Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Białka (5)

WYSTĘPOWANIE:Materiał budulcowy tkanek ludzkich i zwierzęcychWchodzą w skład: krwi, mleka,mięśni,chrząstek, skóry, sierści, paznokci, piór, kopyt, rogów.Są [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:16 , Wyświetleń: 2839 , Ocena: 13.68, Głosów: 164, Autor: ew.la

Pochodne weglowodorów

ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną.WŁAŚCIWOŚC [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:17 , Wyświetleń: 4244 , Ocena: 33.97, Głosów: 92, Autor: ew.la

Obliczenia molowe

m = n ∙ Mm – masa substancji (g)n – liczba moli (mol)M – masa molowa (g / mol)N = n ∙ NAN – liczba cząstek materialnych(at. [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:26 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 17.67, Głosów: 109, Autor: ew.la

Chemia organiczna (1)

Czym się zajmuje chemia organiczna ?Typowymi przykładami związków organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawnasą : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Zwi [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:23 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 26.55, Głosów: 90, Autor: ew.la

Zasady procesów technologicznych

Procesy technologiczne- Proces ciągłyProces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwan [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:24 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 19.54, Głosów: 69, Autor: ew.la

Aminokwasy - ściąga

Wysolenie białek-otoczkę solwatacyjną białek można zniszczyć przez dodanie do r-ru mocnego elektrolitu, którego jony są silniej solwatowane przez cząsteczki wody; następu [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:11 , Wyświetleń: 2553 , Ocena: 13.07, Głosów: 143, Autor: ew.la

Związki organiczne

Metan-jego cząsteczka ma kształt czworościanu foremnego(tetraedru), w którego narożach znajdują się atomy wodoru, a w środku atom węgla. Długość wiązań C-H wynosi 109 [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:13 , Wyświetleń: 2720 , Ocena: 11.12, Głosów: 188, Autor: ew.la

Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina i te bzdury.

*Alkaloidy* Alkaloidy to związki naturalne głównie pochodzenia roślinnego (b. rzadkowystępują w organizmach zwierzęcych - np.gatunek salamandry); mają charakte [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:51 , Wyświetleń: 1953 , Ocena: 28.07, Głosów: 56, Autor: ew.la

Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu, ma interesujące anomalie o dużym znaczeniu bi [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:57 , Wyświetleń: 3758 , Ocena: 20.8, Głosów: 122, Autor: ew.la

Demineralizacja wody

W przemyśle ważne jest zmiękczanie wody, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu. Proces ten przeprowadza się przez dodanie Ca(OH)2 i Na2CO3 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:30 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 23.12, Głosów: 59, Autor: ew.la

Tlenki, wodorotlenki, kwasy

Tlenki:P2O5;MgOKwasy:H3PO4Zasady:Mg(OH)2Sole:Mg3(PO4)2Wiązania jonowe:-kowalencyjne (atomowe)cząsteczka wody jestdipolem /cząsteczka [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:33 , Wyświetleń: 2570 , Ocena: 15.24, Głosów: 112, Autor: ew.la

Budowa atomu (7)

Doświadczenie Rutherforda-odkrycie jądra atomowegoNukleony-Skł. jądra atomowego(protony i neutrony)Bohr wykorzystał w swojej teorii model Rutherforda oraz teorię kwan [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:50 , Wyświetleń: 2259 , Ocena: 12.57, Głosów: 135, Autor: ew.la

Pochodne od węglowodorów ( alkohole, kwasy karboksylowe i estry )

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.R – OHR – reszta wodorotlenowaWpływ alkoholi na organizm [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:50 , Wyświetleń: 2512 , Ocena: 12.93, Głosów: 117, Autor: ew.la

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żyw [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:51 , Wyświetleń: 2218 , Ocena: 22.77, Głosów: 85, Autor: ew.la

Teorie kwasów i zasad.

Teorie kwasów i zasad.Teorie kwasów i zasad są to koncepcje tłumaczące właściwości kwasowo – zasadowe związków chemicznych. Uwzględniają one budowę cząstecz [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:47 , Wyświetleń: 2374 , Ocena: 14.22, Głosów: 135, Autor: ew.la

Alkohol szkodzi zdrowiu

SĄD NAD ALKOCHOLEM PRZEDSTAWICIEL OŚRODKA POMOCY ALKOHOLIKOMNazywam się (wpisz swoje dane.Pracuję w Ośrodku profilaktyki, edukacji i terapii uzależnień „Olch [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:02 , Wyświetleń: 2181 , Ocena: 26.4, Głosów: 74, Autor: ew.la

Ogniwo galwaniczne (korozyjne), korozja metali (ogólnie)

KOROZJA METALIKorozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:13 , Wyświetleń: 3014 , Ocena: 16.28, Głosów: 103, Autor: ew.la

