 823, Głosów: 0, Autor: elkakida

Cukry - ściąga

ściąga w zalączniku [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:27 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Węglowodany (2)

WĘGLOWODANY _______ (CUKRY, SACHARYDY) _ [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:15 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 910, Głosów: 0, Autor: elkakida

Alkohol - wróg czy przyjaciel? (2)

Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową).Według mnie alkohol może być naszym przyja [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:52 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 794, Głosów: 0, Autor: elkakida

Węglowce (2)

1.Wystepowanie Węgiel jako pierwiastek jest głównym składnikiem węgli kopalnych (mieszanin węgla i związków węgla) : antracytu(do 95%), węgla kamiennego (do 90%) i to [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:57 , Wyświetleń: 10846 , Ocena: 966, Głosów: 0, Autor: elkakida

Nikiel (2)

Nazwa: NikielSymbol: NiLiczba atomowa: 28 Izotopy: 58Ni (67,76%), 60Ni (26,16%), 61Ni (1,25%), 62Ni (3,66%), 64Ni (1,16%)Konfiguracja elektronowaAr 3d84s2Masa a [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:20 , Wyświetleń: 3128 , Ocena: 877, Głosów: 0, Autor: elkakida

Składniki pokarmowe (2)

Składniki pokarmowe- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancj [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:25 , Wyświetleń: 3400 , Ocena: 938, Głosów: 0, Autor: elkakida

Pochodne węglowodorów

Alkohole1. wzór ogólnyCnH2n+1-OH2. nazwado węglowodoru dodaje się końcówkę – ol3. otrzymywanie:metanol:•sucha destylacja drewna&# [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:56 , Wyświetleń: 4244 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dwutlenek węgla (2)

W powietrzu występują oprócz tlenu i azotu jeszcze inne gazy, których ilość zmienia się w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej. Takim gazem jest DWUTL [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:59 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 811, Głosów: 0, Autor: elkakida

Metale Szlachetne

Metalami szlachetnymi nazywamy metale, które nie wypierają wodoru z kwasów tzn. stoją za wodorem w szeregu napięciowym. Należą one do grupy metali ciężkich.Wśród met [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny - czyli surowce energetyczne (2)

WĘGIEL BRUNATNYWęgiel brunatny, jeden z węgli kopalnych, zawiera 65–78% pierwiastka węgla; ma barwę od jasnobrun. do czarnej. Rozróżnia się kilka odmian węgla br [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:45 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 946, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zanieczyszczenie litosfery (2)

1. Co to jest litosfera?Litosfera - najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową. Grubość litosfery waha się od [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:16 , Wyświetleń: 3309 , Ocena: 1213, Głosów: 0, Autor: elkakida

Efekt cieplarniany. (4) (3)

Czym jest efekt cieplarniany?Efekt cieplarniany zwany również szklarniowym, jest skutkiem zatrzymania energii słonecznej przez gazy cieplarniane. Kula Ziemska posiada atmosf [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:13 , Wyświetleń: 3163 , Ocena: 1193, Głosów: 0, Autor: elkakida

Sole (2)

Sole, związki o budowie jonowej zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4+) i anion (aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe.Roz [...]

Dodano: 2009-04-01 10:04:58 , Wyświetleń: 3209 , Ocena: 921, Głosów: 0, Autor: elkakida

Makro i mikroelementy wśród metali

Sole mineralne, w których skład wchodzą pierwiastki różnych metali, są substancjami nieorganicznymi niezbędnymi w metaboliźmie komórki. Pobierane są wraz z pokarmem lub z [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:32 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 94.24, Głosów: 16, Autor: majka100100

Promieniotwórczość oraz rodzaje promieniowania i jego skutki dla przyrody

Chciałabym dzisiaj przedstawić Pani rodzaje promieniowania , jego właściwości , różnice oraz zagrożenia i korzyści jakie niesie za sobą promieniotwórczość. Więc zaczy [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:25 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 65.61, Głosów: 17, Autor: Mafej

Alfred Nobel oraz polscy laureaci nagrody Nobla z dziedziny chemii

Alfred Bernhard Nobel urodził się w 1833 roku w Sztokholmie. Jego rodzina pochodziła od Olafa Rudbecka, XVII-wiecznego szwedzkiego anatoma, lekarza. przyrodnika i pisarza, profe [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:30 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 63.1, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Ogniwo galwaniczne, elektrolizer i różnice między nimi (dokładnie!)

