Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zanieczyszczenia powietrza (8)

Zanieczyszczenia powietrza.Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:26 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 31.91, Głosów: 43, Autor: ew.la

Wiązania

Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.*Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub e [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:23 , Wyświetleń: 4823 , Ocena: 11.22, Głosów: 244, Autor: pawlukewa

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wsk [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:16 , Wyświetleń: 2905 , Ocena: 16.04, Głosów: 136, Autor: pawlukewa

Promieniotwórczość (7)

Promieniotwórczość (radioaktywność)zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieni [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:20 , Wyświetleń: 1975 , Ocena: 18.81, Głosów: 80, Autor: pawlukewa

Koloid - chemia

Jeżeli średnica cząsteczek substancji rozpuszczonej lub rozproszonej jest rzędu 10-7 – 10 –5 cm, to układ taki nazywamy układem koloidowym, a cząstki substancji [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:02 , Wyświetleń: 1889 , Ocena: 11.66, Głosów: 133, Autor: pawlukewa

Działanie alkoholu na organizm człowieka

Alkohol jest głównym składnikiem różnego rodzaju win, wódek, piwa oraz innych napojów alkoholowych. Dla organizmu człowieka jest on trucizną, w związku z tym komórki nas [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:23 , Wyświetleń: 2606 , Ocena: 27.25, Głosów: 63, Autor: pawlukewa

Środki toksyczne

To mogło się wydarzyć..."Nieobliczalne konsekwencje spowodowałby wypadek pociągu przejeżdżającego przez centrum Wrocławia, w którego składzie znajdowałyby się wago [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:56 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 11.88, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

Rozwój chemii w XIX w.

Wiek XIX przyniósł wiele nowych teorii i odkryć w dziedzinie chemii. Najważniejszym osiągnięciem uczonych XIX-wiecznych było opisanie i pogrupowanie pierwiastków chemicznyc [...]

Dodano: 2008-03-25 15:08:15 , Wyświetleń: 2043 , Ocena: 17.16, Głosów: 91, Autor: pawlukewa

Akumulator

Zalety:- Niewielki ciężar- Długa żywotność- Duża pojemność- Łatwe ładowanie- Duży prąd wyładowania- Nie zanieczyszczanie środowiska- Mał [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:15 , Wyświetleń: 2213 , Ocena: 13.04, Głosów: 158, Autor: pawlukewa

Bateria

Bateria jest to zestaw połączonych ogniw. Napięcie elektryczne między końcowymi elektrodami ogniw połączonych szeregowo jest określone iloczynem liczby ogniw i napięcia po [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:16 , Wyświetleń: 2272 , Ocena: 8.44, Głosów: 266, Autor: pawlukewa

Elektroliza, otrzymywanie elektrolityczne metali

Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:17 , Wyświetleń: 2658 , Ocena: 20.35, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna – inaczej zwana jonową. Jest to rozpad cząsteczek wody na jony pod wpływem wody. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają cząsteczki związku o wi [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:44 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 19.76, Głosów: 84, Autor: pawlukewa

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania.Efekt cieplarniany.

Międzynarodowa Komisja ds. Zmian Klimatu (przewiduje ocieplenie o 1-3,5 *C do 2100 roku oraz wzrost poziomu morza o kolejne 15-95 centymetrów. Całą winą obarcza się człowiek [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:40 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 26.12, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Samazapłon

Samozapłon - samorzutne zapoczątkowanie spalania (np. wybuchu), nie wymagające inicjującego działania iskry elektrycznej lub płomienia. Może nastąpić w mieszaninach gazów [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:46 , Wyświetleń: 2028 , Ocena: 11.48, Głosów: 181, Autor: pawlukewa

Kwasy (1)

Kwas Solny ( chlorowodór ) :H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma [...]

Dodano: 2008-03-29 15:52:01 , Wyświetleń: 2394 , Ocena: 8.57, Głosów: 269, Autor: pawlukewa

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór two [...]

Dodano: 2008-03-29 15:52:02 , Wyświetleń: 2827 , Ocena: 32.59, Głosów: 73, Autor: pawlukewa

Przeróbka ropy naftowej

Ropą naftową nazywamy mieszanine węglowodorów (alkanów,cykloalkanów,arenów),kwasów karboksylowych,fenoli,tioalkoholi,pochodnych tiofenu,azotowych związków heterocykliczny [...]

