Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Atomy

Fizyka pozwala zajrzeć w głąb materii. Atomy są ważnymi składnikami tej materii, jaką mamy okazję obserwować wokół nas na Ziemi. Substancje, z którymi spotykamy się na [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:52 , Wyświetleń: 3776 , Ocena: 9.18, Głosów: 473, Autor: elkakida

Alkochole, mydła, kwasy - ściąga

No to jest to wszystko w załączniku. Miałem klasówke z chemii i trzeba było się jakoś ratowac. Są to raczej zagadnienia z 3 gimnazjum [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 3728 , Ocena: 6.26, Głosów: 441, Autor: elkakida

Wiązania atomowe

wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:18 , Wyświetleń: 5357 , Ocena: 12.14, Głosów: 440, Autor: sylwester811

Zastosowanie wodoru.

Wodór jest to najprostszym i najlżejszym pierwiastkiem chemicznym, rozpoczynającym układ okresowy. W 1661r. R. Boyle działając na żelazo roztworem kwasu siarkowego otrzymał [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 4305 , Ocena: 6.83, Głosów: 418, Autor: elkakida

Cząsteczki

1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.2. Atom i cząsteczka.3. Struktura cząsteczki.4. Cząsteczki homo atomowe.5. Cząsteczki hetero atomowe.Ad. 1.De [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:12 , Wyświetleń: 4690 , Ocena: 11.52, Głosów: 415, Autor: sylwester811

Izotopy (1)

Izotopy, nukleidy, których jądra atomowe zawierają jednakową liczbę protonów (a więc mają jednakową liczbę atomową Z), a różne liczby neutronów(N), to znaczy różni [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:47 , Wyświetleń: 3356 , Ocena: 9.92, Głosów: 338, Autor: Mafej

Utlenianie i redukcja

Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod- [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:19 , Wyświetleń: 5058 , Ocena: 12.08, Głosów: 323, Autor: sylwester811

Maria-Skłodowska-Curie

Praca o Marii-Skłodowsiej-Curie jak okryła radJuż za 3 mięsiące [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:21 , Wyświetleń: 6565 , Ocena: 18.24, Głosów: 321, Autor: sylwester811

Wodorotlenki (1)

Są to związki chemiczne nieorganiczne cząsteczka których zbudowana jest z atomów metali i grupy wodorotlenkowej.Do wodorotlenków zaliczamy wodrotlenek potasu wapnia < [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:13 , Wyświetleń: 4617 , Ocena: 13.01, Głosów: 306, Autor: sylwester811

Alkohol (2)

Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:15 , Wyświetleń: 4633 , Ocena: 14.53, Głosów: 300, Autor: sylwester811

Procesy wielkopiecowe

Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są t [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:20 , Wyświetleń: 5259 , Ocena: 15.26, Głosów: 295, Autor: sylwester811

Nikiel (1)

 Nazwa łacińska – niccolum Nazwa angielska – nickel Symbol – Ni Liczba atomowa - 28Nikiel odkrył w 1751 roku Ax [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:28 , Wyświetleń: 5837 , Ocena: 11.74, Głosów: 291, Autor: sylwester811

Sole (1)

Sole i ich zastosowanieSole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budow-nictwie ( CaCO3 i CaSO4 ), komunikacji ( NaCl i CaCl2 do zab [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:36 , Wyświetleń: 3213 , Ocena: 9.98, Głosów: 273, Autor: Mafej

Szkło (1)

SZKŁO to substancja, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych su [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:51 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 9.5, Głosów: 270, Autor: GOSIA288

Kwasy (1)

Kwas Solny ( chlorowodór ) :H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma [...]