*OGNIWO GALWANICZNE:Jest to źródło energii prądu, w którym energia ta powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznych, Każde ogniwo składa się z 2 półogniw. Półogniwo [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:02 , Wyświetleń: 2988 , Ocena: 60.14, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Promieniotwórczość - wykorzystanie i związane z nią zagrożenia.

PromieniotwórczośćZjawisko promieniotwórczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1986r. zawiadomił Akademię Nauk, że kawałki [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:51 , Wyświetleń: 1658 , Ocena: 61.55, Głosów: 21, Autor: majka100100

Maria Skłodowska Curie - Biografia

Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r,.jako ostatnia z pięciorga dzieci. Ojciec - Władysław Skłodowski, matka- Bronisława Boguska. 1876 r. umiera matka Marii Skłodows [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:04 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 68.23, Głosów: 21, Autor: elkakida

PH, Skala PH, Odczyn roztworu PH, Indykatory.

Skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w roztworach wodnych. [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:13 , Wyświetleń: 1634 , Ocena: 73.57, Głosów: 22, Autor: Mafej

Przygotawnie do chemii w pierwszej klasie gimnazjum.

ChemiaPojęcia:Mieszanina jednorodna: mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą żadnych przyrządów optycznychMieszanina nieje [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:57 , Wyświetleń: 1613 , Ocena: 62.39, Głosów: 22, Autor: Mafej

Charakterystyka azotu na podstawie układu okresowego.

Azot jest pierwiastkiem chemicznym o wzorze N, masie atomowej 14u i liczbie porządkowej 7. Atom azotu położony jest w 2 okresie VA grupy głównej. Zbudowany jest z 7 p [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:48 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 67.71, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Produkty spalania paliw, ich negatywny wpływ na środowisko i jak mu zapobiegać.

Spalanie paliw, czyli węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej ma ogromny wpływ na nasze środowisko, negatywny wpływ. Nie sposób nie zwrócić uwagi na tak wielki problem jaki [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:24 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 74.84, Głosów: 24, Autor: Mafej

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków Dymitrij Mendelejew urodził się w 1834r. A zmarł w 1907.Był on rosyjskim cemikiem.Od 1864r. był profesorem Instytutu T [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:12 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 55.15, Głosów: 25, Autor: majka100100

Maria Skłodowska-Curie -życie i sukcesy wybitnej uczonej

Maria Skłodowska-Curie(urodzona 7 listopada 1867 - zmarła 4 lipca 1934) wybitna uczona urodzona w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:55 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 65.35, Głosów: 25, Autor: elkakida

Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie biogeochemicznego cyklu azotu.

W otaczającej nas materii obserwujemy ciągłe zmiany. Nieustannie przebiegają najrozmaitsze procesy chemiczne zarówno w materii ożywionej jak i nieożywionej, przy czym międz [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:07 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 46.52, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny

Kopaliny użyteczne to substancje pochodzenia nieorganicznego lub organicznego nagromadzone w skorupie ziemskiej, mające przy danym stanie techniki i technologii zastosowanie w go [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:27 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 46.93, Głosów: 26, Autor: elkakida

Izotopy promieniotwórcze, ich zastosowanie i szkodliwe działanie na środowisko - referat.

