Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Estry, kwasy, alkohole

REAKCJA OTRZYMYWANIA ESTRÓW (ESTRYFIKACJA)R1-COO + R2OH (H2SO4) ŕ ß (hydroliza) R1-CO*OR2 + H2O Kwasy:Mrówkowy (metanowy) HCOOH H-COctowy (etanowy) CH3COOH [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:09 , Wyświetleń: 2608 , Ocena: 17.02, Głosów: 132, Autor: GOSIA288

Wiązanie wodorowe, siły Wanderwalsa, prawo okresowości, węgiel

Ższe reakcje mogłu zajść,a poniższe nie zajdą.Wiązanie wodorowe specjalną formą atomowego wiązania kowalencyjnego jest wiązanie wodorowe występujące np.w trwałym onio [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:10 , Wyświetleń: 2896 , Ocena: 26.16, Głosów: 60, Autor: GOSIA288

Maria Skłodowska-Curie (1)

Maria Skłodowska-Curia (7.XI.1867 – 4.VII.1934)Dzieciństwo i młodość Marii śkłodowskiej upłynęly w Warszawie. Ojciec jej był nauczycielem fizyki i matematyki w [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:10 , Wyświetleń: 2493 , Ocena: 34.16, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Woda (4)

Woda, H2O,związek tlenu z wodorem - jest najpowszechniej występującym Na naszej planecie związkiem chemicznym. Ilość wody na Ziemi szacuje się Na około 2,2 x 1018 ton. Je [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:45 , Wyświetleń: 2557 , Ocena: 10.88, Głosów: 205, Autor: GOSIA288

Rozwój poglądów na temat atomu

Około 2500 lat temu greccy filozofowie zadali sobie pytanie- z czego zbudowany jest świat ? Przez wieki uczeni próbowali odpowiedzieć na to pytanie . Demokryt z Abdery, ży [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:49 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 23.52, Głosów: 66, Autor: GOSIA288

Szkło (1)

SZKŁO to substancja, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych su [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:51 , Wyświetleń: 2414 , Ocena: 9.74, Głosów: 270, Autor: GOSIA288

Otrzymywanie kwasu azotowego

W metodzie otrzymywania kwasu azotowego pod ciśnieniem jednej atmosfery proces utleniania amoniaku i dalsze etapy produkcji, aż do otrzymania HNO3 włącznie, odbywają się pod [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:35 , Wyświetleń: 154705 , Ocena: 2056.62, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Katalizatory (2)

Już w pierwszej połowie XIX wieku zauważono, że pewne substancje znajdujące się w układzie reagującym mogą istotnie wpływać na szybkość reakcji (pozytywnie lub negatyw [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:59 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 19.12, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Ogniwa Galwaniczne

W życiu codziennym stosujemy różne rodzaje ogniw, najczęściej o tym nie wiedząc. Zasilamy nimi radia, magnetofony, zegarki, kalkulatory i inne urządzenia elektroniczne. Pier [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:24 , Wyświetleń: 2849 , Ocena: 20.44, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Niels Bohr (1885-1962)

Duńczyk Niels Bohr był najwybitniejszym fizykiem spośród tych, którzy wzięli udział w stworzeniu teorii kwantów. Niels Bohr odegrał decydującą rolę w transformacji, jak [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:52 , Wyświetleń: 6305 , Ocena: 48.9, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Alternatywne źródła energii (5)

1. Energia wodna Bardzo istotnym źródłem energii są zapasy energii zgromadzonej w wodzie. Energie tą ludzie już od dawien wykorzystywali dla własnych potrzeb. Histo [...]

Dodano: 2008-08-22 12:42:11 , Wyświetleń: 2220 , Ocena: 31.19, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia powietrza (3)

Zanieczyszczenia powietrza, są to wprowadzone do powietrza organizmy żywe lub substancje chemiczne, które albo nie są jego naturalnymi składnikami, albo - będąc nimi - wyst [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:48 , Wyświetleń: 3933 , Ocena: 40.74, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Cześć nazywam się Ren

Opole, 15.03.2001 r.Cześć wam ! Nazywam się Ren. Jestem raczej nieprzeciętnym metalem, i je [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:15 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 22.49, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Weglowodory

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy a [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:58 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 14.31, Głosów: 110, Autor: Michalk88

Ropa naftowa i zastosowanie polimerów

Po wydobyciu ropy naftowej jest ona poddawana procesowi destylacji. Ropę wprowadza się do pieca destylacyjnego, który pokazany jest na rysunku obok , i podgrzewa do ok. 350oC. D [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:02 , Wyświetleń: 3138 , Ocena: 31.67, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Dziura ozonowa, efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:32 , Wyświetleń: 18634 , Ocena: 607.96, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Akleny, alkany, alkiny

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy a [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:06 , Wyświetleń: 2115 , Ocena: 26.84, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Ogniwo galwaniczne, elektrolizer i różnice między nimi (dokładnie!)

