Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Alkochole, mydła, kwasy - ściąga

No to jest to wszystko w załączniku. Miałem klasówke z chemii i trzeba było się jakoś ratowac. Są to raczej zagadnienia z 3 gimnazjum [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 3805 , Ocena: 6.45, Głosów: 441, Autor: elkakida

Zastosowanie wodoru.

Wodór jest to najprostszym i najlżejszym pierwiastkiem chemicznym, rozpoczynającym układ okresowy. W 1661r. R. Boyle działając na żelazo roztworem kwasu siarkowego otrzymał [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 4376 , Ocena: 6.97, Głosów: 418, Autor: elkakida

Podstawy informacji z pierwszych dni liceum.

pierwiastek to zbiór atomów tego samego rodzaju maja taka sama ilosc elektronow protonow takisam ladunek jadra atomowego moga miec rozna ilosc neutronow atomy tego samego p [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:09 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 41.25, Głosów: 35, Autor: elkakida

Wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych i ochrona środowiska

Surowce są to produkty naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego stanowiące materiał wyjściowy dla wszelkich procesów technologicznych, także produkty w [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:26 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 43.6, Głosów: 29, Autor: elkakida

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel?

ALKOHOL- PODSTAWOWE INFORMACJEAlkohol jest związkiem organicznym zawierającym jedną lub więcej grup wodorotlenkowych (alkohole jedno-, dwu-, lub wielodorotlenkowe). Silnie [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:25 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 57.38, Głosów: 28, Autor: elkakida

Rodzaje reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne - przemiany jednych substancji chemicznych w inne, które mają odmienne właściwości. W trakcie reakcji chemicznych substraty przemieniają się w produkty.

Dodano: 2009-04-14 16:57:55 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 18.4, Głosów: 74, Autor: elkakida

Zanikający ozon. Czy nie niszczymy swojej tarczy ochronnej?

Wyobraźcie sobie, że codziennie musicie chodzić wśród zabójczego, ognistego deszczu. Chronią was przed nim tylko parasol, który jest jednak tak doskonale skonstruowany, że [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:36 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 31.34, Głosów: 40, Autor: elkakida

Korozja.

Korozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną. [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:04 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 3.42, Głosów: 169, Autor: elkakida

Sole (2)

Sole, związki o budowie jonowej zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4+) i anion (aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe.Roz [...]

Dodano: 2009-04-01 10:04:58 , Wyświetleń: 3209 , Ocena: 921, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ekologiczne zagrożenia naturalne.

EKOLOGICZNE ZAGROŻENIA REGIONALNENieprzemyślana działalność człowieka, brak właściwego stosunku do środowiska, w którym żyjemy, jest jedną z głównych przyczyn nie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:15 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 22.3, Głosów: 72, Autor: elkakida

Efekt cieplarniany. (4) (3)

Czym jest efekt cieplarniany?Efekt cieplarniany zwany również szklarniowym, jest skutkiem zatrzymania energii słonecznej przez gazy cieplarniane. Kula Ziemska posiada atmosf [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:13 , Wyświetleń: 3163 , Ocena: 1193, Głosów: 0, Autor: elkakida

Amon

Amon - rodnik o wzorze NH4, rozkładający się łatwo na amoniak i wodór. Sole amonu (wynik reakcji amoniaku z kwasami) zawierają bezbarwny kation amonowy NH+4, o właściwości [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:12 , Wyświetleń: 2348 , Ocena: 10.09, Głosów: 234, Autor: elkakida

Układ okresowy pierwiastków.

Początkowo wiedza chemiczna stanowiła zbiór pewnych informacji na temat różnych poznanych substancji.. Nagromadzenie znacznego materiału, sprawiło, że chemicy XVIII/XIX wie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:54 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 4.41, Głosów: 28, Autor: elkakida

Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka (z chemicznego i medycznego punktu widzenia).

Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego w swoim życiu papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzeżesz, że już wypalasz cał [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:53 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 50.97, Głosów: 29, Autor: elkakida

Atomy

Fizyka pozwala zajrzeć w głąb materii. Atomy są ważnymi składnikami tej materii, jaką mamy okazję obserwować wokół nas na Ziemi. Substancje, z którymi spotykamy się na [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:52 , Wyświetleń: 3820 , Ocena: 9.25, Głosów: 473, Autor: elkakida

Narkotyki (15)

Narkotyki Środki odurzające, naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność (depresja oddechow [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:17 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 14.31, Głosów: 118, Autor: elkakida

Zanieczyszczenie litosfery (2)

