Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (4)

Izotopy promieniotwórcze znalazły liczne zastosowania w badaniach naukowych, technice, przemyśle, medycynie i wielu innych dziedzinach ludzkiego działania. Radioizotopy zna [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:29 , Wyświetleń: 2838 , Ocena: 20.93, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Działanie metanolu i etanolu na organizm człowieka

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:30 , Wyświetleń: 1604 , Ocena: 39.44, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Blaski i cienie promieniotwórczości (2)

CO TO JEST PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ? Nie wszystkie jądra atomowe są tak niezmienne jak jądro atomu węgla. Wiele jąder rozpada się nagle, wyrzucając przy tym z siebie mniejs [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:32 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 59.61, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Surowce

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych: [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:34 , Wyświetleń: 5187 , Ocena: 13.76, Głosów: 196, Autor: Michalk88

Układ okresowy pierwiastów

Aby móc lepiej omówić dany temat, na początku podaję definicję pierwiastka chemicznego. Pierwiastek chemiczny jest to zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej (liczba [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:48 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 18.68, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Celuloza jako produkt do produkcji papieru

Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśród nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte j [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:49 , Wyświetleń: 2212 , Ocena: 30.31, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Cienie i blaski odkrycia promieniotwórczości (2)

Dziś wiemy, ze istnieją trzy rodzaje radioaktywnego promieniowania: • Promieniowanie a (alfa) - składające się z jąder HELU • Promieniowanie b (beta) R [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:25 , Wyświetleń: 1671 , Ocena: 30.16, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Doświadczenia na badanie właściwości fizycznych i chemicznych cukrów.

MONOSACHARYDY- to glukoza i fruktoza o wzorze sumarycznym C6H12O6 .DOŚWIADCZENIE 1.SPRZĘT; probówka ODCZYNNIKI; glukoza, woda, papierek uniwersalnyPRZEBIEG; [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:26 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 30.07, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Fluorowcopochodne - właściwości i zastosowanie

1.FluorowceFluorowce (halogeny)-grupa główna grupie VII układu okresowego pierwiastków , w skład której wchodzą: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At). F [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:27 , Wyświetleń: 2738 , Ocena: 16.67, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Gazy szlachetne. Pochodzenie, otrzymywanie, zastosowanie i przykładowe reakcje.

Helowce, gazy szlachetne, pierwiastki grupy VIII w układzie okresowym: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon i pierwiastek 118. Helowce są pierwiastkami najmniej aktywnymi che [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:29 , Wyświetleń: 3111 , Ocena: 17.62, Głosów: 111, Autor: Michalk88

Minerały (3)

Skorupa ziemska , cienka warstwa zajmująca około 6% objętości Ziemi ,jest żrudłem paliw ,metali minerałów , od których zależy funkcjonowanie wysoko rozwiniętych społec [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:30 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 12.87, Głosów: 173, Autor: Michalk88

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (5)

Reaktory jądrowe wytwarzają olbrzymie ilości izotopów promieniotwórczych. Izotopy promieniotwórcze powstają z nuklidów nie radioaktywnych poddanych głównie dzia [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:31 , Wyświetleń: 3708 , Ocena: 32.17, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Cząsteczki elementarne

Są to cząstki, których budowa wewnętrzna nie jest znana i których przy aktualnym stanie wiedzy i techniki nie można dzielić ich na części składowe. Stanowią one podstawo [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:20 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 20.43, Głosów: 83, Autor: Michalk88

Skorupa ziemska

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał i minerałów są to pierwiastki w stanie wolnym i związki chemiczne, które wytworzyły się w przyrodzie bez udziału człowieka. Są nim [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:38 , Wyświetleń: 2236 , Ocena: 23.95, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle.

METANOLMetanol – alkohol metylowy CH3OH – jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi.Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:39 , Wyświetleń: 3015 , Ocena: 28.27, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Miejsce chemii w badaniu środowiska i znajdowaniu sposobów jego ochrony przed zanieczyszczeniami

Wiadomo jest niestety, że chemia częściej powoduje zatruwanie środowiska niż pomoga w jego ochronie, toteż jakiekolwiek sposoby ochrony środowiska przy pomocy chemii zasług [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:26 , Wyświetleń: 2343 , Ocena: 74.39, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Lekomania

Nadużywanie środków odurzających przez ludzi ma długą historię, sięgającą okresów prehistorycznych, znane jest, że Aztekowie, jak również Sumerowie stosowali tysiące [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:27 , Wyświetleń: 2096 , Ocena: 10.69, Głosów: 177, Autor: Michalk88

