Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Alkohol - mity i fakty

Alkohol jest najłatwiej dostępnym i przez to najczęściej używanym ze środków odurzających, a powszechne przyzwolenie sprawia, że piją nie tylko dorośli, ale również m [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:31 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 25.73, Głosów: 69, Autor: elkakida

Amidy kwasowe

AMIDY KWASOWEAmidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2 Właściwości fiz [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:34 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 19.6, Głosów: 85, Autor: elkakida

Cukry proste, dwucukry i wielocukry.

Cukry, skrobia i celuloza należą do grupy związków chemicznych zwanych węglowodanami.Ich cząsteczki zbudowane są z atomów węgla, wodoru i tlenu występujących w przyb [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:35 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 39.09, Głosów: 34, Autor: elkakida

Narkotyki (13)

JAK ZAPOBIEGAĆ?ookazywać dziecku ciepło i czułość, orozmawiać, nie unikać trudnych tematów, osłuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów, osłuż [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:38 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 12.91, Głosów: 139, Autor: elkakida

Opinia na temet wydobycie węgla kamiennego oraz jego zastosowanie i alternatyne do niego źródła energii

Węgiel kamienny to skały osadowe powstające w procesie uwęglania szczątków roślinnych (np. paproci, drzew i innych roślin) w okresie karbonu permu i kredy.. Oprócz ” [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:41 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 38.03, Głosów: 38, Autor: elkakida

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbóloweKwas salicylowy: Kwas salicylowy - nazwa chemiczna: kwas o-hydroksybenzoesowy, jest krystalicznym, białym ciałem stałym, o słodko-kwaśnym smaku. Tru [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:43 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 71.74, Głosów: 30, Autor: elkakida

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny - czyli surowce energetyczne (2)

WĘGIEL BRUNATNYWęgiel brunatny, jeden z węgli kopalnych, zawiera 65–78% pierwiastka węgla; ma barwę od jasnobrun. do czarnej. Rozróżnia się kilka odmian węgla br [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:45 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 946, Głosów: 0, Autor: elkakida

Zanieczyszczenie litosfery (2)

1. Co to jest litosfera?Litosfera - najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową. Grubość litosfery waha się od [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:16 , Wyświetleń: 3309 , Ocena: 1213, Głosów: 0, Autor: elkakida

Narkotyki (15)

Narkotyki Środki odurzające, naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność (depresja oddechow [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:17 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 14.31, Głosów: 118, Autor: elkakida

Atomy

Fizyka pozwala zajrzeć w głąb materii. Atomy są ważnymi składnikami tej materii, jaką mamy okazję obserwować wokół nas na Ziemi. Substancje, z którymi spotykamy się na [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:52 , Wyświetleń: 3820 , Ocena: 9.25, Głosów: 473, Autor: elkakida

Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka (z chemicznego i medycznego punktu widzenia).

Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego w swoim życiu papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzeżesz, że już wypalasz cał [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:53 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 50.97, Głosów: 29, Autor: elkakida

Układ okresowy pierwiastków.

Początkowo wiedza chemiczna stanowiła zbiór pewnych informacji na temat różnych poznanych substancji.. Nagromadzenie znacznego materiału, sprawiło, że chemicy XVIII/XIX wie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:54 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 4.41, Głosów: 28, Autor: elkakida

Amon

Amon - rodnik o wzorze NH4, rozkładający się łatwo na amoniak i wodór. Sole amonu (wynik reakcji amoniaku z kwasami) zawierają bezbarwny kation amonowy NH+4, o właściwości [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:12 , Wyświetleń: 2348 , Ocena: 10.09, Głosów: 234, Autor: elkakida

Efekt cieplarniany. (4) (3)

Czym jest efekt cieplarniany?Efekt cieplarniany zwany również szklarniowym, jest skutkiem zatrzymania energii słonecznej przez gazy cieplarniane. Kula Ziemska posiada atmosf [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:13 , Wyświetleń: 3163 , Ocena: 1193, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ekologiczne zagrożenia naturalne.

EKOLOGICZNE ZAGROŻENIA REGIONALNENieprzemyślana działalność człowieka, brak właściwego stosunku do środowiska, w którym żyjemy, jest jedną z głównych przyczyn nie [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:15 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 22.3, Głosów: 72, Autor: elkakida

Sole (2)

Sole, związki o budowie jonowej zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4+) i anion (aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe.Roz [...]

Dodano: 2009-04-01 10:04:58 , Wyświetleń: 3209 , Ocena: 921, Głosów: 0, Autor: elkakida

Korozja.

Korozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną. [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:04 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 3.42, Głosów: 169, Autor: elkakida

Zanikający ozon. Czy nie niszczymy swojej tarczy ochronnej?

Wyobraźcie sobie, że codziennie musicie chodzić wśród zabójczego, ognistego deszczu. Chronią was przed nim tylko parasol, który jest jednak tak doskonale skonstruowany, że [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:36 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 31.34, Głosów: 40, Autor: elkakida

Rodzaje reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne - przemiany jednych substancji chemicznych w inne, które mają odmienne właściwości. W trakcie reakcji chemicznych substraty przemieniają się w produkty.

Dodano: 2009-04-14 16:57:55 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 18.4, Głosów: 74, Autor: elkakida

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel?

ALKOHOL- PODSTAWOWE INFORMACJEAlkohol jest związkiem organicznym zawierającym jedną lub więcej grup wodorotlenkowych (alkohole jedno-, dwu-, lub wielodorotlenkowe). Silnie [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:25 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 57.38, Głosów: 28, Autor: elkakida

Wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych i ochrona środowiska

Surowce są to produkty naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego stanowiące materiał wyjściowy dla wszelkich procesów technologicznych, także produkty w [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:26 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 43.6, Głosów: 29, Autor: elkakida

Podstawy informacji z pierwszych dni liceum.

pierwiastek to zbiór atomów tego samego rodzaju maja taka sama ilosc elektronow protonow takisam ladunek jadra atomowego moga miec rozna ilosc neutronow atomy tego samego p [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:09 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 41.25, Głosów: 35, Autor: elkakida

Alkochole, mydła, kwasy - ściąga

No to jest to wszystko w załączniku. Miałem klasówke z chemii i trzeba było się jakoś ratowac. Są to raczej zagadnienia z 3 gimnazjum [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 3805 , Ocena: 6.45, Głosów: 441, Autor: elkakida

Zastosowanie wodoru.

Wodór jest to najprostszym i najlżejszym pierwiastkiem chemicznym, rozpoczynającym układ okresowy. W 1661r. R. Boyle działając na żelazo roztworem kwasu siarkowego otrzymał [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:35 , Wyświetleń: 4376 , Ocena: 6.97, Głosów: 418, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?