Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Promieniotwórczość oraz rodzaje promieniowania i jego skutki dla przyrody

Chciałabym dzisiaj przedstawić Pani rodzaje promieniowania , jego właściwości , różnice oraz zagrożenia i korzyści jakie niesie za sobą promieniotwórczość. Więc zaczy [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:25 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 65.61, Głosów: 17, Autor: Mafej

Oznaczanie kwasu i zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego

Metody alkacymetrycznego miareczkowania stosowane są powszechnie do oznaczania kwasów i zasad. Metody te cechuje szybkość i prostota wykonania.Analiza miareczkowa polega na [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:23 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 52.96, Głosów: 27, Autor: Mafej

Produkty spalania paliw, ich negatywny wpływ na środowisko i jak mu zapobiegać.

Spalanie paliw, czyli węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej ma ogromny wpływ na nasze środowisko, negatywny wpływ. Nie sposób nie zwrócić uwagi na tak wielki problem jaki [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:24 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 74.84, Głosów: 24, Autor: Mafej

Znaczenie chemii w rozwoju cywilizacji

Znaczenie chemii w rozwoju cywilizacjiSpis treści1.Wstęp2.Chemia w XX wieku3.Tworzenie fundamentów4.Analiza5.Podglądanie reakcji chemicznych6.Nowa m [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:25 , Wyświetleń: 3389 , Ocena: 66.94, Głosów: 32, Autor: Mafej

Jaką rolę odgrywa warstwa ozonowa w stratosferze i co jest przyczyną jej niszczenia?

Ozon (O3) – alotropowa odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej, niebieskawy gaz o charakterystycznym zapachu; silny utleniacz; nietrwały; składnik ozonosfery; powstaje po [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:06 , Wyświetleń: 1812 , Ocena: 37.23, Głosów: 42, Autor: Mafej

Najważniejsze zastosowanie węglowodorów (surowce energetyczne, tworzywa), ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne źródła ich pozyskiwania (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:07 , Wyświetleń: 2486 , Ocena: 16.17, Głosów: 87, Autor: Mafej

Tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole

1.OTRZYMYWANIE TLENKÓW Synteza pierwiastków z tlenem Reakcje utleniania Reakcje rozkładu soli Rozkład wodorotlenków [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:08 , Wyświetleń: 2172 , Ocena: 14.91, Głosów: 107, Autor: Mafej

Alkohole (1)

Już od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one z okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, poprawić nastrój it [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:08 , Wyświetleń: 2806 , Ocena: 17.88, Głosów: 144, Autor: Mafej

Fluorowce, siarka, azot, fosfor - synteza pierwiastkow

Temp. wrzenia helowców rośnie ze wzrostem liczby atomowej; różne wartości temp. umożliwiają wydzie- lanie gazów szlachetnych; Gazy szlachetne-bezbarwne, używane do napeł. [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:09 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 28.52, Głosów: 43, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia wód w polsce

Woda stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka. Jest ona zarówno artykułem pierwszej potrzeby, jak i [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:11 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 25.65, Głosów: 73, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza w dzisiejszych czasach

Zanieczyszczenia powietrza, są to wprowadzone do powietrza organizmy żywe lub substancje chemiczne, które albo nie są jego naturalnymi składnikami, albo - będąc nimi - wyst [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:26 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 37.25, Głosów: 31, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (2)

Kwaśny deszcz jest popularnym sposobem nazywania całego zakresu efektów - kwaśnych opadów. Kwaśne opady to kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:21 , Wyświetleń: 3297 , Ocena: 3, Głosów: 94, Autor: Mafej

Ropa naftowa (2)

Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny. J [...]

Dodano: 2008-11-12 19:31:12 , Wyświetleń: 3441 , Ocena: 18.83, Głosów: 132, Autor: Mafej

Promieniotwórczość (6)

Co to jest promieniotwórczość?Promieniotwórczość to inaczej radioaktywność pierwiastków, jest to zdolność emitowania przez nie promieniowania jądrowego w wyniku sam [...]

