Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kwasy - ściaga

Kw.chlorowodorowy HCl ciecz,cięższy od wody, max.stę.37%dymi, żrący. Zast: leki, tworzywo sztuczne,cukiernictwo,włukiennictwo Kw. siarkowodorowy (II) H2S Zast. W laborato [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:33 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Właściwości metali

1. właściwości chemicznePodstawową własnością przesądzającą o zaliczeniu jakiegoś ciała do metali lub niemetali jest zachowanie się jego atomów podczas reakcji c [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:34 , Wyświetleń: 2942 , Ocena: 33.87, Głosów: 84, Autor: majka100100

Blaski i cienie promieniowania

Promieniotwórczość – co to takiego?Promieniotwórczość naturalna to zjawisko samorzutnego przekształcania się nietrwałych nuklidów w inne nuklidy w wyniku rozpad [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:20 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 35.19, Głosów: 47, Autor: majka100100

Alkohol - wróg czy przyjaciel? (1)

Alkohole to związki chemiczne pochodne od węglowodorów. Jest wiele odmian alkoholi i trudno by było wszystkie teraz wymienić. Najbardziej znane to:-alkohol metylowy (metan [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:23 , Wyświetleń: 2059 , Ocena: 23.79, Głosów: 70, Autor: elkakida

Promieniotwórczość (8)

BLASKI I CIENIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCIZjawisko promieniotwórczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1986r. zawiadomił Akademię N [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:22 , Wyświetleń: 1847 , Ocena: 27.5, Głosów: 49, Autor: elkakida

Ropa naftowa (8)

Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, alanów, cykloalkanów, arenów: 80, 90% kwasów karboksylowych, fenoli, tioalkoholi, pochodnych tiofenów, azotowych związków heter [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:23 , Wyświetleń: 2020 , Ocena: 17.18, Głosów: 106, Autor: elkakida

Szkło (2)

Szkło to substancja, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:24 , Wyświetleń: 2388 , Ocena: 823, Głosów: 0, Autor: elkakida

Alkany, alkeny i alkiny - podstawowe reakcje i pojęcia

POJĘCIA:-izomeria – zjawisko występowania zw. chemicznych o tym samym wzorze sumarycznym a różnej budowie, właściwościami chemicznymi i fizycznymia)położenia [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:37 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 47.5, Głosów: 33, Autor: elkakida

Mydła

MydłaSPIS TREŚCI:1. Co to jest mydło?2.Dlaczego woda zwykle nie wystarcza do usunięcia brudu?3.Do czego służą detergenty?4.Jaka jest budowa mydła?5. [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:58 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 15.5, Głosów: 200, Autor: elkakida

Cukry - ściąga

ściąga w zalączniku [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:27 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Lateks w przemyśle gumowym (kauczuk)

Produkcja wyrobów gumowych z lateksu stanowi odrębną gałąź przemysłu gumowego. Lateksami nazywamy koloidalne, wodne dyspersje kauczuku. Produkcja wyrobów gumowych z lat [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:43 , Wyświetleń: 2875 , Ocena: 44.22, Głosów: 49, Autor: elkakida

Woda i roztwory wodne

Woda i roztwory wodneTlenek wodoru, zwany zwyczajowo wodą, składa się z tlenu i wodoru. Samo wymieszanie tych 2 gazów nie zapewnia reakcji między nimi; do zapoczątkowania [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:08 , Wyświetleń: 1960 , Ocena: 25.92, Głosów: 58, Autor: elkakida

Sacharoza

Sacharoza, C12H22O11, α-D-glukopiranozylo-β-D-fruktofuranozyd, cukier trzcinowy, cukier buraczany, cukroza, cukier, disacharyd, biała substancja krystaliczna. Krystalizu [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:09 , Wyświetleń: 2101 , Ocena: 10.65, Głosów: 185, Autor: elkakida

Glin - jestem glinem

Jestem glinem, zwanym również aluminium, ale tylko wtedy, gdy wykorzystuje się mnie w technice. Należę do grupy borowców. Mam liczbę atomową 13, leżę w trzeciej grupie g [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:15 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 14.7, Głosów: 105, Autor: elkakida

Węglowodany (2)

WĘGLOWODANY _______ (CUKRY, SACHARYDY) _ [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:15 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 910, Głosów: 0, Autor: elkakida

Alkohol - wróg czy przyjaciel? (2)

Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową).Według mnie alkohol może być naszym przyja [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:52 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 794, Głosów: 0, Autor: elkakida

Lekomania i narkomania

Narkomania i lekomania wokół nasI.WstępLekomania, narkomania…. Słowa, które są nam znane, czasem nawet zbyt dobrze… To problemy, które są tuż obok. Uk [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:53 , Wyświetleń: 1862 , Ocena: 30.35, Głosów: 45, Autor: elkakida

