Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wplyw promieniowania jonizacyjnego na organizmy zywe

NIE UZYWAC W SLO W ZARACHPromieniotwórczość polega na wysyłaniu przez niektóre jądra atomowe cząstek a, cząstek b, promieniowania g oraz neutronów, związanego z samor [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:15 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 53.69, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Roztwory

Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozpros [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:16 , Wyświetleń: 2722 , Ocena: 9.29, Głosów: 216, Autor: pawlukewa

Cywilizacja nie jest złem jeśli... (2)

Historia współczesnej cywilizacji ściśle wiąże się z postępem w nauce i technice, a pierwotnie także w rozwoju narzędzi pracy. Ludzie żyjący w prymitywnych warunkach by [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:08 , Wyświetleń: 1952 , Ocena: 29.82, Głosów: 65, Autor: tom

Katalizatory (1)

Katalizator: Substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:15 , Wyświetleń: 1911 , Ocena: 12.26, Głosów: 122, Autor: tom

Chemia - ściąga (3)

ACETYLEN – C=C jest gazem który spala się z wytorzeniem bardzo wysokiej temp 2500C służy do spawania i cięcia metali w palnikach tlenowoacetylenowych C2H2+O2-ŕ 4CO2+2H [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:17 , Wyświetleń: 2219 , Ocena: 18.82, Głosów: 104, Autor: tom

Występowanie, otrzymywanie, właściwości tlenu

O- tlen; wartościowość IIMatO- 16uMO- 16gO2- tlen, O3- ozon- odmiany alotropoweOdmiany alotropowe- różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmiesz [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:35 , Wyświetleń: 3668 , Ocena: 11.85, Głosów: 147, Autor: tom

Charakter chmiczny wodootlenków

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal1. Wzór ogólnyMeOH2. Nazewnictwo stare i noweNo [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:25 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 18.73, Głosów: 76, Autor: tom

Charakter chemiczny kwasów

1. Definicja i wzór ogólny kwasów:Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowychHnRn2. NazewnictwoNazewnictwo stare i nowe kwas [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:25 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 17.63, Głosów: 91, Autor: tom

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji (1)

Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:49 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 32.72, Głosów: 53, Autor: tom

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji (2)

Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:50 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 52.36, Głosów: 35, Autor: tom

Aldehydy i ketony- użycie

ALDEHYDY- to ciecze lub ciała stałe (wyjątek to najprostszy aldehyd mrówkowy- formaldehyd HCHO, który jest gazem) OTRZYMYWANE są głównie poprzez utlenianie alkoholi [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:33 , Wyświetleń: 3192 , Ocena: 10.28, Głosów: 208, Autor: tom

Białka - występowanie, podział, właściwości, znaczenie

Angielska nazwa białek - proteins, pochodzi od greckiego słowa - protos, co oznacza „pierw-szy”. Nazwa trafnie oddaje znaczenie białek, gdyż ze wszystkich związkó [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:55 , Wyświetleń: 4822 , Ocena: 12.67, Głosów: 129, Autor: tom

Budowa atomu (4)

Atomistyczno czasteczkowa teoria budowy materiiPojecie atomu pojawilo sie w IV w p.n.e.. Wprowadzil je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego slowa "atomas [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:57 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 18.78, Głosów: 92, Autor: tom

Budowa i skład skorupy ziemskiej; wapienie, gips, ropa naftowa, diageneza, krzemionka

SKORUPA ZIEMSKA Podzia? Ziemi na strefy:a) skorupa ziemska - 15 kmb)górny p?aszcz - 385 kmc)strefa przej?ciowa - 500 kmd)dolny p?aszcz - 1800 kme)grani [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:58 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 28.63, Głosów: 58, Autor: tom

Budowa materii

1. Budowa atomów Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m ( 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr).  Jądro atomowe je [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:59 , Wyświetleń: 2286 , Ocena: 18.79, Głosów: 103, Autor: tom

Chemia fizjologiczna

1.Synteza i rola kwasów żółciowych.Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółci [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:00 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 26.59, Głosów: 74, Autor: tom

Chemiluminescencja i Tryboluminescencja

CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJAChemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciep [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:01 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 24.74, Głosów: 46, Autor: tom