Dodano: 2008-11-12 19:37:00 , Wyświetleń: 2496 , Ocena: 23.96, Głosów: 66, Autor: Mafej

Tlenki metali, tlenki niemetali, tlenki półmetali, wodorotlenki zasadowe, wodorotlenki amfoteryczne, wodorki

Tlenki metaliK2Otlenek potasuzasadowyNa2Otlenek soduzasadowyMgOtlenek magnezuzasadowyCaOtlenek wapniazasadowyBaOtlenek baruzasadowyAl2O3tlenek glinuamfotery [...]

Dodano: 2008-11-12 19:37:02 , Wyświetleń: 2056 , Ocena: 55.19, Głosów: 31, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie powietrza (3)

W jaki sposób powstają zanieczyszczenia powietrza?Większość zanieczyszczeń powietrza powstaje poprzez działalność człowieka ( rozwój przemysłu itp.). Nasze powietrz [...]

Dodano: 2008-11-12 19:37:06 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 31.68, Głosów: 56, Autor: Mafej

Naturalne zródła weglowodorów

Weglowodory sa to zwiazki wegla z wodorem. Najbardziej uzytecznymi weglowodorami w przyrodzie sa ropa naftowa, gaz ziemny i wegiel kamienny.Naturalnymi źródłami węglowodor [...]

Dodano: 2008-11-13 09:34:55 , Wyświetleń: 5297 , Ocena: 70.73, Głosów: 48, Autor: Mafej

Promieniotwórczość (4)

Promieniotwórczość polega na samożutnym rozpadzie - rozszczepieniu - jąder atomów niektórych pierwiastków.Pierwiastki którychatomy ulegają rozczepianiu, nazwane są p [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:00 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 25.35, Głosów: 59, Autor: Mafej

Wystepowanie weglowodrów w przyrodzie

1. Gaz ziemnyGaz ziemny jest mieszanina weglowodorów nasyconych wystepujacych w temperaturze pokojowej w stanie gazowym. Zdecydowana przewage w tej mieszaninie stanowi metan ( [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:01 , Wyświetleń: 1739 , Ocena: 28.84, Głosów: 49, Autor: Mafej

Słowniczek (1)

Atomowa jednostka masy - jest to 1/12 masy atomu węglaAtom - układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronówProtony - składniki jądra [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:34 , Wyświetleń: 2000 , Ocena: 13.16, Głosów: 127, Autor: Mafej

Metale szlachetne

Metalami szlachetnymi nazywamy metale wykazujące dużą odporność na korozje w powietrzu jak i środowisku wilgotnym. Są odporne na działanie agresywnych środowisk chemicznyc [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:39 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 30.37, Głosów: 81, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (9)

Jakie związki powodują kwaśne deszcze?-tlenek siarki-tlenek azotuWymień główne źródła emisji tych zanieczyszczeń:-gospodarstwa domowe-przemysł -s [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:28 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 19.32, Głosów: 93, Autor: Mafej

Próby klasyfikacji pierwiastków chemicznych XIX w.

Oryginalny układ okresowy został stworzony bez żadnej znajomości wewnętrznej struktury atomów, nie miał więc żadnego logicznego uzasadnienia. Pierwszą osobą, która zauw [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:29 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 38.16, Głosów: 37, Autor: Mafej

Kwasne deszcze

Kwaśne deszcze są potoczną nazwą całego zakresu zjawisk powstających w reakcji zanieczyszczeń powietrza z wodą, która następnie opada na ziemię w postaci deszczu, śnieg [...]

Dodano: 2008-11-13 19:53:21 , Wyświetleń: 3119 , Ocena: 3.13, Głosów: 115, Autor: Mafej

Promieniotwórczość (5)

1. Historia :Zjawisko promieniotwórczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1896r. zawiadomił Akademie Nauk, ze kawałki soli uran [...]

