Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wapń (1)

WAPŃ(calcium)Podstawowe wiadomości o wapniuCa, calcium jest to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 20, masie atomowej 40,08. Należy on do grupy berylowców; je [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:07 , Wyświetleń: 3018 , Ocena: 10.64, Głosów: 189, Autor: Mafej

Węgiel (Carboneum)

Pierwszy van Helmont (ok. 1650) zauważył, że przy spalaniu drewna lub węgla tworzy się swoisty gaz, który nazwał spiritus silvestris albo gas silvestre (dwutlenek węgla), c [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:08 , Wyświetleń: 2181 , Ocena: 21.18, Głosów: 102, Autor: Mafej

Wielocukry i dwucukry

Związki: glukoza, sacharoza, celuloza i skrobia zależą do jednej grupy związków, zwanych cukrami albo sacharydami. W skład tych związków wchodzą 3 pierwiastki: [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:09 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 41.41, Głosów: 45, Autor: Mafej

Wodór (Hydrogenium)

W 1766 Henry Cavendish, że przy rozpuszczeniu metali w rozcieńczonych kwasach wydziela się gaz, który nie tylko się pali, ale zamieszany ze zwykłym powietrzem gwałtownie wyb [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:10 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 19.02, Głosów: 82, Autor: Mafej

Woski - znaczenie i budowa chemiczna (2)

WOSKI ZACZENIE I BUDOWA CHEMICZNA Wosk = wyższe kw.karboksylowe + wyższe alkoholeWoski są estrami wyższych kwasów monokarboksylowych i wyższy [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:11 , Wyświetleń: 2096 , Ocena: 28.12, Głosów: 48, Autor: Mafej

Wykłady z polimerów

TECHNOLOGIA CHEMICZNA PROCESY PRZEMYSŁU SYNTEZY CHEMICZNEJ POLIMERÓW3.10.02Polimery a tworzywa sztucznePOLIMERY – wielkie cząsteczki zbudowane z jednostek powt [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:14 , Wyświetleń: 3077 , Ocena: 26.11, Głosów: 70, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia wody. (2)

Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. W krajach rozwiniętych nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek, ale i jakość wody [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:16 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 29.33, Głosów: 56, Autor: Mafej

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (3)

Większość pierwiastków chemicznych występuje w postaci dwu lub większej liczbie typów atomów, różniących się między sobą liczbą atomów w jądrze. Wyróżniamy np. t [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:17 , Wyświetleń: 2549 , Ocena: 34.24, Głosów: 50, Autor: Mafej

Znaczenie soli w życiu człowieka

Sole są pochodnymi kwasów, w cząsteczkach których miejsce atomów wodoru zajmują atomy metali lub grupa amonowa –NH4. Nazwa sól kojarzy nam się najczęściej z sol [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:18 , Wyświetleń: 3019 , Ocena: 23.98, Głosów: 86, Autor: Mafej

Żywice epoksydowe

.Żywice epoksydowe, tworzywa chemoutwardzalne (duroplasty), otrzymywane w wyniku polikondensacji epichlorohydryny lub dwuchlorohydryny gliceryny z fenolami dwuwodorotlenowymi. Ży [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:19 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 17.91, Głosów: 79, Autor: Mafej

Zastosowanie soli w życiu codziennym

Sole. Są to związki o wzorze ogólnym MnRm, Mn(HkR)m lub [M(OH)k]nRm, przy czym M oznacza metal, a R -resztę kwasową..Otrzymywanie. Sole można otrzymywać wieloma sposobam [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:01 , Wyświetleń: 4439 , Ocena: 30.46, Głosów: 88, Autor: Mafej

Pierwiastek chemiczny

Pierwiastek chemiczny, zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra. Atomy taki [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:46 , Wyświetleń: 3703 , Ocena: 27.53, Głosów: 57, Autor: Mafej

Sód metaliczny

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwaSód metalicznyNr katalogowy: cz-811808405Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe„POLSKIE ODCZYNNIKI [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:47 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 15, Głosów: 107, Autor: Mafej

Kauczuk

Kauczuki można podzielić na dwie grupy:- naturalne- syntetyczne (sztuczne)Do najważniejszych kauczuków syntetycznych należą:- kauczuk butadienowo-styrenowy

Dodano: 2008-11-03 13:23:54 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 11.61, Głosów: 192, Autor: Mafej

Alkohole (2)

Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach. Alkohol jest stosowa [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:25 , Wyświetleń: 2734 , Ocena: 13.02, Głosów: 179, Autor: Mafej

Tlenki wokół nas

"Tlenki wokół nas" to referat wyczerpujący temat doszczęnie. W szkole dostałam zań piąteczkę. Zamieściłam go w całości w postaci załącznika... (Życzę piąteczek!) [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:58 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 18.17, Głosów: 112, Autor: Mafej