Dodano: 2008-03-30 09:47:31 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 17.98, Głosów: 96, Autor: pawlukewa

Tlenowce - referat

Charakterystyka ogólnaDo tlenowców należą: tlen, siarka, selen, tellur i polon. W grupie tej, podobnie jak w grupie azotowców, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atom [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:20 , Wyświetleń: 3951 , Ocena: 13.72, Głosów: 120, Autor: pawlukewa

Alkany (2)

ALKANY: CnH2n+2Wł. fizyczne*stan skupienia:od C1 do C4 – gazy, od C5 do C16 - cieczeod C17 - ciała stałe*substancje łatwopalne*nie rozpuszczają s [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:21 , Wyświetleń: 2082 , Ocena: 11.75, Głosów: 165, Autor: pawlukewa

Alkeny (1)

ALKENY: CnH2nMetody otrzymywania:laboratoryjna – Al4C3 + 12HCl  3CH4 + 4AlCl3reakcja Wurtza – polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcopoc [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:22 , Wyświetleń: 2218 , Ocena: 10.29, Głosów: 213, Autor: pawlukewa

Alkiny, weglowodory aromatyczne

ALKINY: CnH2n-2*są aktywne chemicznie, ponieważ posiadają wiązania πMetody otrzymywania1 laboratoryjna3C + CaO  (T)CaC2 + COCaC2 + H2O ᠕ [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:23 , Wyświetleń: 1882 , Ocena: 24.77, Głosów: 85, Autor: pawlukewa

Ogniwo galwaniczne

Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemic [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:28 , Wyświetleń: 2879 , Ocena: 16.12, Głosów: 170, Autor: pawlukewa

hydroliza, elektrochemia - ściąga

KwasyKat: HAn:bztl: niemet z reszty kwtl: tlen gaz z H2OZasadyKat: a) H z H2O (jeżeli metal z cząst zasady przed H)b) Met (jeżeli za H)An [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:36 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 23.92, Głosów: 58, Autor: pawlukewa

Węgiel (3)

Bud atomu K2L4 J: p=6, n=6, e=6; blok en p, st.utlenienia –IV, +II, +IVWystępowanie w przyrodzie a)w stanie wolnym węgiel kopalny [antracyt 95%, kamienny 90%, brun [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:37 , Wyświetleń: 2385 , Ocena: 12.53, Głosów: 173, Autor: pawlukewa

Eutryfizacja

ekol. wzbogacanie się wód stojących, zwł. wód jezior (jeziora eutroficzne)1, w substancje odżywcze ľ pierwiastki biogenne, gł. azot i fosfor, także potas i sód, powodują [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:31 , Wyświetleń: 2083 , Ocena: 13.52, Głosów: 134, Autor: pawlukewa

Mole- teoria i wzory

mrzat- rzeczywista masa jednego atomu wyrażona w gramach1u= 0,166*10 do potęgi minus23Mat- masa atomowa- masa atomu wyrażona w unitachMat=mrzat/m1umrzcz- rzeczyw [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:09 , Wyświetleń: 2433 , Ocena: 16.43, Głosów: 96, Autor: pawlukewa

Nowe i stare nazewnictwo związków chemicznych

NAZEWNICTWO TLENKÓW NIEMETALI I METALI.Nowe nazewnictwo tlenków niemetali i metali jest ujednolicone.Do słowa ‘tlenek’ dodajemy nazwę pierwiastka w formie r [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:31 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 39.5, Głosów: 41, Autor: pawlukewa

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki.

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:35 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 54.5, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Charakter chemiczny tlenków

TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.Tlenek zasad [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:38 , Wyświetleń: 2704 , Ocena: 22.04, Głosów: 92, Autor: pawlukewa

Ałuny

Ałuny jest to ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami.Są podwojnymi metali trojwartościowych jak Al,Fe,Cr oraz jednowartościowych,jak Na,K lub kationu NH4.Naj [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:39 , Wyświetleń: 2617 , Ocena: 10, Głosów: 232, Autor: pawlukewa

Woda (6)

Może na początek kilka słów o tym, czym w ogóle jest woda. Jest ona nieorganicznym związkiem tlenu z wodorem, ma postać bezbarwnej i bezwonnej cieczy. Krzepnie w temperaturz [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:52 , Wyświetleń: 2805 , Ocena: 11.13, Głosów: 231, Autor: pawlukewa

Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru

H- wodór, pierwiastek jednowartościowy, H2- cząsteczka wodoru,MatH- 1uMczH2- 2uMH- 1gMH2- 2g1. Występowanie- 0,88% masy skorupy ziemskiej to wodór, [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:46 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 14.11, Głosów: 117, Autor: pawlukewa