Dodano: 2008-11-13 19:53:22 , Wyświetleń: 2750 , Ocena: 43.09, Głosów: 64, Autor: Mafej

Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny jako naturalne źródła węglowodorów

Węglowodory są to związki węgla z wodorem. Najbardziej użytecznymi węglowodorami w przyrodzie są ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny.Ropa naftowa jest skomplikow [...]

Dodano: 2008-11-13 19:53:23 , Wyświetleń: 4330 , Ocena: 37.84, Głosów: 43, Autor: Mafej

Powietrze jako mieszanina gazów (1)

Powietrze jest to mieszanina gazów z których składa się atmosfera ziemska. Ze względu na skład chemiczny i właściwości fizyczne wyróżniamy w niej składniki stałe i zm [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:17 , Wyświetleń: 1567 , Ocena: 33.84, Głosów: 42, Autor: Mafej

Woda w przyrodzie

Woda - związek wodoru i tlenu - jest na ziemi symbolem życia, gdyż istnieje ono gdziekolwiek się ona pojawi. Woda ze względu na to, iż jest wszechstronnym rozpuszczalnikiem p [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:18 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 15.72, Głosów: 112, Autor: Mafej

Wpływ zanieczyszczen powietrza na srodowisko.

Wstęp.W miarę rozwoju ludzkości wpływ człowieka na przyrodę jest coraz większy. Wzrastające uprzemysłowienie spowodowało wiele nieodwracalnych zniszczeń.Dziś wi [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:19 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 27.58, Głosów: 47, Autor: Mafej

Azot

Azot został odkryty w 1772 r. przez DANIELA RUTHERFORDA, jako składnik powietrza. Rutherford usuwał z powietrza tlen przez spalanie różnych substancji w zamkniętej przestrzen [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:43 , Wyświetleń: 3513 , Ocena: 17.09, Głosów: 212, Autor: Mafej

Estry

Estry są to związki organiczne otrzymywane przez podstawienie wodoru grupy wodorotlenowej w alkoholach rodnikami kwasowymi ( nieorganicznymi lub organicznymi ).Estry tworzą [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:44 , Wyświetleń: 3019 , Ocena: 10.3, Głosów: 238, Autor: Mafej

Fluorowce (1)

FLUOROWCE, halogeny - pierwiastki chemiczne stanowiące 17 grupę (dawniej VII grupę główną) układu okresowego pierwiastków: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I) i astat [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:46 , Wyświetleń: 2396 , Ocena: 14.41, Głosów: 126, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (7)

Kwaśne deszczeZjawisko kwaśnych deszczy powoduje proces zakwaszenia, czyli acydotrofizacji wód powierzchniowych. Powiększa się ilość kationów wodoru i glinu. Zakwaszeni [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:13 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 15.5, Głosów: 102, Autor: Mafej

Sole (1)

Sole i ich zastosowanieSole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budow-nictwie ( CaCO3 i CaSO4 ), komunikacji ( NaCl i CaCl2 do zab [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:36 , Wyświetleń: 3276 , Ocena: 10.2, Głosów: 273, Autor: Mafej

Aparat Lindiego do rektyfikacji powietrza

Rektyfikacja- destylacja frakcyjna, destylacja frakcjonująca- proces rozdzeilania w sposób ciagły lub okresowy mieszanin ciekłych lub par różniących się składem, przez wie [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:04 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 34.4, Głosów: 41, Autor: Mafej

Tworzywa sztuczne (4)

P o l i e t y l e n „tłusty” w do dotyku, giętki, łatwo się topi w temperaturze ok. 600C. nieprzezroczysty, biały [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:05 , Wyświetleń: 2495 , Ocena: 28.34, Głosów: 73, Autor: Mafej

Kwasy - kwas siarkowy

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:42 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 27.76, Głosów: 61, Autor: Mafej

Energetyka jądrowa (1)

Aby twierdzić, że energetyka jądrowa jest niebezpieczna czy szkodliwa trzeba wiedzieć co to jest. Krótka notka mówi:Energetyka jądrowa to zespół zagadnień związanych [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:42 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 20.54, Głosów: 71, Autor: Mafej

Enrgia jądrowa.