1. Co to jest litosfera?Litosfera - najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową. Grubość litosfery waha się od [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:16 , Wyświetleń: 3309 , Ocena: 1213, Głosów: 0, Autor: elkakida

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny - czyli surowce energetyczne (2)

WĘGIEL BRUNATNYWęgiel brunatny, jeden z węgli kopalnych, zawiera 65–78% pierwiastka węgla; ma barwę od jasnobrun. do czarnej. Rozróżnia się kilka odmian węgla br [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:45 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 946, Głosów: 0, Autor: elkakida

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbóloweKwas salicylowy: Kwas salicylowy - nazwa chemiczna: kwas o-hydroksybenzoesowy, jest krystalicznym, białym ciałem stałym, o słodko-kwaśnym smaku. Tru [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:43 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 71.74, Głosów: 30, Autor: elkakida

Opinia na temet wydobycie węgla kamiennego oraz jego zastosowanie i alternatyne do niego źródła energii

Węgiel kamienny to skały osadowe powstające w procesie uwęglania szczątków roślinnych (np. paproci, drzew i innych roślin) w okresie karbonu permu i kredy.. Oprócz ” [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:41 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 38.03, Głosów: 38, Autor: elkakida

Narkotyki (13)

JAK ZAPOBIEGAĆ?ookazywać dziecku ciepło i czułość, orozmawiać, nie unikać trudnych tematów, osłuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów, osłuż [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:38 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 12.91, Głosów: 139, Autor: elkakida

Cukry proste, dwucukry i wielocukry.

Cukry, skrobia i celuloza należą do grupy związków chemicznych zwanych węglowodanami.Ich cząsteczki zbudowane są z atomów węgla, wodoru i tlenu występujących w przyb [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:35 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 39.09, Głosów: 34, Autor: elkakida

Amidy kwasowe

AMIDY KWASOWEAmidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2 Właściwości fiz [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:34 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 19.6, Głosów: 85, Autor: elkakida

Alkohol - mity i fakty

Alkohol jest najłatwiej dostępnym i przez to najczęściej używanym ze środków odurzających, a powszechne przyzwolenie sprawia, że piją nie tylko dorośli, ale również m [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:31 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 25.73, Głosów: 69, Autor: elkakida

Sposoby usuwania zanieczyszczeń- uzdatniania wody.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne.Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mec [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 43.43, Głosów: 27, Autor: elkakida

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne.

Środowisko przyrodnicze Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli obszar życia ograniczonego na Ziemi. Tworzą ją : dolna część atmosfery – troposfera, górna część litos [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 46.87, Głosów: 29, Autor: elkakida

Węgiel i jego odmiany alotropowe

Węgiel jest pierwiastkiem dwu i czterowartościowym. Występuje na stopniach utlenienia +2, +4 i –4, jest mało aktywny chemicznie. Nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i z [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 61.24, Głosów: 28, Autor: elkakida

Metale Szlachetne

Metalami szlachetnymi nazywamy metale, które nie wypierają wodoru z kwasów tzn. stoją za wodorem w szeregu napięciowym. Należą one do grupy metali ciężkich.Wśród met [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Maria Skłodowska Curie - Biografia

Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r,.jako ostatnia z pięciorga dzieci. Ojciec - Władysław Skłodowski, matka- Bronisława Boguska. 1876 r. umiera matka Marii Skłodows [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:04 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 68.23, Głosów: 21, Autor: elkakida

Polimery-rodzaje zastosowanie itd

REAKCJE POLIMERYZACJIPolimeryzacja jest reakcją następującego po sobie łączenia się jednakowych cząsteczek w większe cząsteczki. Jest ona szczególnie charakterystyczn [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:24 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 46.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

Dwutlenek węgla (2)

W powietrzu występują oprócz tlenu i azotu jeszcze inne gazy, których ilość zmienia się w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej. Takim gazem jest DWUTL [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:59 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 811, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ropa naftowa (9)

POWSTANIEZe względu na zastosowanie, ropa naftowa, gaz ziemny, oraz inne surowce, takie jak np. węgiel kamienny, nazywane są paliwami kopalnymi. Procesy, które [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:58 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 19.83, Głosów: 80, Autor: elkakida

Pochodne węglowodorów

Alkohole1. wzór ogólnyCnH2n+1-OH2. nazwado węglowodoru dodaje się końcówkę – ol3. otrzymywanie:metanol:•sucha destylacja drewna&# [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:56 , Wyświetleń: 4244 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Kwasy nulkeinowe

Marta GabrysiaNagawieckaKwasy nukleinowe– budowa i znaczenieKwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych kom [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:59 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 13.89, Głosów: 141, Autor: elkakida