Białko

BiałkoBUDOWA BIAŁKABiałko składa się ze stu tysięcy i więcej cegiełek. Te cegiełki to aminokwasy. Z około 22 rozmaitych aminokwasów mogą powstać wprost nieogra [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:20 , Wyświetleń: 2203 , Ocena: 12.63, Głosów: 174, Autor: ew.la

Hydroksykwasy (2)

HYDROKSYKWASYHydroksykwasy, związki organiczne zawierające w cząsteczce grupy hydroksylową i karboksylową (po jednej lub po kilka). Wykazują własności chemiczne odpowie [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:21 , Wyświetleń: 2764 , Ocena: 12.59, Głosów: 189, Autor: ew.la

Tworzywa sztuczne (5)

TWORZYWA SZTUCZNETWORZYWA SZTUCZNE:materiały, których głównymi (niekiedy jedynymi) składnikami są polimery; mogą zawierać też pigmenty, plastyfikatory, wypełniac [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:23 , Wyświetleń: 2540 , Ocena: 39.18, Głosów: 61, Autor: ew.la

Aminokwasy (2)

AMINOKWASYZwiązki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kw [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:25 , Wyświetleń: 2905 , Ocena: 13.33, Głosów: 177, Autor: ew.la

Tworzywa sztuczne - encyklopedia

Poliamidy, polimery termoplastyczne, bezbarwne lub kremowe, o gęstości 1,1 g/cm3. Są rozpuszczalne w kwasach i fenolach. Poliamidy otrzymuje się przez polikondensację: ω- [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:38 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 19.71, Głosów: 99, Autor: ew.la

Kwas Cytrynowy

HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w ro [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:39 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 17.02, Głosów: 111, Autor: ew.la

Polimeryzacja

Polimeryzacja:Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. Począwszy od lat 30. XX w. wiele reakcji polimeryzacji wykorzystanych jest w przemyśle. Sz [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:43 , Wyświetleń: 5073 , Ocena: 13.31, Głosów: 146, Autor: ew.la

Witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu (1)

WITAMINYWitamina A- wzmaga wzrost i witalność. - pomaga organizmowi eliminować infekcje. - ważna dla procesu widzenia i dla eliminowania ślepoty zmierzchowej. [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:09 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 36.37, Głosów: 45, Autor: ew.la

Berylowce

Charakterystyka pierwiastków 2 grupy głównej:BERYLOWCEKolejne pierwiastki drugiej grupy głównej, to:Berylowce, nazywane też metalami ziem alkalicznych, to lekkie [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:31 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 10.64, Głosów: 204, Autor: ew.la

Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

WYSTĘPOWANIE I OBRÓBKA :1) gazu ziemnego 2) smoły węglowej1. Gaz ziemnyWydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 rokuKrajeW petadżulach*Udział w ś [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:02 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 22.83, Głosów: 45, Autor: ew.la

Fluor - ogólna charakterystyka

Fluor ma symbol F, jest to pierwiastek chemiczny należący do grupy VII A w układzie okresowym, liczba atomowa 9, masa atomowa 19,0. W przyrodzie fluor występuje wyłącznie w s [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:08 , Wyświetleń: 1971 , Ocena: 26.34, Głosów: 60, Autor: ew.la

Alkeny (2)

Alkeny- są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie podwójneETYLEN- NAJPROSTSZY ALKEN1. BUDOWAC2H4 H [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:12 , Wyświetleń: 2406 , Ocena: 10.47, Głosów: 216, Autor: ew.la

Alkiny

Alkiny-są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie potrójneACETYLEN (etyn)1. BUDOWACH ≡ CH C2H2Hybrydyzacja typu spW [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:12 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 11.74, Głosów: 225, Autor: ew.la

Destylacja ropy naftowej

Temat: PRZEDSTAW PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ ZCHARAKTERYZUJ PRODUKTY DESTYLACJI I PRZEDSTAW ICH ZASTOSOWANIE.ROPA NAFTOWACiekła, naturalna mieszanina węglowodor [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:52 , Wyświetleń: 7546 , Ocena: 16.31, Głosów: 133, Autor: ew.la

podstawowe pojecia- czesto w 1klasie jako powtorzenie wiadomości z 8klasy

Pierwiastek- najprostsza subst., która na drodze chem. nie da się przekształcić na prostszą. Reakcja chem. -proces, w którym subst. Ulegają przemianom prowadzącym do powsta [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:42 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 31.79, Głosów: 46, Autor: ew.la

Pojecia chemiczne- 1klasa LO

Układ okresowy- zbiór pierwiastków ulożony w uporządkowany sposób, wg. Wzrastających mas atomowych. Właściwości pierw. Zmieniają się w sposób okresowy. Prawo okres. Me [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:42 , Wyświetleń: 3376 , Ocena: 18.37, Głosów: 93, Autor: ew.la