Weglany

Węglany są to sole nietrwałego kwasu H CO bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Są to substancje krystaliczne, o średniej twardości, zwykle bezbarwne lub białe - czasem lek [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:27 , Wyświetleń: 2515 , Ocena: 8.73, Głosów: 251, Autor: Mafej

Żelazo - historia

W starożytności żelazo poznano później niż najstarsze metale: miedź, cynę, złoto, srebro i ołów, początkowo żelazo miękkie, później stal. W VIII-VI w. p.n.e. stal z [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:28 , Wyświetleń: 1990 , Ocena: 12.9, Głosów: 143, Autor: Mafej

Alkohole - ściąga dla gimnzjum

W załączniku [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:13 , Wyświetleń: 2127 , Ocena: 28.88, Głosów: 63, Autor: Mafej

Kwasy, zasady, sole - wiadomości dla gimnzjum i nie tylko

Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. kwasy, zasady, sole. Nieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie prz [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:15 , Wyświetleń: 2906 , Ocena: 26.03, Głosów: 66, Autor: Mafej

Prawo stałości składu - zadania

PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU – pierwiastki łączą się w związki chemiczne w ściśle określonym stosunku masowym. 1. Oblicz w jakim stosunku masowym pozostają pierwiast [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:26 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 21.46, Głosów: 75, Autor: Mafej

Surowce i tworzywa - ściąga dla gimnazjum

Surowce mineralne-minerały i skały wykorzystywaneprzez człowieka w różnych dziedzinachżycia. Minerały-pierwiastki w stanie wolnym i związkichem. powstałe w prz [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:37 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 20.05, Głosów: 61, Autor: Mafej

Węglowodory - sciaga dla gimnazjum

Związki organiczne – zw. C występujące w żywych organizmach Alotropowe odmiany pierwiastka to odmiany różniące się od siebie budową wew.: [Diament; stał [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:39 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 48.82, Głosów: 33, Autor: Mafej

Chemia organiczna część 1 - Laboratorium

SPIS TREŚCI:1. Krystalizacja12. Destylacja63. Dibenzylidenoaceton94. Cykloheksanon105. Rozdział mieszanin przez ekstrakcję. Destylacja pod zmniejsz [...]

Dodano: 2008-11-04 19:37:33 , Wyświetleń: 3919 , Ocena: 31.83, Głosów: 52, Autor: Mafej

Izotopy (1)

Izotopy, nukleidy, których jądra atomowe zawierają jednakową liczbę protonów (a więc mają jednakową liczbę atomową Z), a różne liczby neutronów(N), to znaczy różni [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:47 , Wyświetleń: 3425 , Ocena: 10.17, Głosów: 338, Autor: Mafej

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa

Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym o właściwościach narkotyku. Nadmierne picie napojów alkoholowych powoduje różnego rodzaju uszkodzenia tkanek oraz doprowadzenie do [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:15 , Wyświetleń: 2331 , Ocena: 47.76, Głosów: 50, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód i jego skutki

Praca znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:23 , Wyświetleń: 2556 , Ocena: 50.86, Głosów: 48, Autor: Mafej

Reakcja chemiczna - regułki

Reakcja chemiczna – zjawisko w czasie których z jednego rodzaju materii powstaje inny rodzaj. Przemiany fizyczne – zjawiska w czasie których rodzaj materii nie ulega [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:53 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 18.25, Głosów: 84, Autor: Mafej

Troche reakcji - kwasy.

Kwasy: HCl  H+ + Cl- | H2SO4  2H+ + SO42-Tlenowe: SO3 + H2O  H2SO4 | N2O5 + H2O  2HNO3P2O5 + 3H2O  2H3PO4 | CO2 + H2O  H2CO3 [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:54 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 16.3, Głosów: 81, Autor: Mafej

Roztwory, krystalizacja.

Roztwory – mieszaniny optyczne jednorodne, każdy roztwór składa się z rozpuszczalnika oraz przynajmniej jednej substancji rozproszonej. Dzielimy je na gazowe, ciekłe, st [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:55 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 24.26, Głosów: 69, Autor: Mafej

Nauki chemiczne.

Abiologia ? nauka o ciałach nieorganicznych. Agrochemia ? zajmuje się analizą gleb i procesów chemicznych zachodzących w glebie. Biochemia ? ma na celu poznanie skład [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:42 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 18.53, Głosów: 91, Autor: Mafej

Tworzywa sztuczne.

