Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Sole w przyrodzie i najbliższym otoczeniu

Duże zróżnicowanie soli występuje w przyrodzie, przybierając postać minerałów, które są składnikami skał. Sole, które możemy rozpuścić w wodzie wchodzą w skład w [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:50 , Wyświetleń: 5925 , Ocena: 30.87, Głosów: 90, Autor: majka100100

Węglowodany (1)

Podział , występowanie i zastosowanie cukru .Cukry ( inaczej węglowodany ,cukrowce lub sacharydy ) to organiczne związki chemiczne o charakterze aldehydo- lub katoalkoholi [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:51 , Wyświetleń: 2556 , Ocena: 15.25, Głosów: 132, Autor: majka100100

Ozon

Największy spadek, powiększający się z roku na rok, obserwuje się na półkuli pd., w rejonie bieguna pd. (nad Antarktydą) w okresie wczesnowiosennym (przełom września i pa [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:51 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 9.78, Głosów: 211, Autor: majka100100

Gleba (2)

Gleba – najbardziej zewnętrzna powłoka litosfery składająca się z luźnych cząsteczek mineralnych i organicznych, powietrza i wody. Cechą charakterystyczną gleby są [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:15 , Wyświetleń: 2047 , Ocena: 10.74, Głosów: 199, Autor: majka100100

Układ okresowy.

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-12 00:00:13 , Wyświetleń: 1927 , Ocena: 18.6, Głosów: 89, Autor: majka100100

Witamina B12 (1)

(kobalamina, cyjanokobalamina, czynnik przeciwanemiczny, czynnik wątrobowy, factor Castle`a)Wiadomości ogólne: Ogólna nazwa kobalamina, którą określa się wit [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:02 , Wyświetleń: 2737 , Ocena: 29.99, Głosów: 85, Autor: majka100100

Areny - związki aromatyczne

Areny - związki aromatyczne. Homologi benzenu. Treść wraz z ilustracjami w załączniku! [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:20 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 17.81, Głosów: 113, Autor: majka100100

Kwas mrówkowy - właściwości i zastosowanie.

Kwas mrówkowy (HCOOH)właściwości:-bezbarwna ciecz-ostry, drażniący zapach-ma właściwości żrące-doskonale miesza się z wodą-temperatura topnien [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:53 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 26, Głosów: 41, Autor: majka100100

Metanol - właściwości i zastosowanie.

Metanol: (CH3OH)właściwości:-alkohol metylowy, zwany dawniej karbinolem lub spirytusem drzewnym-jest palny, pali się jasnym płomieniem-bezbarwna ciecz (w temp. [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:54 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 41, Głosów: 34, Autor: majka100100

Azot i jego właściwości.

1. Właściwości azotu:- jest gazem,- bezbarwny,- bezwonny,- bez smaku,- trudno rozpuszczalny w wodzie,- nie podtrzymuje palenia,- w temperaturze pokoj [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:14 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 31.1, Głosów: 47, Autor: majka100100

Dwutlenek węgla jako zmienny składnik powietrza

1. Źródła występowania dwutlenku węgla:- jest produktem spalania: benzyny, węgla, drewna...- jest produktem oddychania ludzi, roślin i zwierząt,2. Reakcja chara [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:15 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 46.8, Głosów: 34, Autor: majka100100

Powietrze jako mieszanina gazów (2)

1. Powietrze to mieszanina gazów:około 78% azot,około 21% tlen,około 1% inne gazy:- dwutlenek węgla,- argon,- wodór,- para wodna,- zanieczyszc [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:16 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 23.95, Głosów: 55, Autor: majka100100

Tlen i jego właściwości

1. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości:a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu,b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:16 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 24.91, Głosów: 56, Autor: majka100100

Źródła węglowodorów w przyrodzie.

ŹRÓDŁA WĘGLOWODORÓW W PRZYRODZIE:Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:42 , Wyświetleń: 2303 , Ocena: 29.02, Głosów: 50, Autor: majka100100

Chemiluminescencja.

Chemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciepła jak to jest zazwyczaj. Faktem jest, że [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:50 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 21.81, Głosów: 71, Autor: majka100100

Sole wokół nas.

Sole są to związki chemiczne składające się z kationów metalów i anionów reszt kwasowych. Sole mają przeróżne zastosowanie są miedzy innymi jako nawozy sztuczne, a pona [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:51 , Wyświetleń: 3270 , Ocena: 13.13, Głosów: 156, Autor: majka100100

Zastosowanie promieniotwórczości i izotopów

Promieniotwórczość to zdolność pewnych substancji (zwanych promieniotwórczymi) do wysyłania promieniowania korpuskulamego i promieniowania elektromagnetycznego o bardzo mał [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:55 , Wyświetleń: 4100 , Ocena: 33.79, Głosów: 52, Autor: majka100100

Znaczenie i zastosowanie promieniotwórczości.