CO TO JEST IZOTOP???Izotop - stanowi odmianę jąder atomowych o jednakowej liczbie protonów (a więc liczbie atomowej) a różnej liczbie neutronów, czyli różniących się [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:12 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 54.3, Głosów: 26, Autor: elkakida

Blaski i cienie promieniotwórczości (2)

CO TO JEST PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ? Nie wszystkie jądra atomowe są tak niezmienne jak jądro atomu węgla. Wiele jąder rozpada się nagle, wyrzucając przy tym z siebie mniejs [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:32 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 59.61, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Węglowodory i reakcje którym ulegają

Węglowodory są to związki węgla z wodorem. W zależności od budowy cząsteczkowej rozróżnia się węglowodory:1) łańcuchowe, zwane również acyklicznymi lub alifatycz [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:34 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 69.68, Głosów: 27, Autor: Mafej

Alkohol etylowy - wróg czy przyjaciel?

Alkohol etylowy (C2H5OH, etanol), potocznie zwany po prostu alkoholem, jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wod [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:08 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 79.57, Głosów: 27, Autor: Mafej

Oznaczanie kwasu i zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego

Metody alkacymetrycznego miareczkowania stosowane są powszechnie do oznaczania kwasów i zasad. Metody te cechuje szybkość i prostota wykonania.Analiza miareczkowa polega na [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:23 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 52.96, Głosów: 27, Autor: Mafej

Sposoby usuwania zanieczyszczeń- uzdatniania wody.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne.Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mec [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 43.43, Głosów: 27, Autor: elkakida

Węgiel i jego odmiany alotropowe

Węgiel jest pierwiastkiem dwu i czterowartościowym. Występuje na stopniach utlenienia +2, +4 i –4, jest mało aktywny chemicznie. Nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i z [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 61.24, Głosów: 28, Autor: elkakida

Układ okresowy pierwiastków.

Początkowo wiedza chemiczna stanowiła zbiór pewnych informacji na temat różnych poznanych substancji.. Nagromadzenie znacznego materiału, sprawiło, że chemicy XVIII/XIX wie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:54 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 4.41, Głosów: 28, Autor: elkakida

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel?

ALKOHOL- PODSTAWOWE INFORMACJEAlkohol jest związkiem organicznym zawierającym jedną lub więcej grup wodorotlenkowych (alkohole jedno-, dwu-, lub wielodorotlenkowe). Silnie [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:25 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 57.38, Głosów: 28, Autor: elkakida

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne.

Środowisko przyrodnicze Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli obszar życia ograniczonego na Ziemi. Tworzą ją : dolna część atmosfery – troposfera, górna część litos [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 46.87, Głosów: 29, Autor: elkakida

Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka (z chemicznego i medycznego punktu widzenia).

Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego w swoim życiu papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzeżesz, że już wypalasz cał [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:53 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 50.97, Głosów: 29, Autor: elkakida

Wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych i ochrona środowiska

Surowce są to produkty naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego stanowiące materiał wyjściowy dla wszelkich procesów technologicznych, także produkty w [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:26 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 43.6, Głosów: 29, Autor: elkakida

Tlen jeden z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie

Temat pracy:Tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków rozpowszechnionych w przyrodzie. Przedstaw właściwości tlenu oraz metody laboratoryjne i przemysłowe j [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:14 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 40.35, Głosów: 30, Autor: tom

Występowanie pierwiastków w przyrodzie i wszechświecie

1) w przyrodzieMAKROELEMENTYWęgiel – podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych p [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:18 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 38.58, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Datowanie izotopem węgla.

Określanie wieku metodą promieniowania promieniotwórczego izotopu węgla 146CDo określania wieku roślin, tkanek zwierzęcych lub sporządzonych z nich wyrobów wykorzystu [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:20 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 51.16, Głosów: 30, Autor: majka100100

skład pierwistkowy skorupy ziemskiej

Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej:Skorupa Ziemska (litosfera) jest zbudowana ze skał utworzonych z minerałów. W ich skład wchodzą przeważnie minerały skałotwórcze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:43 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 47.94, Głosów: 30, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?