Metale (2)

Metale, dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością i charakterystycznym połyskiem. Mają najczęściej niską [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:28 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 14.02, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Mol

Mol -to zbiór elementów materii(kopa, tuzin).Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył Amadeo Avogadro. od jego nazwiska -liczba avogardo N. jest to iloś [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:29 , Wyświetleń: 2211 , Ocena: 10.23, Głosów: 237, Autor: Michalk88

Węglowodory w przyrodzie: węgiel i ropa naftowa

POWSTANIEWęgiel kamienny: Większość złóż węgla formowała się od 360 do 28 mln lat temu. Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:30 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 24.41, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Wszystko o węglu

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Węgiel (carbon) jest to niemetal o liczbie atomowej równej 6, masie atomowej równej 12,01. Pierwiastek ten [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:32 , Wyświetleń: 7121 , Ocena: 23.87, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie środowiska (1)

Rodzaje substancji zanieczyszczających środowisko wyróżnia się kilka naturalnych polutantów, czyli 'substancji zanieczyszczających środowisko. Gleba zawiera pewne składnik [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:33 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 26.82, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Podstawowe metody wytwarzania metali. Ogólna charakterystyka procesów Pirometalurgicznych i Hydrometalurgicznych.

Metalurgia – jest to nauka o metodach otrzymywania metali z rud. W szerszym znaczeniu pod nazwą metalurgii rozumie się także dziedziny pokrewne, a więc kopalnictwo i prze [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:45 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 23.06, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Korozja metali.

Korozja metali- jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniaj [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:16 , Wyświetleń: 2009 , Ocena: 16.2, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Cukry (weglowodany) - charakterystyka i właściwości

Węglowodany – wielowodorotlenowe aldehydy i wielowodorotlenowe ketony oraz związki, z których takie aldehydy lub ketony można otrzymać w wyniku hydrolizy.Treść w z [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:04 , Wyświetleń: 2796 , Ocena: 34.61, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Izotopy - referat

IzotopyIzotopy (isos-równy, topos-miejsce) są to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów, lecz różne ilości neutronów. Każdy izo [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:29 , Wyświetleń: 2110 , Ocena: 15.62, Głosów: 106, Autor: Michalk88

Energia jądrowa (2)

WSTĘPEnergia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania. Pierwszym podstawowym ź [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:52 , Wyświetleń: 1927 , Ocena: 30.8, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Energia jądrowa (3)

WSTĘPEnergia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania. Pierwszym podstawowym ź [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:54 , Wyświetleń: 2016 , Ocena: 23.32, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Pozytywy i negatywy promieniowania ?

Promieniotwórczość - co to jest?Inaczej – radioaktywność pierwiastków, jest to zdolność emitowania przez nie promieniowania jądrowego w wyniku samorzutnej przemi [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:55 , Wyświetleń: 2548 , Ocena: 33.94, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Węgiel - właściwości chemiczne

WĘGIELWęgiel jest jednym z najbardziej niezwykłych minerałów występujących na świecie, jest jedyną skałą, która pali się wydzielając dużo energii.Większoś [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:54 , Wyświetleń: 2201 , Ocena: 22.03, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Kwasy karboksylowe (4)

KWASY KARBOKSYLOWE są to związki organiczne, których cząsteczki składają się z grup węglowodorowych i nadających im charakterystyczne właściwości grup karboksylowych &# [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:03 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 23.16, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Ogniwa

Półogniwo- elektroda. np. blaszka metalowa zanurzona w roztworze swoich soli. Jeżeli jest sama nie ma znaczenia, jeśli są dwie wytwarzają prąd elektryczny. Każde p [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:04 , Wyświetleń: 3952 , Ocena: 11.73, Głosów: 186, Autor: Michalk88

Roztwory, rozpuszczalność, stężenie

Substancję rozproszoną układu nazywa się ośrodkiem lub fazą zdyspergowaną, a przestrzeń w której nastąpiło rozproszenie środowiskiem dyspersyjnym lub fazą dyspersyjną [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:05 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 26.75, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Wiązania chemiczne

-Każda cząsteczka ma strukturę złożoną. Składa się z dwóch lub więcej jąder atomowych oraz elektronów pozostających w sferze ich oddziaływania.-Zachowanie elektronów [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:06 , Wyświetleń: 2184 , Ocena: 23.77, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Występowanie węgla w przyrodzie, odmiany węgla

Węgiel w pzryrodzie występuje w postaci węgla kamiennego i brunatnego , ponadto w postaci odmian alotropowych : diamentów i grafitu. węgiel występuje również w postaci zwi [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:06 , Wyświetleń: 1829 , Ocena: 29.16, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Charakterystyka azotu na podstawie układu okresowego.