Co to są kwaśne deszcze

WSTĘPKwaśne deszcze to popularny sposób nazywania całego zakresu efektów - kwaśnych opadów. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą się znajdo [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:02 , Wyświetleń: 2946 , Ocena: 17.23, Głosów: 110, Autor: tom

Efekt cieplarniany (3)

Efekt cieplarniany.1.Wstęp2.Model powstawania efektu cieplarnianego.3.Gazy wpływające na efekt cieplarniany.4.Prognozy dotyczące globalnego ocieplenia.5.Spo [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:03 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 38.48, Głosów: 63, Autor: tom

Elektroliza soli stopionych

Elektroliza stopionych bezwodnych elektrolitów przebiega podobnie jak w roztworach. Jony, które w stałym elektrolicie są uporządkowane w sieciach krystalicznych, po stopie [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:04 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 21.96, Głosów: 78, Autor: tom

Fluor i jego związki

Fluor 9F 1s²2s²p stanowi zielonożółty gaz skraplający się w bardzo niskich temperaturach na żółtawą ciecz. Jest silnie trujący i odznacza się ostrym, drażni [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:05 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 19.74, Głosów: 71, Autor: tom

Historia układu okresowego pierwiaztków

1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:06 , Wyświetleń: 2850 , Ocena: 38.05, Głosów: 59, Autor: tom

kwas salicynowy

Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdujązastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej

Dodano: 2008-06-12 19:57:07 , Wyświetleń: 2511 , Ocena: 14.32, Głosów: 97, Autor: tom

kwasne descze

Dwutlenek siarki powstaje podczas spalania paliw kopalnychWszystkie paliwa kopalne, a przede wszystkim węgiel brunatny, zawierają pewną ilość siarki. Podczas ich spalania [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:08 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 13.55, Głosów: 128, Autor: tom

Kwasy korboksylowe

Kwasy karboksylowe – otrzym. i wł. chem.CH3OH[O]ŕHCHO[O]ŕHCOOH CH3COOC2H5+H2OŕH+ CH3COOH+C2H5OHCH3CONH2+H2OŕCH3COOH+NH3 HCOOHŕH2OßHCOO- + H+2HCOOH [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:08 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 16.82, Głosów: 114, Autor: tom

Odczyn roztworu PH

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:09 , Wyświetleń: 2496 , Ocena: 24.44, Głosów: 77, Autor: tom

Ogólne wzory spalania węglowodorów

wzór ogólny alkanów:C(n) H(2n+2)wzór ogólny alkenów:C(n) H(2n)wzór ogólny alkinów:C(n) H(2n-2)reszta - patrz załącznik [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:10 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 20.55, Głosów: 66, Autor: tom

Platyna

Platyna, Pt, platinum, pierwiastek chemiczny należący do grupy VIII B w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:11 , Wyświetleń: 2167 , Ocena: 7.58, Głosów: 247, Autor: tom

sposoby powstawania soli

1.me + kwas = sól + wodór!2.tl. metalu + kwas =sól +woda3.wodorotl. Metalu + kwas = sól + woda4.tl. Metalu + tl. Niemetalu =sól(bezwodnik zasadowy)+(bezw .kwa [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:11 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 16.78, Głosów: 94, Autor: tom

Tlen jeden z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie

Temat pracy:Tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków rozpowszechnionych w przyrodzie. Przedstaw właściwości tlenu oraz metody laboratoryjne i przemysłowe j [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:14 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 40.35, Głosów: 30, Autor: tom

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia ?

Odróżniamy dwa rodzaje tłuszczów. Tłuszcze ciekłe, które zawierają reszty kwasów nienasyconych i tłuszcze stałe, które zawierają reszty kwasów nasyconych.Tłus [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:14 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 33.75, Głosów: 47, Autor: tom

Tworzywa sztuczne (2)

Materiały, których podstawowym składnikiem sš naturalne lub syntet. polimery; tworzywa sztuczne mogš być otrzymywane z czystego polimeru (np. poli(metakrylan metylu), polisty [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:15 , Wyświetleń: 2443 , Ocena: 25.77, Głosów: 78, Autor: tom

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

„Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych”.Związkiem organicznym nazywamy związ [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:16 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 38.63, Głosów: 42, Autor: tom

Zanieczyszczenia powietrza (4)

