Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Promieniotwórczość - korzyści i zagrożenia.

Promieniowanie zawsze było, jest i będzie nieodłączną częścią naszego życia, bo wszędzie jest z nami. Dlatego w mojej pracy chce dokładnie omówić zjawisko promieniowan [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:34 , Wyświetleń: 2567 , Ocena: 38.85, Głosów: 38, Autor: Mafej

Węglowodory i reakcje którym ulegają

Węglowodory są to związki węgla z wodorem. W zależności od budowy cząsteczkowej rozróżnia się węglowodory:1) łańcuchowe, zwane również acyklicznymi lub alifatycz [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:34 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 69.68, Głosów: 27, Autor: Mafej

Korozja metali (1)

Korozja metali- jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniaj [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:05 , Wyświetleń: 2125 , Ocena: 20.78, Głosów: 84, Autor: Mafej

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity. Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:09 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 26.08, Głosów: 50, Autor: Mafej

Budowa i nazewnictwo soli. Znaczenie soli w życiu człowieka i gospodarce

PLAN PRACY1.Definicja soli.2.Nazewnictwo soli.3.Otrzymywanie soli.4.Budowa soli.5.Podział soli:•Tlenowe•Beztlenowe6.Właściwości chem [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:37 , Wyświetleń: 3146 , Ocena: 33.25, Głosów: 52, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza. (1)

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:38 , Wyświetleń: 3713 , Ocena: 3.05, Głosów: 65, Autor: Mafej

Aminokwasy (1)

Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylo [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:39 , Wyświetleń: 6002 , Ocena: 16.75, Głosów: 121, Autor: Mafej

Chemia alkoholu

Najważniejszym przedstawicielem alkoholi jest powszechnie znany i spożywany ETANOL o wzorze: C2H5OH. Zarówno etanol, jak i metanol są bezbarwnymi cieczami o prawie takim [...]

Dodano: 2008-10-25 15:06:54 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 18.36, Głosów: 101, Autor: Mafej

Zastosowanie izotopów (2)

Wszystko znajduje się w dołączonym załączniku w postaci tabeli. [...]

Dodano: 2008-10-25 15:06:55 , Wyświetleń: 2802 , Ocena: 18.73, Głosów: 96, Autor: Mafej

Kwasy tłuszczowe

KWASY TŁUSZCZOWE - JEDNOKARBOKSYLOWEKwasy organiczne , zwane również kwasami karboksylowymi , możemy uważać za pochodne węglowodorów w których jeden lub więcej atom [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:18 , Wyświetleń: 1922 , Ocena: 20.74, Głosów: 65, Autor: Mafej

Zwiazki chemiczne a uzależnienia

1.Alkoholizm Już od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one z okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:20 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 39.49, Głosów: 36, Autor: Mafej

Litowce

LITOWCE to pierwiastki chemiczne stanowiące 1 grupę (dawniej I grupę gł.) układu okresowego pierwiastków: lit (Li), sód (Na), potas (K), rubid (Rb), cez (Cs) i promieniotwó [...]

Dodano: 2008-10-31 12:26:49 , Wyświetleń: 2497 , Ocena: 11.9, Głosów: 183, Autor: Mafej

Właściwości i zastosowanie ważniejszych soli (azotany, fosforany, chlorki).

Sole- związki chemiczne wywodzące z kwasów, których roztwory wodne zawierają kationy metali. Złożone są z atomów metali połączonych z resztami kwasowymi. Sole są ciała [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:25 , Wyświetleń: 3049 , Ocena: 26.29, Głosów: 79, Autor: Mafej

Alkohole (3)

Alkohole są związkami organicznymi o ogólnym wzorze ROH, gdzie R jest grupą alkilową. Wszystkie alkohole zawierają w cząsteczce grupę hydroksylową (wodorotlenową) – [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:26 , Wyświetleń: 3441 , Ocena: 14.88, Głosów: 252, Autor: Mafej

Aminy i aminokwasy

AMINYAminy, będące pochodnymi amoniaku, należą do związków organicznych wykazujących znaczną zasadowość. Zależnie od liczby podstawowych atomów wodoru rozróżniamy [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:27 , Wyświetleń: 1964 , Ocena: 16.9, Głosów: 93, Autor: Mafej

Azot (Nitrogenium)

Między rokiem 1770 a 1775 aż kilku chemików naraz zajmowało się badaniem , powietrza, przez co wynikły nawet spory, kto pierwszy odkrył w nim azot. Jest sprawą sporną, czy [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:28 , Wyświetleń: 2010 , Ocena: 18.6, Głosów: 93, Autor: Mafej

Białka (2)

Przemysław DąbrowskiKlasa III cBiałka – struktura i budowaBiałka to związki organiczne o wielkich cząsteczkach, występujące we wszystkich organizmach żyw [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:29 , Wyświetleń: 2995 , Ocena: 10.75, Głosów: 207, Autor: Mafej