Wróblewski i Olszewstki- biografie

Zygmunt Wróblewski 1845- 1888 Wróblewski pochodził z Grodna. Studia rozpoczął w Kijowie. Niestety, nie udało mu się ich zakończyć. Na przeszkodzie temu stanęł [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:49 , Wyświetleń: 1509 , Ocena: 30.5, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Tworzywa sztuczne i syntetyczne - referat

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjny [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:13 , Wyświetleń: 12360 , Ocena: 24.43, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

Powtórzenie całego roku ze szkoły średniej

AVOGADRA LICZBA, liczba jednakowych cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) dowolnej substancji zawarta w 1 molu tej substancji;IZOTOP jądra atomowe tego samego pierwi [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:28 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 22.52, Głosów: 53, Autor: pawlukewa

Brom

[ gr.], Br, bromum (cuchnący), pierwiastek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu liczbie atomowej 35, masie atomowej 79,904; należy do grupy ® fluorowców; czerwonobr [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:36 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 9.4, Głosów: 229, Autor: pawlukewa

Zatrucia ołowiem

Metale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków. Wówczas są mało groźne dla środowiska. Groźniejs [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:38 , Wyświetleń: 1731 , Ocena: 12.58, Głosów: 106, Autor: pawlukewa

Mydła i detergenty (opis,budowa,zasada działania,wpływ na środowisko)

Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwan [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:45 , Wyświetleń: 5622 , Ocena: 25.47, Głosów: 115, Autor: pawlukewa

Wodorotlenki, zasady i sole

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal 1. Wzór ogólny MeOH 2. Nazewnictwo stare i nowe

Dodano: 2008-04-05 11:33:46 , Wyświetleń: 2679 , Ocena: 15.59, Głosów: 134, Autor: pawlukewa

Kwasy (2)

1. Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2. Nazewnictwo Nazewnictwo stare i nowe [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:47 , Wyświetleń: 2547 , Ocena: 12.5, Głosów: 195, Autor: pawlukewa

Kwasy, zasady i sole

KwasySą to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:HCl – kwas solny (chlorowodorowy) H2S  [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:48 , Wyświetleń: 3897 , Ocena: 10.76, Głosów: 171, Autor: pawlukewa

Wzory wszystkich kwasów

KWASWZÓRSÓLarsenowy IIIH3AsO3arsenian IIIarsenowy VH3AsO4arsenian Vazotowy IIIHNO2azotan IIIazotowy VHNO3azotan VborowyH3BO3boranbromowodorowyHBrbromek

Dodano: 2008-04-05 11:44:43 , Wyświetleń: 3371 , Ocena: 15.33, Głosów: 159, Autor: pawlukewa

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 100 [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:10 , Wyświetleń: 6238 , Ocena: 17.83, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Benzen C6H6Działanie toksyczne: Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wp [...]

Dodano: 2008-04-06 15:11:56 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 22.6, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aroma [...]

Dodano: 2008-04-06 15:11:57 , Wyświetleń: 1948 , Ocena: 16.24, Głosów: 93, Autor: pawlukewa

Zanieczyszczenie środowiska (2)

Zanieczyszczenie środowiska... Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakier [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:03 , Wyświetleń: 2918 , Ocena: 52.83, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Denaturat

Węgiel aktywny : 1)80-95% węgla pierwiastkowego 2)wytwarzany z węgla drzewnego ,kamiennego i brunatnego, półkoksu kości itp. Metodą aktywacji gazowej :-zwęglony [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:15 , Wyświetleń: 2442 , Ocena: 16.32, Głosów: 192, Autor: pawlukewa

Alkoholizm (6)

Alkoholizm jest nałogiem , a nie przyzwyczajeniem , ze wszystkimi cechami różniącymi nałóg od przyzwyczajenia , a zatem z występującą w nim bardzo dużą zależnością p [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:24 , Wyświetleń: 2524 , Ocena: 20.25, Głosów: 124, Autor: pawlukewa

Układ okresowy Pierwiastków

Wodór= H Chlor=ClLit=Li Argon=ArBeryl=Be Potas=KSód=Na Wapń=CaMagnez=Mg [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:16 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 25.47, Głosów: 76, Autor: pawlukewa

Budowa atomu (5)

BUDOWA ATOMUAtomistyczno cząsteczkowa teoria budowy materiiPojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od gre [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:40 , Wyświetleń: 3092 , Ocena: 16.31, Głosów: 176, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?