Maria Skłodowska-Curie -życie i sukcesy wybitnej uczonej

Maria Skłodowska-Curie(urodzona 7 listopada 1867 - zmarła 4 lipca 1934) wybitna uczona urodzona w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:55 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 65.35, Głosów: 25, Autor: elkakida

Mendelejew- Twórca wielkiego układu okresowego

Dymitr Mendelejew urodził się w 1834 roku w Tobolsku na Syberii jako ostatnie, siedemnaste dziecko Iwana Pawłowicza i Marii Dmitrejewny Mendelejewów. Ojciec jego był nauczycie [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:56 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 36.48, Głosów: 43, Autor: elkakida

Narkotyki (10)

Narkotyki to środki odurzające pochodzenia naturalnego lub produkowane z substancji syntetycznych, które zmiejszają wrażliwość centralnego układu nerwowego.Narkotyki (d [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:56 , Wyświetleń: 1812 , Ocena: 10.77, Głosów: 129, Autor: elkakida

Węglowce (2)

1.Wystepowanie Węgiel jako pierwiastek jest głównym składnikiem węgli kopalnych (mieszanin węgla i związków węgla) : antracytu(do 95%), węgla kamiennego (do 90%) i to [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:57 , Wyświetleń: 10846 , Ocena: 966, Głosów: 0, Autor: elkakida

Pochodne węglowodorów--==ogólnie==--własciwosci

ALKOHOLE-fermentowanieC6H12O6-->2C2H5OH+2CO2MYDŁA-sole wyższych kwasów karboksylowych.mydła są mieszaniną soli sodowych wyzszych kwasów karboks.(głównie palmit [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:58 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 34.28, Głosów: 39, Autor: elkakida

skład pierwistkowy skorupy ziemskiej

Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej:Skorupa Ziemska (litosfera) jest zbudowana ze skał utworzonych z minerałów. W ich skład wchodzą przeważnie minerały skałotwórcze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:43 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 47.94, Głosów: 30, Autor: elkakida

Dwa oblicza alkoholu.

ALKOHOL JAKO ZWIĄZEK CHEMICZNYAlkohole są pochodnymi węglowodorów , w których cząsteczkach jeden lub kilka atomów wodoru zostało podstawionych jedną lub większą licz [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:45 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 38.59, Głosów: 40, Autor: elkakida

Atom (3)

Pojecie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa \"atomas\" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć na [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:57 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 11.65, Głosów: 215, Autor: elkakida

Estry, kwasy karboksylowe i troche mydła

ESTRYHydroliza estru – hydroliza kwasowa- oddziaływanie estrów z cząsteczkami wody Estry są to produkty reakcji estryfikacji(kwas+alkohol)Kwas+alkohol->(h2so4 [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:37 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 20.45, Głosów: 91, Autor: elkakida

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny

Kopaliny użyteczne to substancje pochodzenia nieorganicznego lub organicznego nagromadzone w skorupie ziemskiej, mające przy danym stanie techniki i technologii zastosowanie w go [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:27 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 46.93, Głosów: 26, Autor: elkakida

Promieniotwórczość (9)

Co to jest promieniotwórczość? Promieniotwórczość (radioaktywność) jest to zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowie [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:50 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 17.92, Głosów: 77, Autor: elkakida

Tlen (5)

Tlen (z łac. Oxygenium) jest to pierwiastek chemiczny o l. atomowej (porządkowej) 8, symbolu O i masie atomowej 16 u, położony w układzie okresowym w 2. okresie, w grupie VI [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:51 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 9.28, Głosów: 190, Autor: elkakida

Makro i mikro-elementy.

MAKROELEMENTY:WAPŃ - Jest składnikiem kości, zębów, wpływa na pracę układu nerwowego i mięśniowego, na pracę serca, warunkuje na prawidłową krzepliwość krwi, ma [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:52 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 27.84, Głosów: 61, Autor: elkakida

Witaminy B12, C, D, E, K, PP.

WITAMINA B12Witamina B12, kobalamina, cyjanokobalamina, witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie. Głównym jej źródłem są produkty zwierzęce, zwłaszcza wątroba i mlek [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:53 , Wyświetleń: 1933 , Ocena: 14.42, Głosów: 129, Autor: elkakida

Izotopy promieniotwórcze, ich zastosowanie i szkodliwe działanie na środowisko - referat.

