Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wodorotlenki (1)

Są to związki chemiczne nieorganiczne cząsteczka których zbudowana jest z atomów metali i grupy wodorotlenkowej.Do wodorotlenków zaliczamy wodrotlenek potasu wapnia < [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:13 , Wyświetleń: 4720 , Ocena: 13.35, Głosów: 306, Autor: sylwester811

Toksyczne Środki Przemysłowe (1)

Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymiW przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:14 , Wyświetleń: 4542 , Ocena: 19.83, Głosów: 166, Autor: sylwester811

Alkohol (2)

Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:15 , Wyświetleń: 4721 , Ocena: 14.86, Głosów: 300, Autor: sylwester811

Sole ważne gospodarczo

SOLE WAZNE GOSPODARCZO:Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:17 , Wyświetleń: 5026 , Ocena: 23.3, Głosów: 198, Autor: sylwester811

Wiązania atomowe

wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:18 , Wyświetleń: 5414 , Ocena: 12.25, Głosów: 440, Autor: sylwester811

Utlenianie i redukcja

Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod- [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:19 , Wyświetleń: 5123 , Ocena: 12.34, Głosów: 323, Autor: sylwester811

Procesy wielkopiecowe

Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są t [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:20 , Wyświetleń: 5330 , Ocena: 15.61, Głosów: 295, Autor: sylwester811

Maria-Skłodowska-Curie

Praca o Marii-Skłodowsiej-Curie jak okryła radJuż za 3 mięsiące [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:21 , Wyświetleń: 6751 , Ocena: 18.87, Głosów: 321, Autor: sylwester811

Wodorotlenki (2)

Wodorotlenki powstają w wyniku reakcji niektórych metali z wodą.Reakcja przebiega gwałtownie, sód miota się po powierzchni wody, słychać syczenie , bo woda przy pow [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:21 , Wyświetleń: 4232 , Ocena: 20.69, Głosów: 165, Autor: sylwester811

Otrzymywanie soli oraz dysocjaca

SO3 – H2SO4SO2 – H2SO3CO2 – H2CO3N2O5 – HNO3N2O3 – HNO2P2O5 – H3PO4NaOH – Na2OKOH – K2OCa(OH)2 ̵ [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:22 , Wyświetleń: 75810 , Ocena: 780.07, Głosów: 151, Autor: sylwester811

ph w organizmie człowieka

KREWOdczyn i równowaga kwasowo-zasadowa.W bardzo wąskich granicach utrzymuje się aktualna reakcja krwi, czyli jej odczyn lub oddziaływanie kwasowo-zasadowe. Mimo nieust [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:23 , Wyświetleń: 2860 , Ocena: 31.56, Głosów: 87, Autor: sylwester811

Mieszaniny (2)

Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę w której możemyrozróżnić poszczególne jej składniki. Mieszaniną jednorodną nazywamy taka mieszaninę której [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:24 , Wyświetleń: 3265 , Ocena: 27.47, Głosów: 123, Autor: sylwester811

Kwasy- wzory i nazwy

NAZWA Hm RnWZÓRSOLNYHClSIARKOWODOROWYH2SCYJANOWODOROWYHCNBROMOWODOROWY HBrJODOWODOROWYHJSIARKOWY (VI)H2SO4SIARKOWY(IV)H2SO3WĘGLOWYH2CO3ORTOFOS [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:25 , Wyświetleń: 4768 , Ocena: 16.98, Głosów: 166, Autor: sylwester811

Zanieczyszczenia gleby

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegajš w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej groŸne, że gleba przyjmuje zaniecz [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:26 , Wyświetleń: 3709 , Ocena: 22.89, Głosów: 126, Autor: sylwester811