Dodano: 2008-03-29 15:52:01 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 8.19, Głosów: 269, Autor: pawlukewa

Bateria

Bateria jest to zestaw połączonych ogniw. Napięcie elektryczne między końcowymi elektrodami ogniw połączonych szeregowo jest określone iloczynem liczby ogniw i napięcia po [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:16 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 8.25, Głosów: 266, Autor: pawlukewa

Mineraly

WIELKI WYBUCHAstronomowie uważają, że dzieje Wszechświata zaczęły się od punktu w nieskończen8ie wielkiej temperaturze, gęstości i ciśnieniu. Punkt ten zaczął się [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:16 , Wyświetleń: 4118 , Ocena: 3.47, Głosów: 260, Autor: Michalk88

Ropa naftowa (1)

ROPA NAFTOWACiekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, a [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:52 , Wyświetleń: 3768 , Ocena: 15.02, Głosów: 258, Autor: sylwester811

Alkohole (3)

Alkohole są związkami organicznymi o ogólnym wzorze ROH, gdzie R jest grupą alkilową. Wszystkie alkohole zawierają w cząsteczce grupę hydroksylową (wodorotlenową) – [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:26 , Wyświetleń: 3363 , Ocena: 14.52, Głosów: 252, Autor: Mafej

Weglany

Węglany są to sole nietrwałego kwasu H CO bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Są to substancje krystaliczne, o średniej twardości, zwykle bezbarwne lub białe - czasem lek [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:27 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 8.56, Głosów: 251, Autor: Mafej

Teflon

TEFLON Tworzywo śliskie jak lódTeflon, którym pokrywa się w środku nowoczesne garnki, jest najbardziej śliskim tworzywem znanym technologii. Ma współczynnik tarcia praw [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:50 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 8.51, Głosów: 248, Autor: Michalk88

Tlen (1)

TLENSymbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:37 , Wyświetleń: 3626 , Ocena: 13.67, Głosów: 247, Autor: sylwester811

Platyna

Platyna, Pt, platinum, pierwiastek chemiczny należący do grupy VIII B w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:11 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 7.35, Głosów: 247, Autor: tom

Wiązania

Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.*Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub e [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:23 , Wyświetleń: 4760 , Ocena: 10.89, Głosów: 244, Autor: pawlukewa

Amoniak

Treść w załącznikach poniżej. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:30 , Wyświetleń: 2718 , Ocena: 13.21, Głosów: 244, Autor: Michalk88

Sole.

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie. Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej w [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:09 , Wyświetleń: 3461 , Ocena: 6.86, Głosów: 243, Autor: Mafej

Woda. (2)

Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:34 , Wyświetleń: 5239 , Ocena: 25.1, Głosów: 239, Autor: sylwester811

Estry

Estry są to związki organiczne otrzymywane przez podstawienie wodoru grupy wodorotlenowej w alkoholach rodnikami kwasowymi ( nieorganicznymi lub organicznymi ).Estry tworzą [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:44 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 9.76, Głosów: 238, Autor: Mafej

Mol

Mol -to zbiór elementów materii(kopa, tuzin).Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył Amadeo Avogadro. od jego nazwiska -liczba avogardo N. jest to iloś [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:29 , Wyświetleń: 2152 , Ocena: 10.01, Głosów: 237, Autor: Michalk88

Wapń (2)

Wapń Ca, calcium Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,1. Znanych jest 20 izotopów wapnia, w tym 6 trwałyc [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:38 , Wyświetleń: 3093 , Ocena: 14, Głosów: 235, Autor: sylwester811

Amon

Amon - rodnik o wzorze NH4, rozkładający się łatwo na amoniak i wodór. Sole amonu (wynik reakcji amoniaku z kwasami) zawierają bezbarwny kation amonowy NH+4, o właściwości [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:12 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 9.81, Głosów: 234, Autor: elkakida

Ałuny

Ałuny jest to ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami.Są podwojnymi metali trojwartościowych jak Al,Fe,Cr oraz jednowartościowych,jak Na,K lub kationu NH4.Naj [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:39 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 9.94, Głosów: 232, Autor: pawlukewa

Woda (6)

Może na początek kilka słów o tym, czym w ogóle jest woda. Jest ona nieorganicznym związkiem tlenu z wodorem, ma postać bezbarwnej i bezwonnej cieczy. Krzepnie w temperaturz [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:52 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 10.72, Głosów: 231, Autor: pawlukewa

Tlen (3)

TlenWystępowanie.Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, s [...]