Henry Becquerel w 1896r.odkrył zjawisko promieniotwórczości. Dziś wiemy, ze istnieją trzy rodzaje radioaktywnego promieniowania: • Promieniowanie a (alfa) - skł [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:25 , Wyświetleń: 3377 , Ocena: 37.92, Głosów: 36, Autor: majka100100

Alkohole i kwasy - ściąga

Ściąga w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:40 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 22.09, Głosów: 76, Autor: majka100100

Znaczenie wody dla organizmów żywych - referat.

Woda jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na kuli ziemskiej. Znajduje się w stałym obiegu w przyrodzie, stanowi jedną z geosfer [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:05 , Wyświetleń: 2069 , Ocena: 13.77, Głosów: 108, Autor: majka100100

Detergenty - krótko.

Detergenty są to syntetyczne środki piorące oraz mydlące, nie zawierające mydła. Są to głównie sole sodowe kwasów sulfonowych, oraz wodosiarczanów wyższych alkoholi. De [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:06 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 18.56, Głosów: 86, Autor: majka100100

Blaski i cienie promieniotwórczości (3)

POZYTYWNE ZASTOSOWANIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI:Energia jądrowa, energia uzyskiwana z rozczepienia bardzo ciężkich jąder (uran, pluton, tor) lub z syntezy lekkich pierwiastkó [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:22 , Wyświetleń: 2160 , Ocena: 35.64, Głosów: 41, Autor: majka100100

Alkohole - ściaga

Alkochole – reakca z metalami akrywnymi: CH3Oh+Na----CH3ONa+ ½ H2O (metanolan sodu) , ch3-ch2-ch2-oh+mg --- (ch3-ch2-ch2-o)2+mg (propanolan magnezu) ||||||reakcj [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:19 , Wyświetleń: 2104 , Ocena: 15.83, Głosów: 125, Autor: majka100100

Mydła i detergenty. Na czym polega mechanizm prania.

Mydła Są one znane od bardzo dawna i stosowane powszechnie w życiu codziennym, stanowią, bowiem podstawowy składnik mydła. Mydło jest mieszaniną soli sodowych wyższych [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:47 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 35.54, Głosów: 36, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie wód (1)

Niezastąpiona i niezbędna do życia na ziemi jest woda. Oddziałuje ona na skorupę ziemską w sposób twórczy lub niszczycielski. W życiu społeczeństwa woda jest surowcem i [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:40 , Wyświetleń: 1895 , Ocena: 22.79, Głosów: 71, Autor: majka100100

Krzem

1. Historia, czas odkryciaTen pólmetaliczny pierwiastek zostal odkryty w 1823r przez szwedzkiego chemika Jonsa Jakoba Berzeliusa, przez redukcje czterofluorku SiF4 metalicznym [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:14 , Wyświetleń: 2240 , Ocena: 11.71, Głosów: 187, Autor: majka100100

Lit - pierwiastek chemiczny.

„ Jestem pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 3 ” LitNazywam się Lit. Nazwa pochodzi od grec [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:15 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 30.52, Głosów: 61, Autor: majka100100

Węglowodory właściwe

WęglowodoryWĘGLOWODORY -są tozwiązki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Ogólnie dzieli się je na węglowodory acykliczne — [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:17 , Wyświetleń: 2029 , Ocena: 29.24, Głosów: 50, Autor: majka100100

Alotropowe odmiany węgla

ALOTROPOWE ODMIANY WĘGLAAlotropia- jest to występowanie tego samego pierwiastka chemicznego dwóch, lub kilku formach krystalicznych (np. węgiel w postaci grafitu, diamentu, [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:03 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 29.67, Głosów: 50, Autor: majka100100

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków Dymitrij Mendelejew urodził się w 1834r. A zmarł w 1907.Był on rosyjskim cemikiem.Od 1864r. był profesorem Instytutu T [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:12 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 51.58, Głosów: 25, Autor: majka100100

Własności fosforu i odmiany alotropowe

Fosfor występuje, w kilku odmianach alotropowych. Najczęściej spotykaną odmianą jest tzw. fosfor biały, ciało bezbarwne, przeświecające, miękkie jak wosk. W wodzie i alko [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:14 , Wyświetleń: 1645 , Ocena: 34.09, Głosów: 46, Autor: majka100100

Mieszaniny (1)

Roztwór-mieszanina jednorodna, czyli homogeniczny układ wieloskładnikowyKoloid-mieszanina niejednorodna o rozdrobnieniu koloidalnym. Koloidu nie da się rozdzielić przez s [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:15 , Wyświetleń: 2223 , Ocena: 21, Głosów: 100, Autor: majka100100

Wzory związków nieorganicznych. (1)

TLENKI tlenek wapnia – CaOtlenek manganu (VII) – Mn2O7tlenek węgla (IV) – CO2 tlenek węgla (II) - COtlenek siarki (IV) – SO2tlenek [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:46 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 26.33, Głosów: 62, Autor: majka100100

Wzory związków nieorganicznych. (2)

TLENKI tlenek wapnia – CaOtlenek manganu (VII) – Mn2O7tlenek węgla (IV) – CO2 tlenek węgla (II) - COtlenek siarki (IV) – SO2tlenek [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:30 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 808, Głosów: 0, Autor: majka100100