CO TO JEST IZOTOP???Izotop - stanowi odmianę jąder atomowych o jednakowej liczbie protonów (a więc liczbie atomowej) a różnej liczbie neutronów, czyli różniących się [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:12 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 54.3, Głosów: 26, Autor: elkakida

Nawozy sztuczne

1.Znaczenie i podział nawozów sztucznych. Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki m [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:18 , Wyświetleń: 4706 , Ocena: 43.58, Głosów: 148, Autor: elkakida

Nikiel (2)

Nazwa: NikielSymbol: NiLiczba atomowa: 28 Izotopy: 58Ni (67,76%), 60Ni (26,16%), 61Ni (1,25%), 62Ni (3,66%), 64Ni (1,16%)Konfiguracja elektronowaAr 3d84s2Masa a [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:20 , Wyświetleń: 3128 , Ocena: 877, Głosów: 0, Autor: elkakida

Otrzymywanie żelaza

Żelazo otrzymuje się głównie w tzw. wielkich piecach. Produkt wielkopiecowy zwany surówką zawiera od 2,5% do 4% węgla, jest dość kruchy i nadaje się jedynie do odlewania [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:21 , Wyświetleń: 66821 , Ocena: 868.83, Głosów: 121, Autor: elkakida

Podstawowe składniki żywności i ich rola w organizmie

- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancje te powinny być zawart [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:23 , Wyświetleń: 4595 , Ocena: 23.4, Głosów: 92, Autor: elkakida

Składniki pokarmowe (2)

Składniki pokarmowe- Białka - Tłuszcze - Węglowodany - składniki odżywcze- Witaminy - Składniki mineralne - Woda - Kwasy organiczne Substancj [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:25 , Wyświetleń: 3400 , Ocena: 938, Głosów: 0, Autor: elkakida

Sole w naszym życiu codziennym.

Słony smak jest jednym z czterech podstawowych smaków odróżnianych przez ludzkie kubki smakowe, jest to smak, którego poszukujemy, gdyż sól jest nam potrzebna do prawidłowe [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:25 , Wyświetleń: 3758 , Ocena: 17.2, Głosów: 122, Autor: elkakida

Związki manganu

Mangan pod względem rozpowszechnienia w dostępnych badaniom częściach globu ziemskiego zajmuje 14 miejsce. Stanowi on 0,085% skorupy ziemskiej i po żelazie jest najbardziej ro [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:28 , Wyświetleń: 3991 , Ocena: 13.43, Głosów: 159, Autor: elkakida

Kwasy nukleinowe – budowa i znaczenie

Kwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych komórkach głównie w postaci nukleoprotein (białka złożonego). Odgrywają one zasadni [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:57 , Wyświetleń: 2597 , Ocena: 20.31, Głosów: 98, Autor: elkakida

Kwasy nulkeinowe

Marta GabrysiaNagawieckaKwasy nukleinowe– budowa i znaczenieKwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych kom [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:59 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 13.89, Głosów: 141, Autor: elkakida

Pochodne węglowodorów

Alkohole1. wzór ogólnyCnH2n+1-OH2. nazwado węglowodoru dodaje się końcówkę – ol3. otrzymywanie:metanol:•sucha destylacja drewna&# [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:56 , Wyświetleń: 4244 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ropa naftowa (9)

POWSTANIEZe względu na zastosowanie, ropa naftowa, gaz ziemny, oraz inne surowce, takie jak np. węgiel kamienny, nazywane są paliwami kopalnymi. Procesy, które [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:58 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 19.83, Głosów: 80, Autor: elkakida

Dwutlenek węgla (2)

W powietrzu występują oprócz tlenu i azotu jeszcze inne gazy, których ilość zmienia się w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej. Takim gazem jest DWUTL [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:59 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 811, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polimery-rodzaje zastosowanie itd

REAKCJE POLIMERYZACJIPolimeryzacja jest reakcją następującego po sobie łączenia się jednakowych cząsteczek w większe cząsteczki. Jest ona szczególnie charakterystyczn [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:24 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 46.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

Maria Skłodowska Curie - Biografia

Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r,.jako ostatnia z pięciorga dzieci. Ojciec - Władysław Skłodowski, matka- Bronisława Boguska. 1876 r. umiera matka Marii Skłodows [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:04 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 68.23, Głosów: 21, Autor: elkakida

Węgiel i jego odmiany alotropowe

Węgiel jest pierwiastkiem dwu i czterowartościowym. Występuje na stopniach utlenienia +2, +4 i –4, jest mało aktywny chemicznie. Nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i z [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 61.24, Głosów: 28, Autor: elkakida

Metale Szlachetne

Metalami szlachetnymi nazywamy metale, które nie wypierają wodoru z kwasów tzn. stoją za wodorem w szeregu napięciowym. Należą one do grupy metali ciężkich.Wśród met [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:14 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Sposoby usuwania zanieczyszczeń- uzdatniania wody.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne.Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mec [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 43.43, Głosów: 27, Autor: elkakida

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne.

Środowisko przyrodnicze Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli obszar życia ograniczonego na Ziemi. Tworzą ją : dolna część atmosfery – troposfera, górna część litos [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:15 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 46.87, Głosów: 29, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?