Dziura ozonowa - jako zagrożenie dla zdrowia

W obecnych czasach dużo się mówi na tematy dotyczące zagrożeń środowiska i sposobów zapobiegania klęskom ekologicznym. Przedmiotem wielu dyskusji jest tzw. dziura ozonowa. [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:27 , Wyświetleń: 2506 , Ocena: 37.4, Głosów: 69, Autor: sylwester811

Nikiel (1)

 Nazwa łacińska – niccolum Nazwa angielska – nickel Symbol – Ni Liczba atomowa - 28Nikiel odkrył w 1751 roku Ax [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:28 , Wyświetleń: 5891 , Ocena: 11.86, Głosów: 291, Autor: sylwester811

Atom (1)

W swojej pracy chciałbym opisać i wytłumaczyć zagadnienie "Co to jest atom?"Nazwa atom pochodzi jeszcze z czasów starożytnych, kiedy to filozofowie tacy jak Demokryt, Leu [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:28 , Wyświetleń: 3230 , Ocena: 16.67, Głosów: 202, Autor: sylwester811

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:29 , Wyświetleń: 2919 , Ocena: 41.97, Głosów: 58, Autor: sylwester811

Zanieczyszczenie środowiska (3)

Zanieczyszczenie środowiska... Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lak [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:30 , Wyświetleń: 3073 , Ocena: 25.59, Głosów: 122, Autor: sylwester811

Celuloza (2)

Celuloza Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśród nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślin [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:31 , Wyświetleń: 3036 , Ocena: 16.03, Głosów: 179, Autor: sylwester811

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masiePierwiastki to substancje których nie da się rozdz [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:32 , Wyświetleń: 2441 , Ocena: 50.08, Głosów: 51, Autor: sylwester811

Chemia - ściąga (1)

Skały wapienne zawierają CaCO3.Skały wapienne wy-krywamy za pomocą HCl: 2HCl + CaCO3 ---- CaCl + CO2 + H2O.Reakcja CO2 z wodą wapienną: CO2 + Ca(OH)2 ---- CaCO3 + H2O .Skały [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:33 , Wyświetleń: 3660 , Ocena: 20.23, Głosów: 140, Autor: sylwester811

Woda. (2)

Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:34 , Wyświetleń: 5380 , Ocena: 25.84, Głosów: 239, Autor: sylwester811

Pochodzenie, wystepowanie i zastosowanie w. kam, ropy naft. i gazu ziemn.

1. POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY:WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyn [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:35 , Wyświetleń: 3212 , Ocena: 35.75, Głosów: 87, Autor: sylwester811

Metale (3)

Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :1.metale ,2.niemetale [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:36 , Wyświetleń: 3834 , Ocena: 17.8, Głosów: 212, Autor: sylwester811

Absorpcja

Absorpcja to termin chemiczny,oznaczający wchłanianie jednej substancji przez drugą, np. cieczy przez ciało stałe (atramentu przez bibułę), lub rozpuszczanie gazu w cieczy ( [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:37 , Wyświetleń: 3379 , Ocena: 18.21, Głosów: 204, Autor: sylwester811

Tlen (1)

TLENSymbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:37 , Wyświetleń: 3694 , Ocena: 13.9, Głosów: 247, Autor: sylwester811

Wapń (2)

Wapń Ca, calcium Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,1. Znanych jest 20 izotopów wapnia, w tym 6 trwałyc [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:38 , Wyświetleń: 3161 , Ocena: 14.33, Głosów: 235, Autor: sylwester811

Węgiel (1)

WęgielNazwaWęgielNazwa łacińskaCarboneumSymbolCLiczba atomowa6Masa atomowa12,011Temperatura topnienia3550°CTemperatura wrzenia4827°CGęsto [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:39 , Wyświetleń: 3242 , Ocena: 16.3, Głosów: 196, Autor: sylwester811

Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

IZOTOPY są to atomy tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów lecz różne ilości neutronów. Oprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierw [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:40 , Wyświetleń: 2519 , Ocena: 49.29, Głosów: 55, Autor: sylwester811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?