*OGNIWO GALWANICZNE:Jest to źródło energii prądu, w którym energia ta powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznych, Każde ogniwo składa się z 2 półogniw. Półogniwo [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:02 , Wyświetleń: 2988 , Ocena: 60.14, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Zastosowanie kwasów

Kwasy owocowe-jako składniki kosmetyków najczęściej stosuje się kwasy:glikonowy, mlekowy, jabłkowy, salicynowy, cytrynowy i winowy. W kremach stanowią one dodatek ok.3%, a w [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:22 , Wyświetleń: 4934 , Ocena: 13.53, Głosów: 188, Autor: Michalk88

Krzem (Si)

Ten półmetaliczny pierwiastek został odkryty w 1823r przez szwedzkiego chemika Jonsa Jakoba Berzeliusa. Łacińska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa silex- krzemień, nazw [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:44 , Wyświetleń: 2785 , Ocena: 11.8, Głosów: 229, Autor: Michalk88

Alkoholizm - choroba alkohlowa

1. Co to jest alkohol?Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa -OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksy [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:26 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 32.76, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Blaski i cienie promieniotwórczości (1)

CO TO JEST PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ? Nie wszystkie jądra atomowe są tak niezmienne jak jądro atomu węgla. Wiele jąder rozpada się nagle, wyrzucając przy tym z siebie mnie [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:29 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 32.72, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Budowo akumulatora ołowiowego i zasada jego działania. Inne rodzaje akumulatorów.

1. Definicja akumulatora : akumulator to urządzenie do magazynowania energii. W fazie ładowania przetwornicą energii (np. prądnicą) gromadzi energię, którą następnie o [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:29 , Wyświetleń: 1641 , Ocena: 40.29, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne to wypadające z chmur produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej. Woda z chmur dociera do ziemi w różnych postaciach, najczęściej jak [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:30 , Wyświetleń: 1840 , Ocena: 23.56, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce

1. Ogólna charakterystyka i własności fizyczne wodyWoda - H2O - tlenek wodoru; w warunkach normalnych (20OC, 1013 hPa) ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu, o temperaturze w [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:31 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 32.54, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Zastosowanie celulozy.

Celuloza biochem. najważniejszy polisacharyd (wielocukier) strukturalny roślin, wchodzący w skład roślinnych ścian komórkowych, nadaje im sztywność i kształt, zbudowany z [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:20 , Wyświetleń: 3242 , Ocena: 11.11, Głosów: 202, Autor: Michalk88

Kwasy karboksylowe (1)

grupa związków organicznych zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych. Ogólny wzór kwasów monokarboksylowych: R-COOH, a wzór dla szeregu homologiczn [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:47 , Wyświetleń: 1907 , Ocena: 20.25, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Surowce energetyczne - węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny.

Do surowców energetyczny zaliczamy te, z których potrafimy uzyskać energię, a więc: węgle kopalne, ropa naftowa i gaz ziemny. Węgiel kamienny powstał z martwych szcząt [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:49 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 38.18, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Wielkofunkcyjne pochodne

Aldozy–zawieraja gr. aldechydowa CHOKetozy–zawieraja gr. Ketonową COWłaściwość Glukozy: Substancja stała, bezbarwna, krystalicznaDobrze rozpuszcza si [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:13 , Wyświetleń: 2107 , Ocena: 24.98, Głosów: 83, Autor: Michalk88

Alkoholizm (4)

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowania człowieka. Jest znany i pity na całym świecie, co wcale nie oznacza, ż [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:37 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 17.82, Głosów: 119, Autor: Michalk88

Historia odkrycia niektórych pierwiastków (2)

Symbol: Cl Nazwa polska: Chlor Nazwa łacińska: Chlorum Grupa: VII A (17) - fluorowce Okres: 3 Liczba atomowa: 17 Masa atomowa: 35.4527 Stan skupienia [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:03 , Wyświetleń: 1619 , Ocena: 25.19, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Otrzymywanie kwasów

Gotowa ściąga z otrzymywania kwasów, tylko trzeba dorysować groty do tych kreseczek w dół lub w górę, zależy to od tego czy zw.chem osadza się (opada) czy wyparuwuje.