Zanieczyszczenia powietrzaZanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:17 , Wyświetleń: 1845 , Ocena: 29.47, Głosów: 52, Autor: tom

Zanieczyszczenia wody

Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich pochodzenia, ogólnie możemy podzielić na komunalne , przemysłowe i rolnicze. Zanieczyszczenia komunalne to przede wszystkim śc [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:18 , Wyświetleń: 1956 , Ocena: 15.65, Głosów: 104, Autor: tom

Związki nieorganiczne przykłady

Tlenek krzemu (IV) -SiO2Dwutlenek krzemu (krzemionka) to substancja stała występująca w trzech odmianach polimorficznych: kwarc, trydymit, krystobalit. Dwutlenek krzemu topi [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:19 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 10.89, Głosów: 149, Autor: tom

Gliceryna

Gliceryna, zwana też najprostszym alkoholem trójwodorotlenowym (CH2OHCHOHCH2OH), glicerol, propanotriol-1,2,3) to gęsta, oleista, bezbarwna ciecz o słodkim smaku, bardzo dobrze [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:27 , Wyświetleń: 3605 , Ocena: 18.61, Głosów: 162, Autor: tom

Przeróbka węgla kamiennego

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3 [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:28 , Wyświetleń: 1785 , Ocena: 23.22, Głosów: 67, Autor: tom

Polistyren

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjny [...]

Dodano: 2008-07-10 11:54:43 , Wyświetleń: 2446 , Ocena: 13.08, Głosów: 159, Autor: tom

Mechanizm działania substancji powierzchniowo czynnych.

Pierwszym znanym i używanym detergentem było mydło, wynalezione na Bliskim Wschodzie ponad 5000 lat temu. Na początku używano go głównie do prania odzieży i przemywania ran [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:31 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 27.81, Głosów: 63, Autor: tom

Metale ciężkie i ich wpływ na organizmy żywe.

Metale ciężkie są to metale uznane na obecnym etapie rozwoju tzw. biochemii nieorganicznej za zbędne lub nawet toksyczne. Wprowadzone jednorazowo w małych dawkac [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:41 , Wyświetleń: 1902 , Ocena: 34.89, Głosów: 53, Autor: tom

Kwasy (3)

KWASYKwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy w [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:21 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 11.32, Głosów: 222, Autor: tom

Ropa naftowa - właściwości i przeróbka

Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny.

Dodano: 2008-07-18 10:38:10 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 34.46, Głosów: 47, Autor: tom

Kwas azotowy

Kwas azotowy to bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest kwasem żrącym i mocnym. Przy zetknięciu ze skórą tworzy żółte zabarwienie. Re [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:41 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 13.35, Głosów: 136, Autor: tom

Kwas siarkowy (VI)

Kwas siarkowy (VI) jest bezbarwną, oleistą cieczą, silnie żrącą. Kwas siarkowy ma właściwości higroskopijne (tzn. pochłania wilgoć z otoczenia). Łatwo reaguje z metalam [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:42 , Wyświetleń: 1885 , Ocena: 15.1, Głosów: 109, Autor: tom

Kwas węglowy, kwas solny, kwas fosforowy (V)

1.Kwas węglowyBardzo słaby, nietrwały kwas istniejący tylko w rozcięczonych roztworach. Powstaje przez rozpuszczenie CO2 w wodzie.2. Kwas solnyJest Kwasem żrącym [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:43 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 22.43, Głosów: 67, Autor: tom

Podstawy

Cała treść zawarta jest w załączniku. [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:53 , Wyświetleń: 2343 , Ocena: 14.3, Głosów: 140, Autor: tom

Korozja metali (2)

Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmieniają się s [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:17 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 15.47, Głosów: 118, Autor: tom

Wzory kwasow - wyjaśnienie

WZORY NAJPOPULARNIEJSZYCH KWASOWkwas solny (chlorowodorowy)HCL H-CLkwas siarkowodorowyH2S H-S-Hkwas azotowy VHNO3kwas fosforowy VH3PO4kwas [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:58 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 14.6, Głosów: 121, Autor: tom

Atom (2)

Atom najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości. Jest to elektrycznie obojętny układ złożony z dodatnio naładowanego jądra atomowego i ujem [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:08 , Wyświetleń: 2895 , Ocena: 13.25, Głosów: 207, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?