Białka (1)

Białka [inaczej polipetydy], są to wielocząsteczkowe związki organiczne składające sie z długich łańcuchów połączonych ze sobą aminokwasami, które są związkami orga [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:30 , Wyświetleń: 2377 , Ocena: 12.1, Głosów: 198, Autor: Mafej

Budowa atomu (1)

Budowa atomu.John Dalton na początku XX wieku ogłosił atomistyczną teorię budowę materii z następującymi założeniami:1.najmniejsze cząstki materii to atomy2. [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:32 , Wyświetleń: 2181 , Ocena: 15.48, Głosów: 116, Autor: Mafej

Charakterystyka białek

1) Definicja2) Występowanie3) Podział i charakterystyka4) Reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek- ksantoproteinowa- biuretowa1) Definicja:Bia [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:33 , Wyświetleń: 8595 , Ocena: 37.8, Głosów: 49, Autor: Mafej

Cienie i blaski odkrycia promieniotwórczości (1)

Dziś wiemy, ze istnieją trzy rodzaje radioaktywnego promieniowania: • Promieniowanie a (alfa) - składające się z jąder HELU • Promieniowanie b (beta) R [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:34 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 30.32, Głosów: 52, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany (6)

Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:35 , Wyświetleń: 2259 , Ocena: 24.33, Głosów: 72, Autor: Mafej

Fluorowce (2)

FLUOROWCE, halogeny, pierwiastki chem. stanowiące 17 grupę (dawniej VII grupę gł.) układu okresowego pierwiastków: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I) i astat (At); w w [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:36 , Wyświetleń: 2652 , Ocena: 14.11, Głosów: 108, Autor: Mafej

Jestem cukrem

Ach co to za życie, być cukrem, w dodatku prostym cukrem. Żebym chociaż był dwucukrem, a tu żadnego skomplikowania. Aż się pisać nie chce. No ale jeżeli już tu jestem, t [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:37 , Wyświetleń: 1841 , Ocena: 16.69, Głosów: 110, Autor: Mafej

Katalizatory (3)

W obecnej dobie kataliza jest jednym z najwazniejszych działów wielkiej syntezy, organicznej. O ważności i rozmiarach tego działu dowodzi literatura patentowa ostatnich lat or [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:38 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 14.36, Głosów: 131, Autor: Mafej

Krzem (Silicium)

W 1822 roku Jöns Jakob von Berzelius wydzielił po raz pierwszy w stanie wolnym pierwiastek, który w krzemionce związany jest z tlenem; nazwał go Silicium (symbol Si). W tym ce [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:39 , Wyświetleń: 3682 , Ocena: 20.95, Głosów: 155, Autor: Mafej

Kwasy karboksylowe (2)

Kwasy karboksylowe (rysunki w pliku .doc)BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI:Kwasami karboksylowymi nazywamy grupę związków organicznych, pochodnych węglowodorów, zawierających w [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:41 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 26.02, Głosów: 61, Autor: Mafej

Kwaśne opady (1)

Kwaśne opady- to kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczem, ale mogą również występować w postaci kwaśnej mgły lub śniegu. Ich [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:41 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 18.59, Głosów: 101, Autor: Mafej

Maria Skłodowska-Curie (2)

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte, ostatnie dziecko Władysława i Bronisławy Skłodowskich. Pochodziła z drobnej szlachty. O [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:43 , Wyświetleń: 2660 , Ocena: 1791, Głosów: 0, Autor: Mafej

Masło czy margaryna?

Problem wyboru tłuszczu do smarowania pieczywa w dalszym ciągu jest dla wielu osób niejasny. Obecnie na rynku są trzy podstawowe rodzaje tzw. „smarowaczy”: masło, [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:44 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 20.74, Głosów: 72, Autor: Mafej

Cukry - ściaga

1.Czernienie cukru pod wpływem stężonego H2SO4 świadczy o tym, że cukry są zbu-dowane z węgla, wodoru i tlenu.2. Wzór ogólny cukrów CnH2n.3.Tollens: Poleg [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:44 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 15.03, Głosów: 164, Autor: Mafej

Papier (2)

Produkt o nazwie masa celulozowa (pulpa) jest podstawowym materiałem, z którego wytwarza się papier. Pulpę otrzymuje się z wielu rodzajów drzewa – miękkiego i twardego [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:45 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 8.49, Głosów: 226, Autor: Mafej

Pierwiastki (1)

Pełne opisy każdego z pierwiastków znajdujących się w Tablicy Mendelejewa [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:46 , Wyświetleń: 1975 , Ocena: 13.09, Głosów: 136, Autor: Mafej

Poliamidy i nylon 66

Poliamidy to polimery, które posiadają wiązania amidowe -C(O)-NH- w swoich głównych łańcuchach. Poliamidy mają bardzo silną tendencję do krystalizacji dodatkowo wzmac [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:47 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 26.91, Głosów: 66, Autor: Mafej