Azot jest pierwiastkiem chemicznym o wzorze N, masie atomowej 14u i liczbie porządkowej 7. Atom azotu położony jest w 2 okresie VA grupy głównej. Zbudowany jest z 7 p [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:48 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 67.71, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Węglowce (1)

WĘGLOWCEPierwiastki grupy IV A w układzie okresowym: węgiel C, krzem Si, german Ge, cyna Sn, ołów Pb.1. Występowanie w przyrodzie:Węgiel tworzy złoża węgli ko [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:49 , Wyświetleń: 2283 , Ocena: 10.81, Głosów: 196, Autor: Michalk88

Życiorys Alfreda Nobla

Alfred Nobel urodził się w Sztokholmie 21 października 1833 roku. Jego ojciec Immanuel Nobel był inżynierem i wynalazcą budującym mosty i budynki w mieście urodzenia Alfred [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:50 , Wyświetleń: 1903 , Ocena: 30.74, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Ropa naftowa (7)

Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów takich jak: butan (C4H10), pentan(C5H12), heksan(C6H14), heptan(C7H16), oktan(C8H18), dodekan(C12H26), pentadekan(C15H32), oktadekan(C1 [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:18 , Wyświetleń: 3059 , Ocena: 16.96, Głosów: 128, Autor: Michalk88

Ograniczona mieszalność cieczy. Wykres fazowy dla układu gliceryna-alkohol izoalmowy I-rzędowy

Treść w załączniku (wykresy, diagramy) [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:46 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 29.29, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Występowanie i zastosowanie metali lekkich, ciężkich, szlachetnych i fluorowców

Metale SzlachetneZłoto – cywilizacja odnalazła złoto w 3000 r. p. n. e. Złoto jest miękkim jasnożółtym metalem. Niczym nie zanieczyszczone, jest najbardziej mięk [...]

Dodano: 2008-10-22 19:56:48 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 30.72, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Alfred Nobel oraz polscy laureaci nagrody Nobla z dziedziny chemii

Alfred Bernhard Nobel urodził się w 1833 roku w Sztokholmie. Jego rodzina pochodziła od Olafa Rudbecka, XVII-wiecznego szwedzkiego anatoma, lekarza. przyrodnika i pisarza, profe [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:30 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 63.1, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Procesy chemiczne w fotografii

Błona fotograficzna pokryta jest cienką warstwą światłoczułą będącą zawiesiną bardzo drobno ziarnistego bromku srebra w żelatynie. Ta warstwa nosi nazwę emulsji fotogr [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:15 , Wyświetleń: 1923 , Ocena: 28.56, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Alkohole (5)

WSTĘPPrzeciętnemu człowiekowi nazwa alkohol kojarzy się ze spirytusem konsumpcyjnym i produkowanymi z niego wyrobami. Tymczasem spirytus jest tylko jednym z alkoholi — [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:45 , Wyświetleń: 2759 , Ocena: 16.51, Głosów: 157, Autor: Michalk88

Woda w życiu człowieka

Wstęp Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie.Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Astrofizycy odkryli obłoki w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:47 , Wyświetleń: 1658 , Ocena: 19.66, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Wodorotlenki (3)

Co to są wodorotlenki?Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- de [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:48 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 19.39, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

ALKANY (parafiny)•nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2•stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4•al [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:28 , Wyświetleń: 1810 , Ocena: 27.56, Głosów: 61, Autor: Mafej

Dym tytoniowy - składniki, fakty, choroby

DYM TYTONIOWYDym tytoniowy składa się z prawie 4 tysięcy związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:29 , Wyświetleń: 1983 , Ocena: 26.03, Głosów: 61, Autor: Mafej

Energetyka jądrowa - za i przeciw

Aby twierdzić, że energetyka jądrowa jest niebezpieczna czy szkodliwa trzeba wiedzieć co to jest. Krótka notka mówi:Energetyka jądrowa to zespół zagadnień związanyc [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:31 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 24.53, Głosów: 63, Autor: Mafej

Kwasy karboksylowe (3)

WSTĘPKwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjują w wodzie, w reakcji [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:32 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 27.29, Głosów: 64, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?