Atom - ściaga

NUKLID [łac.], jądro atom. o określonym składzie, tj. określonej liczbie protonów i neutronów; np. jądro węgla, złożone z 6 protonów i 8 neutronów (jądro atomowe) nie [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:13 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 12.99, Głosów: 155, Autor: ew.la

Korozja

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIEKorozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere &# [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:23 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 11.55, Głosów: 225, Autor: ew.la

Ropa naftowa (3)

DESTYLACJA FRAKCJONOWANA ROPY NAFTOWEJ=ROZDZIELANIE ROPY NAFTOWEJ NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI:1-OGRZANIE R.N. 2-UŁOŻENIE W KOLUMNIE DESTYLACJI.3-CHŁODZENIE WIEŻY Z ZEWNĄTR [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:42 , Wyświetleń: 2831 , Ocena: 14.8, Głosów: 122, Autor: ew.la

Polisacharydy

Polisacharydy są nazywane inaczej poliozami. Do polisacharydów należą związki o składzie elementarnym C6H10O5 i o niezwykle dużej masie cząsteczkowej. Nie mają one słodki [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:48 , Wyświetleń: 4434 , Ocena: 15.54, Głosów: 179, Autor: ew.la

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWEZwiązki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjn [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:50 , Wyświetleń: 4357 , Ocena: 13.6, Głosów: 115, Autor: ew.la

Białka (6)

Białka należą do najważniejszych związków organicznych, potrzebnych żywemu organizmowi .Można je znaleźć w niemal każdej części organizmu zwierząt, roślin, a naw [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:02 , Wyświetleń: 2420 , Ocena: 11.68, Głosów: 185, Autor: ew.la

Surowce mineralne - węgiel

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Jest ciałem stałym, z grupy węglowców, niemetalem, nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach. Zwią [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:06 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 16.76, Głosów: 81, Autor: ew.la

Alkany (1)

Związkami organicznymi nazywa się związki węgla. Wyjątkiem są: tlenki węgla, sole kwasu węglowego (węglany) oraz kilka innych, rzadziej spotykanych związków.Terminem [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:41 , Wyświetleń: 2306 , Ocena: 10.18, Głosów: 225, Autor: ew.la

Elektrolity (2)

ELEKTROLIT Jest to substancja przewodząca prąd elektryczny za pośrednictwem swobodnych jonów; może być w stanie stałym lub stopionym (np. sole) albo w roztworze (np. ule [...]

Dodano: 2008-03-13 11:16:49 , Wyświetleń: 2878 , Ocena: 14.17, Głosów: 130, Autor: ew.la

Zanieczyszczenia powietrza (7)

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zarówno sub [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:04 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 18.87, Głosów: 78, Autor: ew.la

Historia odkrycia niektórych pierwiastków (1)

Historia odkrycia niektórych pierwiastkówSymbol:ClNazwa polska: Chlor Nazwa łacińska: ChlorumGrupa: VII A (17) - fluorowceOkres: 3Liczba atomowa: 17 [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:17 , Wyświetleń: 1666 , Ocena: 32.52, Głosów: 41, Autor: ew.la

Reakcje chemiczne - I klasa

Reakcje egzotermiczne:2Mg + O2 = 2MgOCH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2OZn + 2HCl ® ZnCl2 + H2Fe + 2HNO3 ® Fe(NO3)2 + H22NaOH + H2SO4 ® Na2SO4 + H2OKOH + [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:30 , Wyświetleń: 1810 , Ocena: 17.59, Głosów: 95, Autor: ew.la

Węglowodory...

Węglowodór- związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane wyłącznie z atomów węgle i wodoru. Węglowodór nasycony (alkan) węglowodory w cząsteczkach, któryc [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:33 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 14.81, Głosów: 130, Autor: ew.la

Atomy- budowa...

Planetarny model budowy atomu:Wewnątrz atomu znajduje się Wewnątrz atomu znajduje się dodatnio naładowane jądro, a wokół niego po odpowiednich torach krążą elektrony [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:34 , Wyświetleń: 2185 , Ocena: 11.16, Głosów: 192, Autor: ew.la

Elektrolity (1)

Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą pr [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:34 , Wyświetleń: 2768 , Ocena: 29.35, Głosów: 94, Autor: ew.la

Pierwiastki (2)

WĘGIEL: 4 e walencyjne (6C), najcz jest 4 wart, wyst w 2 odmianach izotopowych C12 i C13, wyst w 2 postaciach: diament (nie przew prądu), grafit (przew prąd), wyst w stopniach u [...]

Dodano: 2008-03-14 09:47:45 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 14.4, Głosów: 130, Autor: ew.la

Tłuszcze (2)

Tłuszcze są bardzo ważną grupą estrów o dużym znaczeniu gospodarczym, biologicznym. Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzeni [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:23 , Wyświetleń: 2561 , Ocena: 11.77, Głosów: 188, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?