Polichlorek winylu

Polichlorek winylu ( PVC lub PCW ) monomerem jest: -CH2-CHCl-Znaczenie PVC:-obok polietylenu i polipropylenu jest jednym z najważniejszych i wytwarzanych na największą [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:48 , Wyświetleń: 1835 , Ocena: 17.98, Głosów: 90, Autor: Mafej

Procesy utlenienia i redukcji

„Zastosowanie procesów utleniania i redukcji.”1.Utlenienie i redukcja.Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów mi [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:49 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 39.68, Głosów: 46, Autor: Mafej

Promieniotwórczość Naturalna (3)

Promieniotwórczością naturalną nazywa się zdolność do samoistnego wysyłania promieniowania jonizującego przez jądra niektórych pierwiastków, która występuje w przyrod [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:50 , Wyświetleń: 3060 , Ocena: 28.65, Głosów: 50, Autor: Mafej

Promieniotwórczość, radioaktywność, izotopy.

1.Promieniotwórczość, radioaktywność. 2Rodzaje promieniowania.3.Izotop. 4.Izotopy promieniotwórcze.1.Promieniotwórczość, radioaktywność. Zjawisko sam [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:51 , Wyświetleń: 1575 , Ocena: 35.36, Głosów: 46, Autor: Mafej

Rodzaje reakcji chemicznych. Metody otrzymywania soli.

Typy reakcji chemicznych1. Reakcje syntezySynteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właści [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:52 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 35.33, Głosów: 35, Autor: Mafej

Roztwory koloidalne

Roztwory koloidalne (koloidy) stanowią układy, w których cząstki substancji rozproszonej charakteryzują się rozmiarami od 1 do 500 nm. Cząstki o takich rozmiarach odpowiadaj [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:53 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 19.23, Głosów: 76, Autor: Mafej

Budowa atomu - ściąga

ATOM- to najmniejsza część pierwiastka, zbudowana z jądra atomowego (w którym są protony i neutrony), oraz elektronów znajdujących się w chmurze elektronowej. Ilość é j [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:54 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 19.14, Głosów: 86, Autor: Mafej

Skutki diury ozonowej

Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieni UV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanie ultrafioletow [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:55 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 21.46, Głosów: 77, Autor: Mafej

Skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze.

NEGATYWNE SKUTKI DZIAŁANIA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.Nieprzemyślana działalność człowieka powoduje wzrost zanieczyszczenia środowisk [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:57 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 40.46, Głosów: 36, Autor: Mafej

Skutki dziury ozonowej

Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieni UV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanie ultrafioletow [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:58 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 22.33, Głosów: 69, Autor: Mafej

Sole - metody otrzymywania

wodorotlenek + kwas --> sól + woda(H2O)metal + kwas --> sól + wodór(H2)tlenek metalu + kwas --> sól + woda(H2O)sól + sól --> sól + sólwodorotlenek + bezwodn [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:59 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 26.29, Głosów: 67, Autor: Mafej

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny - czyli surowce energetyczne (1)

WĘGLE KOPALNE, ROPA NAFTOWA, GAZ ZIEMNY – CZYLI SUROWCE ENERGETYCZNESpis treści:☼węgle kopalne ( str. 2 )☼węgiel brunatny ( str. 2 )☼wę [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:01 , Wyświetleń: 4855 , Ocena: 32.35, Głosów: 45, Autor: Mafej

Polimery - ściaga

---------Stopień polim.1.)przy jednocząteczk. mechanizmie zakończenia. 2.) Przy dwucząst. . mechanizmie zakończenia.(np. z przeniesieniem na monomer.) Szybkość przeniesieni [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:02 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 10.54, Głosów: 122, Autor: Mafej

Środki ochrony roślin

W naszych ogrodach, sadach na polach uprawnych żeruje mnóstwo różnorakich szkodników, które niszcząc uprawiane rośliny powodują niekiedy nawet bardzo duże obniżenie plon [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:03 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 23.14, Głosów: 79, Autor: Mafej

Tlen (oxygenium)

1 sierpnia 1774 angielski chemik Priestley po raz pierwszy otrzymał tlen, ogrzewając czerwony proszek znany obecnie pod nazwą tlenku rtęci. Nazwał otrzymany gaz powietrzem def [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:04 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 13.21, Głosów: 108, Autor: Mafej

Tlen i Siarka

SPIS TREŚCITLEN3tlenki3Nazewnictwo tlenków niemetali4Tlenki zasadowe,4Tlenki kwasowe,4Tlenki amfoteryczne,4WODA JAKO PRZYKŁAD JEDNEGO Z TLENKÓW4 [...]

Dodano: 2008-11-01 18:15:06 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 14.45, Głosów: 116, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?