Kwasy nukleinowe – budowa i znaczenie

Kwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych komórkach głównie w postaci nukleoprotein (białka złożonego). Odgrywają one zasadni [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:57 , Wyświetleń: 2597 , Ocena: 20.31, Głosów: 98, Autor: elkakida

Związki manganu

Mangan pod względem rozpowszechnienia w dostępnych badaniom częściach globu ziemskiego zajmuje 14 miejsce. Stanowi on 0,085% skorupy ziemskiej i po żelazie jest najbardziej ro [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:28 , Wyświetleń: 3991 , Ocena: 13.43, Głosów: 159, Autor: elkakida

Składniki pokarmowe (2)

Składniki pokarmowe- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancj [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:25 , Wyświetleń: 3400 , Ocena: 938, Głosów: 0, Autor: elkakida

Sole w naszym życiu codziennym.

Słony smak jest jednym z czterech podstawowych smaków odróżnianych przez ludzkie kubki smakowe, jest to smak, którego poszukujemy, gdyż sól jest nam potrzebna do prawidłowe [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:25 , Wyświetleń: 3758 , Ocena: 17.2, Głosów: 122, Autor: elkakida

Podstawowe składniki żywności i ich rola w organizmie

- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancje te powinny być zawart [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:23 , Wyświetleń: 4595 , Ocena: 23.4, Głosów: 92, Autor: elkakida

Otrzymywanie żelaza

Żelazo otrzymuje się głównie w tzw. wielkich piecach. Produkt wielkopiecowy zwany surówką zawiera od 2,5% do 4% węgla, jest dość kruchy i nadaje się jedynie do odlewania [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:21 , Wyświetleń: 66821 , Ocena: 868.83, Głosów: 121, Autor: elkakida

Nikiel (2)

Nazwa: NikielSymbol: NiLiczba atomowa: 28 Izotopy: 58Ni (67,76%), 60Ni (26,16%), 61Ni (1,25%), 62Ni (3,66%), 64Ni (1,16%)Konfiguracja elektronowaAr 3d84s2Masa a [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:20 , Wyświetleń: 3128 , Ocena: 877, Głosów: 0, Autor: elkakida

Nawozy sztuczne

1.Znaczenie i podział nawozów sztucznych. Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki m [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:18 , Wyświetleń: 4706 , Ocena: 43.58, Głosów: 148, Autor: elkakida

Izotopy promieniotwórcze, ich zastosowanie i szkodliwe działanie na środowisko - referat.

CO TO JEST IZOTOP???Izotop - stanowi odmianę jąder atomowych o jednakowej liczbie protonów (a więc liczbie atomowej) a różnej liczbie neutronów, czyli różniących się [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:12 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 54.3, Głosów: 26, Autor: elkakida

Witaminy B12, C, D, E, K, PP.

WITAMINA B12Witamina B12, kobalamina, cyjanokobalamina, witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie. Głównym jej źródłem są produkty zwierzęce, zwłaszcza wątroba i mlek [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:53 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 14.42, Głosów: 129, Autor: elkakida

Makro i mikro-elementy.

MAKROELEMENTY:WAPŃ - Jest składnikiem kości, zębów, wpływa na pracę układu nerwowego i mięśniowego, na pracę serca, warunkuje na prawidłową krzepliwość krwi, ma [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:52 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 27.84, Głosów: 61, Autor: elkakida

Tlen (5)

Tlen (z łac. Oxygenium) jest to pierwiastek chemiczny o l. atomowej (porządkowej) 8, symbolu O i masie atomowej 16 u, położony w układzie okresowym w 2. okresie, w grupie VI [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:51 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 9.28, Głosów: 190, Autor: elkakida

Promieniotwórczość (9)

Co to jest promieniotwórczość? Promieniotwórczość (radioaktywność) jest to zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowie [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:50 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 17.92, Głosów: 77, Autor: elkakida

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny

Kopaliny użyteczne to substancje pochodzenia nieorganicznego lub organicznego nagromadzone w skorupie ziemskiej, mające przy danym stanie techniki i technologii zastosowanie w go [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:27 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 46.93, Głosów: 26, Autor: elkakida

Estry, kwasy karboksylowe i troche mydła

ESTRYHydroliza estru – hydroliza kwasowa- oddziaływanie estrów z cząsteczkami wody Estry są to produkty reakcji estryfikacji(kwas+alkohol)Kwas+alkohol->(h2so4 [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:37 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 20.45, Głosów: 91, Autor: elkakida

Atom (3)

Pojecie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa \"atomas\" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć na [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:57 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 11.65, Głosów: 215, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?