Dodano: 2008-11-17 18:57:01 , Wyświetleń: 2226 , Ocena: 8.74, Głosów: 230, Autor: Mafej

Brom

[ gr.], Br, bromum (cuchnący), pierwiastek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu liczbie atomowej 35, masie atomowej 79,904; należy do grupy ® fluorowców; czerwonobr [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:36 , Wyświetleń: 2235 , Ocena: 9.37, Głosów: 229, Autor: pawlukewa

Krzem (Si)

Ten półmetaliczny pierwiastek został odkryty w 1823r przez szwedzkiego chemika Jonsa Jakoba Berzeliusa. Łacińska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa silex- krzemień, nazw [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:44 , Wyświetleń: 2714 , Ocena: 11.48, Głosów: 229, Autor: Michalk88

Wodór

Wodór, hydrogenium, H, pierwiastek chemiczny rozpoczynający układ okresowy. Liczba atomowa 1, masa atomowa 1,0. Znane są 2 trwałe izotopy wodoru: prot i deuter, oraz jeden pro [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:14 , Wyświetleń: 2089 , Ocena: 9.41, Głosów: 229, Autor: Mafej

Papier (2)

Produkt o nazwie masa celulozowa (pulpa) jest podstawowym materiałem, z którego wytwarza się papier. Pulpę otrzymuje się z wielu rodzajów drzewa – miękkiego i twardego [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:45 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 8.36, Głosów: 226, Autor: Mafej

Alkiny

Alkiny-są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie potrójneACETYLEN (etyn)1. BUDOWACH ≡ CH C2H2Hybrydyzacja typu spW [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:12 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 11.43, Głosów: 225, Autor: ew.la

Korozja

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIEKorozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere &# [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:23 , Wyświetleń: 2576 , Ocena: 11.36, Głosów: 225, Autor: ew.la

Alkany (1)

Związkami organicznymi nazywa się związki węgla. Wyjątkiem są: tlenki węgla, sole kwasu węglowego (węglany) oraz kilka innych, rzadziej spotykanych związków.Terminem [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:41 , Wyświetleń: 2251 , Ocena: 9.96, Głosów: 225, Autor: ew.la

Kwasy (3)

KWASYKwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy w [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:21 , Wyświetleń: 2527 , Ocena: 11.05, Głosów: 222, Autor: tom

Alkeny (2)

Alkeny- są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie podwójneETYLEN- NAJPROSTSZY ALKEN1. BUDOWAC2H4 H [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:12 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 10.07, Głosów: 216, Autor: ew.la

Roztwory

Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozpros [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:16 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 9.18, Głosów: 216, Autor: pawlukewa

Tlen (4)

Występowanie.Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, stanowi o [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:04 , Wyświetleń: 2178 , Ocena: 8.01, Głosów: 216, Autor: Michalk88

Atom (3)

Pojecie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa \"atomas\" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć na [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:57 , Wyświetleń: 2286 , Ocena: 11.26, Głosów: 215, Autor: elkakida

Alkeny (1)

ALKENY: CnH2nMetody otrzymywania:laboratoryjna – Al4C3 + 12HCl  3CH4 + 4AlCl3reakcja Wurtza – polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcopoc [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:22 , Wyświetleń: 2184 , Ocena: 10.22, Głosów: 213, Autor: pawlukewa

Metale (3)

Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :1.metale ,2.niemetale [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:36 , Wyświetleń: 3750 , Ocena: 17.33, Głosów: 212, Autor: sylwester811

Azot

Azot został odkryty w 1772 r. przez DANIELA RUTHERFORDA, jako składnik powietrza. Rutherford usuwał z powietrza tlen przez spalanie różnych substancji w zamkniętej przestrzen [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:43 , Wyświetleń: 3450 , Ocena: 16.83, Głosów: 212, Autor: Mafej

Tlen (2)

Tlen, oxygenium, O, pierwiastek chemiczny należący do grupy VI A w układzie okresowym, liczba atomowa 8, masa atomowa 16,0. Znanych jest 10 izotopów tlenu, w tym 3 trwałe: (16 [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:13 , Wyświetleń: 3014 , Ocena: 13.58, Głosów: 211, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?