Aminy

Spis Treści:Aminy:Podział aminówNazewnictwoWłaściwości fizyczneWłaściwości chemiczneOtrzymywanieZastosowanieNajbardziej znane aminyAMIN [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:02 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 11.42, Głosów: 197, Autor: majka100100

Utwardzanie tłuszczów i produkcja margaryn

Tłuszcze są jednym z najpopularniejszych związków na świecie i jednym z podstawowych składników spożywczych. Są estrami gliceryny i kwasów karboksylowych. Ponieważ cząs [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:04 , Wyświetleń: 1913 , Ocena: 35.15, Głosów: 47, Autor: majka100100

Litowce (metale alkaliczne, pierwszej grupy)

Treść pracy w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:05 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 38.88, Głosów: 42, Autor: majka100100

Znaczenie kwasów organicznych w owocach i warzywach oraz metody oznaczeń.

W produktach roślinnych, a zwłaszcza w owocach, występują głównie hydroksykwasy, które oprócz kwśności wykazują pewien właściwy im przyjemny posmak, a także obniżaj [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:39 , Wyświetleń: 1989 , Ocena: 17.4, Głosów: 77, Autor: majka100100

Jonity

Jonity Wymieniacze jonowe(jonity) są to ciała stałe nierozpuszczalne w wodzie , które posiadają zdolność wymiany własnych jonów z jonami znajdującymi się elektrodz [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:09 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 12.35, Głosów: 190, Autor: majka100100

Blaski i cienie promieniotworcosci

Witam wszystkich!!:))W zalczniku macie-moim zdaniem-niezla prace na temat promieniotworczosci!!Prosze o komrentarze!!!!3majcie sie-Agata!! :DBlaski i cienie promieniotwórczoś [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:11 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 50.4, Głosów: 44, Autor: majka100100

Dwutlenek krzemu - referat

KRZEMU DWUTLENEK, krzemionka, SiO2, związek nieorg., bezb. ciało stałe, odporne na działanie czynników atmosf., wody, kwasów (z wyjątkiem fluorowodorowego); temp. topn. 1710 [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:12 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 18.43, Głosów: 81, Autor: majka100100

Maria Skłodowska-Curie (3)

Maria Skłodowska-Curie jest jedyną kobietą, która zdobyła dwie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Zyskała sławę jako badaczka promieniotwórczości i odkrywczyni d [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:13 , Wyświetleń: 2605 , Ocena: 44.05, Głosów: 63, Autor: majka100100

Estry kwasów karboksylowych (2)

1.Estry są to pochodne kwasów i alkoholi o ogólnym wzorze: R1, R2 – rodniki alifatyczne lub aromatyczne < [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:14 , Wyświetleń: 2427 , Ocena: 947, Głosów: 0, Autor: majka100100

Kwasy - ściąga

Ponizej znajduje sie krocitka (i jakze praktyczna) sciaga z ktorej korzystalem w szkole na chemii. Udostepniam ja tutaj by ktos ja mogl ponownie przeczytac i ewentualnie wydrukowac [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:54 , Wyświetleń: 2871 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Koloidy, roztwory koloidowe

CO TO---, układy dyspersyjne o odpowiednio małych cząstkach fazy rozproszonej (tzw. cząstkach koloidalnych). Koloidy (zole) są to układy o dużym stopniu rozdrobnienia.S [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:55 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 19.3, Głosów: 78, Autor: majka100100

Rola wody w życiu człowieka

WstępWoda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie.Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Astrofizycy odkryli obłoki wod [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:57 , Wyświetleń: 1622 , Ocena: 31.94, Głosów: 47, Autor: majka100100

Alkohol w aspekcie spolecznym

Alkohol jest wszędzie wokół nas. Większość ludzi pije go umiarkowanie i bez problemów – dla większości picie jest w dużym stopniu nieświadomym, nieprzemyślanym za [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:48 , Wyświetleń: 1864 , Ocena: 37.73, Głosów: 50, Autor: majka100100

Alkohol (3)

Choroby spowodowane piciem alkoholu występują u ok. 50% mężczyzn i 10% kobiet zgłaszających się do lekarza*. Lekarze nie rozpoznają jednak uzależnienia od alkoholu u więk [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:28 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 10.1, Głosów: 195, Autor: majka100100

Kwasy i zasady

**************KWASY***************Kwas chlorowodorowy(solny) HCl / H2+Cl2->2HCl / W: ciecz, bezbarwna, cięższe od wody, max. stężenie 37%, żrący, dymiący / Z: w laborato [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:30 , Wyświetleń: 1763 , Ocena: 14.48, Głosów: 94, Autor: majka100100

Makro i mikroelementy wśród metali

Sole mineralne, w których skład wchodzą pierwiastki różnych metali, są substancjami nieorganicznymi niezbędnymi w metaboliźmie komórki. Pobierane są wraz z pokarmem lub z [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:32 , Wyświetleń: 1641 , Ocena: 93.12, Głosów: 16, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?