Energia jądrowa-Substancje promieniotwórcze wydzielają ciepło w sposób naturalny. Ciepło wykorzystywane jest do wytwarzania elektryczności. Źródłem energii jest paliw [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:21 , Wyświetleń: 1765 , Ocena: 16.41, Głosów: 92, Autor: Mafej

Maria Curie-Skłodowska,I. Mościcki, I. Łukasiewicz, Z. Wróblewski

Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 roku. Rosła i wychowywała się w środowisku inteligencji polskiej, w rodzinie biorącej żywy udział w życiu nauk [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:22 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 37, Głosów: 39, Autor: Mafej

Promieniowanie (2)

Pomimo wielu negatywnych skutków, jakie wymieniliśmy w naszej pracy promieniowanie posiada także wiele pozytywnych zastosowań. Nie chcemy ich wszystkich dokładnie opisywać, g [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:23 , Wyświetleń: 1960 , Ocena: 19.72, Głosów: 99, Autor: Mafej

Promieniowanie przez fale

Promieniowanie, proces przenoszenia energii przez fale (elektromagnetyczne – promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło, sprężyste – np. dźwięk) lub – s [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:25 , Wyświetleń: 3293 , Ocena: 22, Głosów: 73, Autor: Mafej

Rodzaje promieniowań

RODZAJE PROMIENIOWANIA JĄDROWEGOLekkie IZOTOPY są trwałe, jeżeli stosunek liczby neutronów do protonów w ich jądrze wynosi 1 lub nieznacznie przekracza te wartość. Prz [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:25 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 23.53, Głosów: 69, Autor: Mafej

Odczynniki Fehlinga, Lugola, Sudan III używane sa do wykrywania cukrów prostych, cukrów prostych, tłuszczów. Zaproponuj doświadczenie na wykrycie tych związków (hipoteza + notatki + wnioski).

próba z płynem LugolaHipoteza – jeden z produktów A i B zawiera skrobię;Notatki – produkt A umieszczamy w probówce I, a produkt B w probówce II; do obydwu [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:41 , Wyświetleń: 1632 , Ocena: 25.75, Głosów: 56, Autor: Mafej

Alkohole i fenole (2)

METANOL: CH3OH, alkohol metylowy: CH4O, bezbarwna ciecz, ostry zapach, palne opary, pali się jasnym płomieniem, dobrze rozpuszcza się w wodzie, silna trucizna(wypicie 15cm3- trw [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:12 , Wyświetleń: 3148 , Ocena: 34.76, Głosów: 89, Autor: Mafej

Metale (1)

METALEmetale lekkieLitowce (I):- największa reaktywność- wartościowość zawsze równa 1- są bardzo miękkie, można je kroić nożem- aby nie reagowa [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:41 , Wyświetleń: 2440 , Ocena: 11.61, Głosów: 194, Autor: Mafej

Korozja-opis

Korozja, proces stopniowego niszczenia zachodzący na powierzchni metali i ich stopów oraz tworzyw niemetalowych (np. betonu, drewna) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego od [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:43 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 16.06, Głosów: 126, Autor: Mafej

Tlen (3)

TlenWystępowanie.Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, s [...]

Dodano: 2008-11-17 18:57:01 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 8.97, Głosów: 230, Autor: Mafej

Zagrożenia cywilizacyjne Ziemi

Zanieczyszczenia powietrza Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności pogorszyły znacznie jakość powietrza. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania głó [...]

Dodano: 2008-11-17 18:57:12 , Wyświetleń: 1976 , Ocena: 25.74, Głosów: 67, Autor: Mafej

Kwaśne deszcze (8)

Kwaśne deszcze, deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wody dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, g [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:28 , Wyświetleń: 3038 , Ocena: 2391, Głosów: 0, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?