Dodano: 2008-09-13 14:59:18 , Wyświetleń: 77479 , Ocena: 1246.56, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Aldehydy i ketony - zestawienie

Praca w załączniku (tabelka) [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:03 , Wyświetleń: 2226 , Ocena: 22.51, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Chemia organiczna (2)

Pojęcie substancji organicznej oraz chemii organicznej pierwszy sformułował w 1818 r. szwedzki chemik Berzelius. Związkami organicznymi nazwał on połączenia powstające i wy [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:22 , Wyświetleń: 2374 , Ocena: 31.6, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Reaktor jądrowy (1)

Reaktor jądrowy, reaktor atomowy, stos atomowy, urządzenie służące do wytwarzania kontrolowanej reakcji łańcuchowej, tj. ciągłego pozyskiwania energii z rozszczepiania ją [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:23 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 15.52, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie powietrza (1)

Ropa naftowa, spaliny samochodowe, śmieci i wiele innych odpadów są czynnikami zanieczyszczającymi środowiska. Wywierają one negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka oraz [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:24 , Wyświetleń: 2460 , Ocena: 34.49, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Hydroksykwasy (1)

Hydroksykwasy to związki zawierające grupy karboksylowe i hydroksylowe. Kw. mlekowy tworzy się w mięśniach podczas pracy fizycznej i powoduje uczucie zmęczenia i bóle mięś [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:26 , Wyświetleń: 2457 , Ocena: 16.48, Głosów: 114, Autor: Michalk88

Właściwości niektóych pierwiastków chemicznych

Azot (N, nitrogenium), pierwiastek chemiczny należący do grupy V A w układzie okresowym, liczba atomowa 7, masa atomowa 14,01. Azot jest gazem dwuatomowym (atomy azotu połączo [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:26 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 26.84, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Historia atomu (2)

Jak spostrzegano atomOd najdawniejszych czasów człowiek zadawał sobie pytanie, czym jest materia, jaka posiada budowę i co stanowi jej istotny skład. Problem ten już w za [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:50 , Wyświetleń: 2027 , Ocena: 25.1, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Jestem pierwiastkiem chemicznym

Jestem jednym z pierwiastków chemicznych znajdujących się w układzie okresowym. Moja nazwę nadł pewien francuski astronom Pierre-Jules-Cesar, Janssen, który jako pierwsz [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:51 , Wyświetleń: 1589 , Ocena: 30.82, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia wód. (2)

WODAWielkie znaczenie w życiu człowieka i wszystkich organizmów żywych spełnia woda, zwłaszcza woda słodka. Bez niej nasze istnienie jest niemożliwe. Ludzie używaj [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:52 , Wyświetleń: 2939 , Ocena: 2.95, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia

Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atom [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:53 , Wyświetleń: 5073 , Ocena: 19.42, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Kwaśne deszcze (6)

WSTĘPKwaśne deszcze to popularny sposób nazywania całego zakresu efektów - kwaśnych opadów. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą się znajdo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:45 , Wyświetleń: 2244 , Ocena: 18.78, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Sole i ich zastosowanie

Sole są substancjami jonowymi . Są to związki o wzorze ogólnym Mn Rm przy czym M - oznacza metal , a R - resztę kwasową . Sole można otrzymać wieloma sposobami , wsród kt [...]

Dodano: 2008-09-22 10:25:30 , Wyświetleń: 5524 , Ocena: 28.12, Głosów: 129, Autor: Michalk88

Amoniak

Treść w załącznikach poniżej. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:30 , Wyświetleń: 2768 , Ocena: 13.45, Głosów: 244, Autor: Michalk88

Alkohole i fenole (1)

Treść znajduje sie w zalaczniku [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:07 , Wyświetleń: 2387 , Ocena: 26.2, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Charakterystyka związków aromatycznych

Treść w zalaczniku [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:07 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 31.88, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Estry kwasów karboksylowych (1)

Treść w zalaczniku [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:08 , Wyświetleń: 2469 , Ocena: 23.36, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Wzory z chemii

Treść w zalaczniku [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:09 , Wyświetleń: 2190 , Ocena: 18.93, Głosów: 115, Autor: Michalk88

Tlenki

1. Występowanie :Większość tlenków występuje w postaci gazowej. Występują na Ziemi w atmosferze otaczającej naszą planetę. Niektóre z nich to substancje stałe jak [...]

Dodano: 2008-09-29 23:55:52 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 10.65, Głosów: 202, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?