Otaczające nas materiały są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem budowy, jak również własności fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Bardzo różne są także ich [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:44 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 17.72, Głosów: 93, Autor: Mafej

Alkany (3)

Alkany są to węglowodory nasycone w cząsteczkach których pomiędzy atomami węgla występuje wiązanie pojedyńcze szereg homologiczny jest to szereg związków organicznyc [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:28 , Wyświetleń: 2292 , Ocena: 12.05, Głosów: 177, Autor: Mafej

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka

"Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia" - Benjamin FranklinWoda to związek chemiczny niezbędny do podtrzymania życia. Niektóre drobnoustroje potrafi [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:29 , Wyświetleń: 1895 , Ocena: 28.54, Głosów: 70, Autor: Mafej

Budowa atomu (3)

BUDOWA ATOMUAtomistyczno cząsteczkowa teoria budowy materiiPojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od gre [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:34 , Wyświetleń: 2831 , Ocena: 21.47, Głosów: 102, Autor: Mafej

Ignacy Mościcki (1867-1946)

Inżynier chemik, profesor elektro-chemii, wynalazca, położył wielkie zasługi w dziedzinie elektrotechniki (technika wysokich napięć i ochrona przepięciowa). Wykrył wyłado [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:35 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 17.86, Głosów: 86, Autor: Mafej

Chemia - ściąga (2)

Atom najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego własności. Składa się z jądra o dod. ład. złożonego z neutronu oraz powłok elektr. z elektronami o ład. ujemnym . [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:32 , Wyświetleń: 2200 , Ocena: 21.98, Głosów: 86, Autor: Mafej

Ropa naftowa (4)

Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny.

Dodano: 2008-11-08 00:28:34 , Wyświetleń: 2898 , Ocena: 18.42, Głosów: 98, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia wód (5)

Główną przyczyną zanieczyszczenia wód są ścieki. Produkowane są one przede wszystkim przez przemysł energetyczny, metalurgiczny i chemiczny. Przemysł wydobywczy odprowadz [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:07 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 32.85, Głosów: 51, Autor: Mafej

Charakterystyka pierwiastków bloku D układu okresowego

Blok d tworzą pierwiastki grup pobocznych oznaczonych literką B. Elektrony walencyjne pierwiastków tego bloku to elektrony orbitalu s powłoki zewnętrznej i orbitali d powłoki [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:06 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 32.37, Głosów: 45, Autor: Mafej

Ropa naftowa (5)

Skład chemicznyRopa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, w skład której głównie wchodzą parafiny (alkany), cykloparafiny (cykloalkany), olefiny (alkeny) i węglowodor [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:07 , Wyświetleń: 3285 , Ocena: 24.2, Głosów: 92, Autor: Mafej

Zagrożenia spowodowane piciem alkoholu.

Choroby spowodowane piciem alkoholu występują u ok. 50% mężczyzn i 10% kobiet zgłaszających się do lekarza. Lekarze nie rozpoznają jednak uzależnienia od alkoholu u więks [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:09 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 25.11, Głosów: 52, Autor: Mafej

Żelazo i jego stopy

Żelazo oraz jego główny stop, stal, należą do najczęściej używanych przez człowieka materiałów. Stosunkowo tania w produkcji ma zadziwiającą wytrzymałość. Wykon [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:10 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 27.66, Głosów: 52, Autor: Mafej

Odmiany alotropowe węgla.

Co to jest w ogóle alotropia?Jest to mianowicie występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie budową wewnętrzną.Jakie są odmiany alotr [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:42 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 23.99, Głosów: 66, Autor: Mafej

Właściwości i zastosowanie alkanów.

Właściwości FIZYCZNE alkanów:- wraz z d długościa łanczucha gęstosc alkanow wzrasta- alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikac horg [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:10 , Wyświetleń: 3495 , Ocena: 32.57, Głosów: 55, Autor: Mafej

Podział związków nieorganicznych

1.Tlenki2.Wodorki3.Wodorotlenki4.Kwasy5.Sole6.Inne (węgliki, azotki)TLENKIZwiązek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy n [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:28 , Wyświetleń: 1714 , Ocena: 18.48, Głosów: 81, Autor: Mafej

Alkohol etylowy - wróg czy przyjaciel?

Alkohol etylowy (C2H5OH, etanol), potocznie zwany po prostu alkoholem, jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wod [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:08 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 79.57, Głosów: 27, Autor: Mafej

Promieniotwórczość (2)

Promieniotwórczość jest ciekawym tematem, który ludzkość zaczęła zgłębiać dopiero od 1934 roku, dzięki geniuszowi państwa Joliot-Curie. Nie mogę jednak zacząć tego [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:09 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 35.82, Głosów: 61, Autor: Mafej

Tlen (2)

Tlen, oxygenium, O, pierwiastek chemiczny należący do grupy VI A w układzie okresowym, liczba atomowa 8, masa atomowa 16,0. Znanych jest 10 izotopów tlenu, w tym 3 trwałe: (16 [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:13 , Wyświetleń: 3074 , Ocena: 13.75, Głosów: 211, Autor: Mafej

Wodór

Wodór, hydrogenium, H, pierwiastek chemiczny rozpoczynający układ okresowy. Liczba atomowa 1, masa atomowa 1,0. Znane są 2 trwałe izotopy wodoru: prot i deuter, oraz jeden pro [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:14 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 9.77, Głosów: 229, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?